Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego typu россиянин, англичанин

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskim.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych na янин/анин typu – россиянин, англичанин.

W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju męskiego [tłustym drukiem] zostały oznaczone miejsca akcentu. Należy pamiętać o tym, że akcent w języku rosyjskim jest ruchomy – mimo iż sprawia sporo kłopotów, to trzeba starać się go opanować, [...]

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego typu кошелёк, мотылёк

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskim.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu – кошелёк, мотылёк.

W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskim [tłustym drukiem] zostały oznaczone miejsca akcentu. Należy pamiętać o tym, że akcent w języku rosyjskim jest ruchomy – mimo iż sprawia sporo kłopotów, to trzeba starać się go opanować, [...]

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu домина, домище

Język rosyjski. Gramatyka.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskim.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu домина, домище

Падеж

nieżywotny l.p.

nieżywotny l.p.

nieżywotny l.mn.

nieżywotny l.mn.

Именительный

Домина

Домище

Домины

Домища

Родительный

Домины

Домища

Домин

Домищ

Дательный

Домине

Домищу

Доминам

Домищам

Винительный

Домину

Домище

[...]

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu нож, луч

Język rosyjski. Gramatyka.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskim.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu нож, луч

Падеж

nieżywotny l.p.

nieżywotny l.p.

nieżywotny l.mn.

nieżywotny l.mn.

Именительный

Нож

Луч

Ножи

Лучи

Родительный

Ножа

Луча

Ножей

Лучей

Дательный

Ножу

Лучу

Ножам

Лучам

Винительный

Нож

Луч

Ножи

Лучи

Творительный

[...]

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu край, иней

Język rosyjski. Gramatyka.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskim.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu край, иней

Падеж

nieżywotny l.p.

nieżywotny l.p.

nieżywotny l.mn.

nieżywotny l.mn.

Именительный

Край

Иней

Края

-

Родительный

Края

Инея

Краёв

-

Дательный

Краю

Инею

Краям

-

Винительный

Край

Иней

[...]

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego подмастерье oraz путь

Język rosyjski. Gramatyka.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskim.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego подмастерье oraz путь

Падеж

żywotny l.p.

nieżywotny l.p.

żywotny l.mn.

nieżywotny l.mn.

Именительный

Подмастерье

Путь

Подмастерья

Пути

Родительный

Подмастерья

Пути

Подмастерьев

Путей

Дательный

Подмастерью

Пути

Подмастерьям

Путям

Винительный

Подмастерья

Путь

[...]

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu домишко, дедушка

Język rosyjski. Gramatyka.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskim.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu домишко, дедушка

Падеж

żywotny l.p.

nieżywotny l.p.

żywotny l.mn.

nieżywotny l.mn.

Именительный

Дедушка

Домишко

Дедушки

Домишки

Родительный

Дедушки

Домишка

Дедушек

Домишек

Дательный

Дедушке

Домишку

Дедушкам

Домишкам

Винительный

Дедушку

Домишко

[...]

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu папа, дядя

Język rosyjski. Gramatyka.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskim.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu папа, дядя

Падеж

żywotny l.p.

żywotny l.p.

żywotny l.mn.

żywotny l.mn.

Именительный

Папа

Дядя

Папы

Дяди

Родительный

Папы

Дяди

Пап

Дядей

Дательный

Папе

Дяде

Папам

Дядям

Винительный

Папу

Дядю

Пап

Дядей

Творительный

Папой

[...]

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu городовой, учёный

Język rosyjski. Gramatyka.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskim.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu городовой, учёный

Падеж

żywotny l.p.

żywotny l.p.

żywotny l.mn.

żywotny l.mn.

Именительный

Городовой

Учёный

Городовые

Учёные

Родительный

Городового

Учёного

Городовых

Учёных

Дательный

Городовому

Учёному

Городовым

Учёным

Винительный

Городового

Учёного

Городовых

Учёных

Творительный

Городовым

[...]

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu конь, портфель

Język rosyjski. Gramatyka.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskim.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu конь, портфель

Падеж

żywotny l.p.

nieżywotny l.p.

żywotny l.mn.

nieżywotny l.mn.

Именительный

Конь {ø}

Портфель {ø}

Кони

Портфели

Родительный

Коня

Портфеля

Коней

Портфелей

Дательный

Коню

Портфелю

Коням

Портфелям

Винительный

Коня

Портфель

Коней

Портфели

[...]

Strona 1 z 2 12