Przymiotniki dzierżawcze w języku rosyjskim | Притяжательные прилагательные

Odmiana przymiotników dzierżawczych | Склонение притяжательных прилагательных

Przymiotniki dzierżawcze w języku rosyjskim oznaczają przynależność przedmiotu do jakiejś osoby, zwierzęcia lub rzeczy. W zależności od rodzaju takie przymiotniki odpowiadają na następujące pytania:

Мужской и средний род Женский род Множественное число
И. Чей? м.р. Чья? Чьи?
Чьё? ср.р.
Р. Чьего? Чьей? Чьих?
Д. Чьему? Чьей? Чьим?
В. И. или Р.* Чью? И. или Р.*
Т. Чьим? Чьей? Чьими?
П. О чьём? О чьей? О чьих?

* W bierniku liczby pojedynczej lub mnogiej końcówka przymiotnika (oraz pytanie, na które odpowiada przymiotnik) zależy od rzeczownika, z którym tworzy związek wyrazowy, a mianowicie od kategorii żywotności/nieżywotności, np.: купить мамино кольцо (rzeczownik nieżywotny – końcówka jak w mianowniku), вылечить маминого котёнка (rzeczownik żywotny – końcówka jak w dopełniaczu).
Warto zapamiętać:

w języku rosyjskim przymiotniki dzierżawcze tworzone są tylko od rzeczowników żywotnych.

Przymiotniki dzierżawcze tworzone są w sposób sufiksalny. Według sposobu tworzenia dzielą się na dwa typy:

1) Przymiotniki dzierżawcze z sufiksami -ин, -ын, -нин, -ов,-ев, np.: дедушкин платок, царицына корона, отцова рубаха

2) Przymiotniki dzierżawcze z sufiksem -ий: кошачий хвост, заячий мех, лисий след. Wszystkie te rzeczowniki w mianowniku l.p. mają zerową końcówkę {0}.

Odmiana przymiotników dzierżawczych typu кошачий, папин w języku rosyjskim

Мужской и средний род Женский род Множественное число
И. Кошачий, папин* м.р. Кошачья, папина Кошачьи, папины
Кошачье, папино ср.р.
Р. Кошачьего, папиного/папина Кошачьей, папиной Кошачьих, папиных
Д. Кошачьему, папиному/папину Кошачьей, папиной Кошачьим, папиным
В. И. или Р.** Кошачью, папину И. или Р.**
Т. Кошачьим, папиным Кошачьей, папиной Кошачьими, папиными
П. О кошачьем, папином О кошачьей, папиной Кошачьих, папиных

* Przymiotniki dzierżawcze zakończone na -ов, -ев oraz -ын, -ин, np.:  зятев (чемодан), отцов (плащ), сестрицын (кот) – są odmieniane według wzoru папин.

** W bierniku liczby pojedynczej lub mnogiej końcówka przymiotnika zależy od rzeczownika, z którym tworzy związek wyrazowy, a mianowicie od kategorii żywotności/nieżywotności, np.: купить мамины кольца (rzeczownik nieżywotny – końcówka jak w mianowniku), вылечить маминых котят (rzeczownik żywotny – końcówka jak w dopełniaczu).

0 Komentarzy

Odpowiedz

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie

©2015 Nauka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz podanych danych?