Odmiana rosyjskich
imion męskich
| Склонение мужских именodmiana rosyjskich imion męskich

1. Odmiana imion męskich z tematem zakończonym na twardą spółgłoskę:

именительный Ива́н Святосла́в Тимур Рем
родительный Ива́н-а Святосла́в-а Тиму́р-а Рем-а
дательный Ива́н-у Святосла́в-у Тиму́р-у Рем-у
винительный Ива́н-а Святосла́в-а Тиму́р-а Рем-а
творительный Ива́н-ом Святосла́в-ом Тиму́р-ом Рем-ом
предложный об Ива́н-е о Святосла́в о Тиму́р-е о Рем-е

Podczas odmiany akcent pozostaje bez zmian – zachowuje pozycję taką jak w mianowniku.

Wyjątki: W imionach Петр, Фрол oraz Лев podczas odmiany akcent pada na końcówkę. W imionach Лев i Павел występują zmiany w temacie:

именительный Петр Лев Па́вел Фрол
родительный Петр-а́ Льв-а́ Па́вл-а Фрол-а́
дательный Петр-у́ Льв-у́ Па́вл-у Фрол-у́
винительный Петр-а́ Льв-а́ Па́вл-а Фрол-а́
творительный Петр-о́м Льв-о́м Па́вл-ом Фрол-о́м
предложный о Петр-е́ о Льве́ о Па́вл-е о Фрол-е́


Imiona zakończone na spółgłoski szypiące lub ц w narzędniku mają końcówkę ем:

именительный Юма́ш Жорж Фе́ренц Ка́збич
родительный Юма́ш-а Жо́рж-а Фе́ренц-а Ка́збич-а
дательный Юма́ш-у Жо́рж-у Фе́ренц-у Ка́збич-у
винительный Юма́ш-а Жо́рж-а Фе́ренц-а Ка́збич-а
творительный Юма́ш-ем Жо́рж-ем Фе́ренц-ем Ка́збич-ем
предложный о Юма́ш-е о Жо́рж-е о Фе́ренц-е о Ка́збич-е


2.
Imiona męskie z tematem na spółgłoskę miękką.

Podczas odmiany akcent pozostaje bez zmian – zachowuje pozycję taką jak w mianowniku. W nielicznych przypadkach akcent zmienia miejsce – pada na końcówkę:

именительный Игорь Виль Рау́ль Шами́ль Петру́сь
родительный Игор-я Ви́л-я Рау́л-я Шамил-я́ Петрус-я́
дательный Игор-ю Ви́л-ю Рау́л-ю Шамил Петрус-ю́
винительный Игор-я Ви́л-я Рау́л-я Шамил-я́ Петрус-я́
творительный Игор-ем Ви́л-ем Рау́л-ем Шамил-ем Петрус-ём
предложный об Игор-е о Ви́л-е о Рау́л-е о Шамил-е́ о Петрус-е́


3.
W odmianie imion męskich, zakończonych na ай, –ей, –ой, –уй, –яй, –юй, akcent pozostaje bez zmian.

Imiona te odmieniamy w sposób następujący:

именительный Аба́-й Федя́-й Андре́-й Га́ре-й Джансу́-й Но́-й
родительный Аба́-я Федя́-я Андре́-я Га́ре-я Джансу́-я Но́-я
дательный Аба́-ю Федя́-ю Андре́-ю Га́ре-ю Джансу́-ю Но́-ю
винительный Аба́-я Федя́-я Андре́-я Га́ре-я Джансу́-я Но́-я
творительный Аба́-ем Федя́-ем Андре́-ем Га́ре-ем Джансу́-ем Но́-ем
предложный об Аба́-е о Федя́-е об Андре́-е о Га́ре-е о Джансу́-е о Но́-е


4.
Imiona męskie zakończone na ий, w miejscowniku mają końcówkę и, akcent pozostaje bez zmian – jak w mianowniku:

именительный Дми́три Горди́-й Пи-й Генна́ди-й Хаджиби́-й
родительный Дми́три-я Горди́-я Пи́-я Генна́ди-я Хаджиби́-я
дательный Дми́три Горди́-ю Пи́-ю Генна́ди-ю Хаджиби́-ю
винительный Дми́три-я Горди́-я Пи́-я Генна́ди-я Хаджиби́-я
творительный Дми́три-ем Горди́-ем Пи́-ем Генна́ди-ем Хаджиби́-ем
предложный о Дми́три-и о Горди́-и о Пи́-и о Генна́дии о Хаджиби́-и


5.
W odmianie imion męskich zakończonych na а (ale nie po spółgłoskach szypiących oraz г, к, х, ц)

akcent pozostaje bez zmian. Odmieniane są w sposób następujący:

