Rosyjskie imiona żeńskie – odmiana przez przypadki

Odmiana rosyjskich imion żeńskich| Склонение женских именRosyjskie imiona żeńskie - odmiana przez przypadki

Podczas odmiany imion żeńskich akcent pada na temat lub końcówkę, w zależności od tego, jakie jest jego miejsce w именительном падеже.
1. Imiona żeńskie zakończone na а odmieniają się w następujący sposób:

ИменительныйАнн-аЭр-аАсм-а́Хафиз-а́
РодительныйАнн-ыЭр-ыАсм-ы́Хафиз-ы́
ДательныйАнн-еЭр-еАсм-е́Хафиз-е́
ВинительныйАнн-уЭр-уАсм-у́Хафиз-у́
ТворительныйАнн-ойЭр-ойАсм-о́йХафиз-о́й
Предложныйоб Анн-еоб Эр-еоб Асм-е́о Хафиз-е́

Po tak zwanych spółgłoskach szypiących ж, ш, ч, щ oraz г, к, х w dopełniaczu piszemy и:

ИменительныйОльг-аМо́ник-аГолинду́х-аСне́ж-аГайш-а́
РодительныйОльг-иМо́ник-иГолинду́х-иСне́ж-иГайш-и́
ДательныйОльг-еМо́ник-еГолинду́х-еСне́ж-еГайш-е́
ВинительныйОльг-уМо́ник-уГолинду́х-уСне́ж-уГайш-у́
ТворительныйОльг-ойМо́ник-ойГолинду́х-ойСне́ж-ейГайш-о́й
Предложныйоб Ольг-ео Мо́ник-ео Голинду́х-ео Сне́ж-ео Гайш-е́

Jeśli po szypiących występuje nieakcentowane -а,to w narzędniku piszemy -ей, natomiast jeśli akcentowane – to piszemy -ой: Наташей, Гуашей, Ужей, Пашей, ale: Миляушой, Кайшой, Тучой, Морчой, Аружой. Imiona zakończone na а, których temat kończy się na ц, w родительном падеже mają końcówkę ы, natomiast, jeśli w творительном падеже akcent pada na końcówkę piszemyой, jeśli na temat ей:

ИменительныйМили́ц-аЛяу́ц-аКуац-а́
РодительныйМили́ц-ыЛяу́ц-ыКуац-ы́
ДательныйМили́ц-еЛяу́ц-еКуац-е́
ВинительныйМили́ц-уЛяу́ц-уКуац-у́
ТворительныйМили́ц-ейЛяу́ц-ейКуац-о́й
Предложныйо Мили́ц-ео Ляу́ц-ео Куац-е́

2. Imiona zakończone na я (oprócz dłuższych niż dwusylabowe zakończone na ия [я jest nieakcentowane]), odmieniane są w następujący sposób:

ИменительныйОле́с-яДа́рь-яМа́й-яМо́-яПелаге́-я
РодительныйОле́с-иДа́рь-иМа́й-иМо́-иПелаге́-и
ДательныйОле́с-еДа́рь-еМа́й-еМо́-еПелаге́-е
ВинительныйОле́с-юДа́рь-юМа́й-юМо́-юПелаге́-ю
ТворительныйОле́с-ейДа́рь-ейМа́й-ейМо́-ейПелаге́-ей
Предложныйоб Оле́с-ео Да́рь-ео Ма́й-ео Мо́-ео Пелаге́-е

Jeśli akcent pada na końcówkę, to w творительном падеже piszemy ей:

ИменительныйЧечк-я́Ляй-я́Бальхи-я́Гури-я́Шаги-я́
РодительныйЧечк-и́Ляй-и́Бальхи-и́Гури-и́Шаги-и́
ДательныйЧечк-е́Ляй-е́Бальхи-е́Гури-е́Шаги-е́
ВинительныйЧечк-ю́Ляй-ю́Бальхи-ю́Гури-ю́Шаги-ю́
ТворительныйЧечк-ейЛяй-ейБальхи-ейГури-ейШаги-ей
Предложныйо Чечк-е́о Ляй-е́о Бальхи-е́о Гури-е́о Шаги-е́

3. Imiona żeńskie, zakończone na ия [я jest nieakcentowane], oprócz dwusylabowych typu Ия, Лия, Вия, Бия, w родительном, дательном oraz предложном падежах mają końcówkę и:

ИменительныйМа́рци-яНата́ли-яАрмени́-я
РодительныйМа́рци-иНата́ли-иАрмени́-и
ДательныйМа́рци-иНата́ли-иАрмени́-и
ВинительныйМа́рци-юНата́ли-юАрмени́-ю
ТворительныйМа́рци-ейНата́ли-ейАрмени́-ей
Предложныйо Ма́рци-ио Ната́ли-иоб Армени́-и

Imiona dwusylabowe zakończone na ия [я jest nieakcentowane] mogą być odmieniane według reguł  zapisanych w punktach 2 i 3:

ИменительныйЛи́яИя
Ли́яИя
РодительныйЛи́иИи
Ли́иИи
ДательныйЛи́еИе
Ли́иИи
ВинительныйЛи́юИю
Ли́юИю
ТворительныйЛи́ейИей
Ли́ейИей
Предложныйо Ли́еоб Ие
о Ли́иоб Ии

4. Imiona żeńskie z tematem na spółgłoskę miękką odmieniane są w sposób następujący:

ИменительныйЛюбо́вьЭсфи́рьНине́льАйгю́ль
РодительныйЛюбо́в-иЭсфи́р-иНине́л-иАйгю́л-и
ДательныйЛюбо́в-иЭсфи́р-иНине́л-иАйгю́л-и
ВинительныйЛюбо́вьЭсфи́рьНине́льАйгю́ль
ТворительныйЛюбо́в-ьюЭсфи́р-ьюНине́л-ьюАйгю́л-ью
Предложныйо Любо́в-иоб Эсфи́р-ио Нине́л-иоб Айгю́л-и

5. Imiona zakończone na spółgłoski szypiące mogą być odmieniane według w/w typu:

ИменительныйВартану́шКати́шХужГуа́щКара́ч
РодительныйВартану́ш-иКати́ш-иХу́ж-иГуа́щ-иКара́ч-и
ДательныйВартану́ш-иКати́ш-иХу́ж-иГуа́щ-иКара́ч-и
ВинительныйВартану́шКати́шХужГуа́щКара́ч
ТворительныйВартану́ш-ьюКати́ш-ьюХу́ж-ьюГуа́щ-ьюКара́ч-ью
Предложныйо Вартану́ш-ио Кати́ш-ио Ху́ж-ио Гуа́щ-ио Кара́ч-и

Uwaga: tego typu imiona często są nieodmienne.

Artykuł został opracowany na podstawie imena.orgOdmiana przez przypadki rosyjski

Skomentuj

Ta strona wykorzystuje Akismet w celu ograniczenia spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są komentarze.

Przewiń do góry