określanie wieku po rosyjsku

Определение возраста - Określanie wieku po rosyjsku

Pytanie o wiek wymaga określonej konstrukcji.

Ско́лько (кому́?*) лет?

*Zaimek osobowy lub rzeczownik stosowany jest w formie celownika

Ile (kto?) ma lat?

 

Ско́лько тебе́ лет? Ile masz lat?
Ско́лько ему́ лет? Ile on ma lat?
Ско́лько ей лет? Ile ona ma lat?
Ско́лько им лет? Ile oni mają lat?
Ско́лько вам лет? Ile macie lat?

Odpowiedź konkretyzująca wiek w języku rosyjskim wygląda następująco:

Кому́* ско́лько лет

*Zaimek osobowy lub rzeczownik stosowany jest w formie celownika

Kto ma ile lat
Мне девятна́дцать лет. Mam 19 lat.
Тебе́ три́дцать два го́да. Masz 32 lata.
Ему́ два́дцать три го́да. On ma 23 lata.
Ей со́рок оди́н год. Ona ma 41 lat.

Zauważcie, że liczebniki rosyjskie wyrażające wiek łączone są odpowiednio z wyrazami: год, года, лет:

1 – год

2, 3, 4 – го́да

5, 6, 7… – лет

Кому́? Ско́лько? лет
Мне

Тебе́

Ему́/Ей

Нам

Вам

Им

1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101 ….. год
2, 3, 4, 22, 33, 34…

 

го́да
 5, 6, 7… 20, 25-30, 45, 56, 67… лет

Posłuchaj i przeczytaj razem z lektorem.

1. Оди́н год 11. Оди́ннадцать лет 21. Два́дцать оди́н год
2. Два го́да 12. Двена́дцать лет 22. Два́дцать два го́да
3. Три го́да 13. Трина́дцать лет 25. Два́дцать пять лет
4. Четы́ре го́да 14. Четы́рнадцать лет 30. Три́дцать лет
5. Пять лет 15. Пятна́дцать лет 44. Со́рок четы́ре го́да
6. Шесть лет 16. Шестна́дцать лет 50. Пятьдеся́т лет
7. Семь лет 17. Семна́дцать лет 62. Шестьдеся́т два го́да
8. Во́семь лет 18. Восемна́дцать лет 74. Се́мьдесят четы́ре го́да
9. Де́вять лет 19. Девятна́дцать лет 99. девяно́ста де́вять лет
10. Де́сять лет 20. Два́дцать лет 101. Сто оди́н год

Старше или моложе? Porównywanie wieku po rosyjsku.

Кто?
(mianownik)
ста́рше/моло́же кого́?
(dopełniacz)
на ско́лько лет?
Kto? (jest) starszy/młodszy od kogo? o ile lat?
Я

Ты

Он

Она́

Вы

Они́

Сестра́

Подру́га

А́ня

Па́вел

 

ста́рше/ моло́же

Тебя́

Его́

Её

Вас

Их

Сестры́

Подру́ги

А́ни

Па́вла

на 1 год

2, 3, 4 го́да

5, 6, 7… – 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 лет

Przykłady:

Он старше тебя на пять лет. On jest starszy od ciebie o 5 lat.

Сестра старше брата на три года. Siostra jest starsza od brata o 3 lata.

Муж старше жены на два года. Mąż jest starszy od żony o 2 lata

Nasz kurs języka rosyjskiego online będzie dostępny już za kilka miesięcy, ale już teraz warto popracować nad „fundamentem” – uczyć się gramatyki języka rosyjskiego online!

0 Komentarzy

Dodaj odpowiedź

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie

©2017 Rosyjski.pro - Nauka języka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz podanych danych?

lub

Create Account