именительный Ники́т-а Дани́л-а Эйс-а Кузьм-а́ Мустаф-а́
родительный Ники́т-ы Дани́л-ы Эйс-ы Кузьм-ы́ Мустаф-ы́
дательный Ники́т-е Дани́л-е Эйс-е Кузьм-е́ Мустаф-е́
винительный Ники́т-у Дани́л-у Эйс-у Кузьм-у́ Мустаф-у́
творительный Ники́т-ой Дани́л-ой Эйс-ой Кузьм-о́й Мустаф-о́й
предложный о Ники́т-е о Дани́л-е об Эйс-е о Кузьм-е́ о Мустаф-е́


Po spółgłoskach г, к, х w dopełniaczu piszemy и:

именительный Байхуж-а́ Хасанш-а́ Карч-а́ Гыкг-а́ Бетикк-а́
родительный Байхуж-и́ Хасанш-и́ Карч-и́ Гыкг-и́ Бетикк-и́
дательный Байхуж-е́ Хасанш-е́ Карч-е́ Гыкг-е́ Бетикк-е́
винительный Байхуж-у́ Хасапш-у́ Карч-у́ Гыкг-у́ Бетикк-у́
творительный Байхуж-о́й Хасанш-о́й Карч-о́й Гыкг-о́й Бетикк-о́й
предложный о Байхуж-е́ о Хасанш-е́ о Карч-е́ о Гыкг-е́ о Бетикк-е́


Jeśli po spółgłoskach szypiących występuje nieakcentowane а, to w narzędniku piszemy –ей:

именительный Ва́ж-а Го́ч-а
родительный Ва́ж-и Го́ч-и
дательный Ва́ж-е Го́ч-е
винительный Ва́ж-у Го́ч-у
творительный Ва́ж-ей Го́ч-ей
предложный о Ва́ж-е о Го́ч-е

Imiona męskie z końcówką а występującą po spółgłosce ц, w dopełniaczu mają końcówkę ы, Jeżeli w odmianie akcent pada na końcówkę, to w narzędniku piszemy ой, w innych przypadkach ей.


6.
Imiona męskie zakończone na я (oprócz dłuższych niż dwusylabowe zakończone na –ия [я jest nieakcentowane]),

odmieniane są w sposób przedstawiony niżej. Podczas odmiany akcent pozostaje bez zmian:

именительный Добры́н-я Мене́-я Йеша́-я Нехе́мь-я Ги́-я Энкяц-я
родительный Добры́н-и Мене́-и Йеша́-и Нехе́мь-и Ги́-и Энкяц-и
дательный Добры́н-е Мене́-е Йеша́-е Нехе́мь-е Ги́-е Энкяц-е
винительный Добры́н-ю Мене́-ю Йеша́-ю Нехе́мь-ю Ги́-ю Энкяц-ю
творительный Добры́н-ей Мене́-ей Йеша́-ей Нехе́мь-ей Ги́-ей Энкяц-ей
предложный о Добры́н-е о Мене́-е о Йеша́-е о Нехе́мь-е о Ги́-е об Энкяц-е


Jeśli akcent pada na końcówkę, to w narzędniku piszemy ей:

именительный Иль-я́ Яхь-я́ Ахи-я́ Агл-я́ Секюч-я Зы-я́ Я-я́
родительный Иль-и́ Яхь-и́ Ахи-и́ Агл-и́ Секюч-и Зы-и́ Я-и́
дательный Иль-е́ Яхь-е́ Ахи-е́ Агл-е́ Секюч-е Зы-е́ Я-е́
винительный Иль-ю́ Яхь-ю́ Ахи-ю́ Агл-ю́ Секюч-ю Зы-ю́ Я-ю́
творительный Иль-ей Яхь-ей Ахи-ей Агл-ей Секюч-ей Зы-ей Я-ей
предложный об Иль-е́ о Яхь-е́ об Ахи-е́ об Агл-е́ о Секюч-е о Зы-е́ о Я-е́


7.
Imiona męskie, zakończone na –ия [я jest nieakcentowane], oprócz dwusylabowych,

w dopełniaczu, celowniku oraz miejscowniku mają końcówkę и. Podczas odmiany akcent pozostaje bez zmian:

именительный Ана́ни-я Нееми́-я Малахи́-я Оси́-я Иереми́-я Или-я́
родительный Ана́ни-и Нееми́-и Малахи́-и Оси́-и Иереми́-и Или-и́
дательный Ана́ни-и Нееми́-и Малахи́-и Оси́-и Иереми́-и Или-и́
винительный Ана́ни Нееми́-ю Малахи́-ю Оси́-ю Иереми́-ю Или-ю́
творительный Ана́ни-ей Нееми́-ей Малахи́-ей Оси́-ей Иереми́-ей Или-ей
предложный об Ана́ни-и о Нееми́-и о Малахи́-и об Оси́-и об Иереми-и́ об Или-и́

8. W przypadku imion złożonych zapisywanych przy pomocy łącznika

– odmieniamy tylko drugą część imienia, nawet jeśli pierwsza też może być odmieniana:

