cechy charakteru po rosyjsku

Черты характера - Cechy charakteru po rosyjsku

Положительные черты характера Zalety
Он (какой?) On jest (jaki?)
Благоро́дный Szlachetny
Благода́рный Wdzięczny
Болту́н Gadatliwy
Ве́жливый Uprzejmy, grzeczny
Весёлый Wesoły
Го́рдый Dumny
Гостеприи́мный Gościnny, serdeczny
Гру́стный Smutny
Жизнера́достный Radosny
Забо́тливый Troskliwy
За́мкнутый Zamknięty w sobie
Индивидуали́ст Indywidualista
Любопы́тный Ciekawski
Надёжный Niezawodny
Оптими́ст Optymista
Отва́жный / хра́брый Odważny
Отве́тственный Odpowiedzialny
Пунктуа́льный Punktualny
Реали́ст Realista
Рома́нтик Romantyk
Трудолюби́вый Pracowity
Хоро́ший/ До́брый Dobry
Че́стный Uczciwy
Надёжный Niezawodny
Симпати́чный мужчи́на Sympatyczny mężczyzna (można użyć zarówno w odniesieniu do wyglądu zewnętrznego jak i do miłego usposobienia człowieka)
Пунктуа́льный Punktualny

Negatywne cechy charakteru po rosyjsku

Отрицательные черты характера Wady 
Он (какой?) On jest (jaki?)
Беста́ктный челове́к Człowiek bez taktu
Бесхара́ктерный Człowiek bez charakteru
Вспы́льчивый Wybuchowy
Глу́пый Głupi
Кова́рный Podły, podstępny
Легкомы́сленный Lekkomyślny
Лени́вый Leniwy
Плохо́й Człowiek zły
Сварли́вый Kłótliwy
Скупо́й Skąpy
Ску́чный Nudny
Сла́бый Słaby
Упря́мый Uparty
Хи́трый Chytry, przebiegły

Do określania charakteru w języku rosyjskim używamy konstrukcji:

У (кого́?) (како́й?) хара́ктер. (Kto?) ma (jaki?) charakter.
У него́ си́льный хара́ктер. On ma silny charakter.
У него́ изме́нчивый хара́ктер. On ma zmienny charakter.
У О́ли сла́бый хара́ктер. Kasia ma słaby charakter.

Zwroty i wyrażenia związane z charakterem w języku rosyjskim:

он/ она́ (кто?)

он болту́н – gaduła

она́ болтунья – gaduła

он/она́ кни́жный червь – mól książkowy (ktoś, kto lubi dużo czytać)

он/она́ ла́комка – ktoś, kto lubi smacznie jeść

он оптими́ст – optymista

она́ оптими́стка – optymistka

он пессими́ст – pesymista

онa пессими́стка – pesymistka

он/она́ сладкое́жка – ktoś, kto lubi jeść słodycze

он/она́ со́ня – śpioch (ktoś, kto lubi spać)

он трус – tchórz

***

Ве́ра болту́нья, постоя́нно с кем-то разгова́ривает. Wiera jest gadułą, ciągle z kimś rozmawia.

Васи́лий со́ня, он спал бы всё вре́мя. Wasilij jest śpiochem, spałby cały czas.

Nasz kurs języka rosyjskiego online będzie dostępny już za kilka miesięcy, ale już teraz warto popracować nad „fundamentem” – uczyć się gramatyki języka rosyjskiego online!

0 Komentarzy

Dodaj odpowiedź

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie

©2017 Rosyjski.pro - Nauka języka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz podanych danych?

lub

Create Account