zdrowie po rosyjsku

Здоровье - Zdrowie po rosyjsku

Чу́вствовать себя́ – czuć się

Я чу́вствую себя́

ты чу́вствуешь себя́

он/она́/оно́ чу́вствует себя́


мы
чу́вствуем себя́

вы чу́вствуете себя́

они́ чу́вствуют себя́

Pytamy o samopoczucie po rosyjsku – odpowiedź pozytywna

Как ты себя́ чу́вствуешь? Jak się czujesz?
Спаси́бо, хорошо́! Dziękuję, dobrze.
Спаси́бо, отли́чно! Dziękuję, świetnie!
Спаси́бо, норма́льно. Dziękuję, w porządku.
Спаси́бо, со мной всё в поря́дке! Dziękuję, wszystko w porządku!

Pytamy o samopoczucie po rosyjsku – odpowiedź negatywna

Как себя́ чу́вствуешь? Jak się czujesz?
Пло́хо. Źle.
Ужа́сно. Okropnie.
Отврати́тельно. Fatalnie.

У (кого?) (что?) болит - (Kogo?) (co?) boli po rosyjsku.

(У кого́?) (что?) боли́т (Kogo?) (co?) boli
У меня́ боли́т го́рло Boli mnie gardło
У тебя́ боли́т голова́ Boli cię głowa
У А́ни боли́т нога́ Anię boli noga
У ба́бушки боли́т рука́ Babcię boli ręka

Warto zapamiętać powiedzonko, by utrwalić tę konstrukcję:

У кого́ что боли́т, тот о том и говори́т. – dosł. Co kogo boli, o tym mówi.

Что у тебя́ боли́т?

На что ты жа́луешься?

Co cię boli?

Na co się skarżysz? / Na co narzekasz?

У меня́ боли́т у́хо. Boli mnie ucho.
У меня́ боли́т зуб. Boli mnie ząb.
У меня́ боли́т ше́я. Boli mnie szyja.
У меня́ боли́т нос. Boli mnie nos.
У меня́ боли́т па́лец. Boli mnie palec.
У меня́ боли́т пятка. Boli mnie pięta.
У меня́ боли́т коле́но. Boli mnie kolano.
У меня́ боли́т ло́коть. Boli mnie łokieć.
У меня́ боля́т лёгкие. Bolą mnie płuca.
У меня́ боля́т по́чки. Bolą mnie nerki.
У меня́ боля́т у́ши. Bolą mnie uszy.
У меня́ боля́т зу́бы. Bolą mnie zęby.
У меня́ боля́т ноги. Bolą mnie nogi.
У меня́ боля́т руки. Bolą mnie ręce.
У меня́ боля́т суста́вы. Bolą mnie stawy.

Болеть (чем?) - Chorować (na co?) po rosyjsku.

Боле́ть (чем?) Chorować (na co?)
Гри́ппом Grypę
Анги́ной Anginę
Просту́дой Przeziębienie
Ветря́нкой Ospę wietrzną
Воспале́нием лёгких Zapalenie płuc
Бронхи́том Zapalenie oskrzeli
Аллерги́ей Alergię
СПИД-ом AIDS

Симптомы - Symptomy choroby po rosyjsku.

Симпто́мы боле́зни Symptomy choroby
Боли́т го́рло Boli gardło
Боли́т голова́ Boli głowa
(кому́?) мне хо́лодно Jest mi zimno
Повы́шенная температу́ра Podwyższona temperatura
Перши́т в го́рле Drapie w gardle
Появи́лся на́сморк Pojawił się katar

Советы - rady i porady po rosyjsku.

Сове́ты врача́ в слу́чае просту́ды Rady lekarza w przypadku przeziębienia
Пойти́ на больни́чный Pójść na zwolnienie lekarskie
Лежа́ть в посте́ли Leżeć w łóżku
Принима́ть лека́рства и витами́ны Przyjmować lekarstwa i witaminy
Пить горя́чий чай с лимо́ном Pić gorącą herbatę z cytryną
Ча́сто прове́тривать посеще́ние,
в кото́ром лежи́т больно́й
Często wietrzyć pomieszczenie, w którym leży chory

 

Что ну́жно де́лать, что́бы не боле́ть Co należy robić, żeby nie chorować
Занима́ться спо́ртом Uprawiać sport
Хорошо́ пита́ться Dobrze odżywiać się
Рациона́льно пита́ться Racjonalnie odżywiać się
Соблюда́ть режи́м дня Zachowywać rytm dnia
Закаля́ть органи́зм Hartować organizm
Во́время обраща́ться к врачу́ W porę udać się do lekarza

 

Поле́зные фра́зы Przydatne wyrażenia
Позвони́ть в поликли́нику Zadzwonić do przychodni
Вы́звать ско́рую по́мощь Wezwać karetkę pogotowia
Вы́звать врача́ на дом Wezwać lekarza na wizytę domową
Посове́товаться с врачо́м Poradzić się lekarza
Принима́ть лека́рства Przyjmować lekarstwa
Поста́вить гра́дусник Zmierzyć temperaturę
Де́лать ингаля́цию Robić inhalację
Па́рить но́ги (в горя́чей воде́ с со́лью) Moczyć nogi (w gorącej wodzie z solą)
Ста́вить горчи́чники Przykładać woreczki z gorczycą
Чу́вствовать себя́ хорошо́ Dobrze się czuć
Чу́вствовать себя́ пло́хо Źle się czuć
Поправля́йся! Zdrowiej!

Nasz kurs języka rosyjskiego online będzie dostępny już za kilka miesięcy, ale już teraz warto popracować nad „fundamentem” – uczyć się gramatyki języka rosyjskiego online!

0 Komentarzy

Dodaj odpowiedź

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie

©2017 Rosyjski.pro - Nauka języka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz podanych danych?

lub

Create Account