именительный Демир-Хая́ Алим-Паша́ Очир-Гаря́ Девлет-Гере́й
родительный Демир-Хаи́ Алим-Паши́ Очир-Гари́ Девлет-Гере́я
дательный Демир-Хае́ Алим-Паше́ Очир-Гаре́ Девлет-Гере́ю
винительный Демир-Хаю́ Алим-Пашу́ Очир-Гарю́ Девлет-Гере́я
творительный Демир-Хаей Алим-Пашо́й Очир-Гарей Девлет-Гере́ем
предложный о Демир-Хае́ об Алим-Паше́ об Очир-Гаре́ о Девлет-Гере́е


Jeśli druga część imienia złożonego jest nieodmienna, a pierwsza część może być odmieniana, to odmieniamy pierwszą część:

именительный Цере́н-Убуши́ Арсла́н-Али́ Кю́р-Седи́ Джа́н-Гиши́
родительный Цере́на-Убуши́ Арсла́на-Али́ Кю́ра-Седи́ Джа́на-Гиши́
дательный Цере́ну-Убуши́ Арсла́ну-Али́ Кю́ру-Седи́ Джа́ну-Гиши́
винительный Цере́на-Убуши́ Арсла́на-Али́ Кю́ра-Седи́ Джа́на-Гиши́
творительный Цере́ном-Убуши́ Арсла́ном-Али́ Кю́ром-Седи́ Джа́ном-Гиши́
предложный о Цере́не-Убуши́ об Арсла́не-Али́ о Кю́ре-Седи́ о Джа́не-Гиши́

Artykuł został opracowany na podstawie imena.org

9. Odmiana imion odojcowskich i nazwisk w języku rosyjskim

именительный Бодро́в Серге́й Серге́евич Васи́льев Дми́трий Алекса́ндрович До́брый Па́вел Ильи́ч
родительный Бодро́ва Серге́я Серге́евича Васи́льева Дми́трия Алекса́ндровича До́брого Па́вла Ильича́
дательный Бодро́ву Серге́ю Серге́евичу Васи́льеву Дми́трию Алекса́ндровичу До́брому Па́влу Ильичу́
винительный Бодро́ва Серге́я Серге́евича Васи́льева Дми́трия Алекса́ндровича До́брого Па́вла Ильича́
творительный Бодро́вым Серге́ем Серге́евичем Васи́льевым Дми́трием Алекса́ндровичем До́брым Па́влом Ильичо́м
предложный О Бодро́ве Серге́е Серге́евиче О Васи́льеве Дми́трие Алекса́ндровиче О До́бром Па́вле Ильиче́

Autor: Konstanty Martyniuk

Trener języka rosyjskiego, absolwent slawistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Tłumacz języka rosyjskiego, współtwórca serwisu Rosyjski.pro. Odpowiedzialny za stronę techniczną, SEO oraz kwestie merytoryczne dotyczące portalu – audio, wideo, testy i quizy.

komentarzy 7
 1. Konstanty 9 lat temu

  Witam.
  1) Może ten odnośnik pomoże Pani: Jak się czyta po rosyjsku.
  2) Wersja audio jest w przygotowaniu, ale pojawi się nieprędko. To jest darmowy projekt, i wszystko zależy od tego czy mam na niego czas.
  3) Ta strona jest beznadziejna tylko w przypadku jeśli nie zna się podstaw języka rosyjskiego.

  Pozdrawiam,
  Konstanty

 2. Katarzyna Czapla 9 lat temu

  Przepraszam bardzo lecz napisałeś/łaś tutaj na tej stronie jak się piszę słowa itd., lecz niektórych interesuje jak się te słowa wymawia. Czy mógłbyś/łabyś napisać jak się je czyta anie jak pize?(również z pisaniem).
  ta strona jest beznadziejna!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

 3. Mariczka K. 9 lat temu

  ta strona jest fenomenalna :)

 4. tomasz k. 8 lat temu

  ee tam, przesada
  strona nie jest beznadziejna
  tylko tak jak przedmówca rzekł, trzeba znać podstawy

 5. Jeremiasz 8 lat temu

  Strona jest bardzo pomocna. Zaliczyłem dzięki niej kolokwium z gramatyki :)
  Dzięki wielkie za ten projekt :D

 6. renata 8 lat temu

  do Pani Czapli ..prosze pani to strona jest dla ludzi którzy maja podstawy języka a nie totalnych abnegatów…jeśli byłyby zamieszczona tutaj POPRawna transkrypcja fonetyczna też by pani nic z niej nie zrozumiała bo nie zna pani fonetyki rosyjskiej ….prosze więc nie mówic ,ze to jest beznadziejna strona może to pani jest beznadiejna

 7. Renee 7 lat temu

  Ta strona jest wspaniała!!!
  Jasno, zrozumiale i na temat!!! Po prostu perfekt!!!

  Dziękuję!

  Renee

Dodaj odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie

©2019 Rosyjski.pro - Nauka języka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz podanych danych?

lub

Create Account