Przymiotniki dzierżawcze w języku rosyjskim | Притяжательные прилагательные

Masz pytanie? Zadzwoń!    +48 660-663-002      biuro@tlumacz.pro

Przymiotniki dzierżawcze w języku rosyjskim oznaczają przynależność przedmiotu do jakiejś osoby, zwierzęcia lub rzeczy .

Падеж

Мужской и средний род

Женский род

Множественное число

И.

Чей? м.р.

Чья?

Чьи?

Чьё? ср.р.

Р.

Чьего?

Чьей?

Чьих?

Д.

Чьему?

Чьей?

Чьим?

В.

И. или Р.*

Чью?

И. или Р.*

Т.

Чьим?

Чьей?

Чьими?

П.

О чьём?

О чьей?

О чьих?

* W bierniku liczby pojedynczej lub mnogiej końcówka przymiotnika (oraz pytanie, na które odpowiada przymiotnik) zależy od rzeczownika, z którym tworzy związek wyrazowy, a mianowicie od kategorii żywotności/nieżywotności, np.: купить мамино кольцо (rz. nieżywotny – końcówka jak w mianowniku), вылечить маминого котёнка (rz. żywotny – końcówka jak w dopełniaczu).
UWAGA:
W języku rosyjskim przymiotniki dzierżawcze tworzone są tylko od rzeczowników żywotnych.

Przymiotniki dzierżawcze tworzone w sposób sufiksalny. Według sposobu tworzenia dzielą się na dwa typy:
1) Przymiotniki dzierżawcze z sufiksami -ин, -ын, -нин, -ов,-ев, np.: дедушкин платок, царицына корона, отцова рубаха
2) Przymiotniki dzierżawcze z sufiksem -ий: кошачий хвост, заячий мех, лисий след. Wszystkie te rzeczowniki
w mianowniku l.p. mają zerową końcówkę {0}.

Leave a reply

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Sending

©2014 Nauka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Forgot your details?