Rosyjskie imiona żeńskie – odmiana przez przypadki

Odmiana rosyjskich imion żeńskich| Склонение женских именRosyjskie imiona żeńskie - odmiana przez przypadki

Podczas odmiany imion żeńskich akcent pada na temat lub końcówkę, w zależności od tego, jakie jest jego miejsce w именительном падеже.
1. Imiona żeńskie zakończone na а odmieniają się w następujący sposób:

ИменительныйАнн-аЭр-аАсм-а́Хафиз-а́
РодительныйАнн-ыЭр-ыАсм-ы́Хафиз-ы́
ДательныйАнн-еЭр-еАсм-е́Хафиз-е́
ВинительныйАнн-уЭр-уАсм-у́Хафиз-у́
ТворительныйАнн-ойЭр-ойАсм-о́йХафиз-о́й
Предложныйоб Анн-еоб Эр-еоб Асм-е́о Хафиз-е́

Po tak zwanych spółgłoskach szypiących ж, ш, ч, щ oraz г, к, х w dopełniaczu piszemy и:

ИменительныйОльг-аМо́ник-аГолинду́х-аСне́ж-аГайш-а́
РодительныйОльг-иМо́ник-иГолинду́х-иСне́ж-иГайш-и́
ДательныйОльг-еМо́ник-еГолинду́х-еСне́ж-еГайш-е́
ВинительныйОльг-уМо́ник-уГолинду́х-уСне́ж-уГайш-у́
ТворительныйОльг-ойМо́ник-ойГолинду́х-ойСне́ж-ейГайш-о́й
Предложныйоб Ольг-ео Мо́ник-ео Голинду́х-ео Сне́ж-ео Гайш-е́

Jeśli po szypiących występuje nieakcentowane -а,to w narzędniku piszemy -ей, natomiast jeśli akcentowane – to piszemy -ой: Наташей, Гуашей, Ужей, Пашей, ale: Миляушой, Кайшой, Тучой, Морчой, Аружой. Imiona zakończone na а, których temat kończy się na ц, w родительном падеже mają końcówkę ы, natomiast, jeśli w творительном падеже akcent pada na końcówkę piszemyой, jeśli na temat ей:

ИменительныйМили́ц-аЛяу́ц-аКуац-а́
РодительныйМили́ц-ыЛяу́ц-ыКуац-ы́
ДательныйМили́ц-еЛяу́ц-еКуац-е́
ВинительныйМили́ц-уЛяу́ц-уКуац-у́
ТворительныйМили́ц-ейЛяу́ц-ейКуац-о́й
Предложныйо Мили́ц-ео Ляу́ц-ео Куац-е́

2. Imiona zakończone na я (oprócz dłuższych niż dwusylabowe zakończone na ия [я jest nieakcentowane]), odmieniane są w następujący sposób:

ИменительныйОле́с-яДа́рь-яМа́й-яМо́-яПелаге́-я
РодительныйОле́с-иДа́рь-иМа́й-иМо́-иПелаге́-и
ДательныйОле́с-еДа́рь-еМа́й-еМо́-еПелаге́-е
ВинительныйОле́с-юДа́рь-юМа́й-юМо́-юПелаге́-ю
ТворительныйОле́с-ейДа́рь-ейМа́й-ейМо́-ейПелаге́-ей
Предложныйоб Оле́с-ео Да́рь-ео Ма́й-ео Мо́-ео Пелаге́-е

Jeśli akcent pada na końcówkę, to w творительном падеже piszemy ей:

ИменительныйЧечк-я́Ляй-я́Бальхи-я́Гури-я́Шаги-я́
РодительныйЧечк-и́Ляй-и́Бальхи-и́Гури-и́Шаги-и́
ДательныйЧечк-е́Ляй-е́Бальхи-е́Гури-е́Шаги-е́
ВинительныйЧечк-ю́Ляй-ю́Бальхи-ю́Гури-ю́Шаги-ю́
ТворительныйЧечк-ейЛяй-ейБальхи-ейГури-ейШаги-ей
Предложныйо Чечк-е́о Ляй-е́о Бальхи-е́о Гури-е́о Шаги-е́

3. Imiona żeńskie, zakończone na ия [я jest nieakcentowane], oprócz dwusylabowych typu Ия, Лия, Вия, Бия, w родительном, дательном oraz предложном падежах mają końcówkę и:

ИменительныйМа́рци-яНата́ли-яАрмени́-я
РодительныйМа́рци-иНата́ли-иАрмени́-и
ДательныйМа́рци-иНата́ли-иАрмени́-и
ВинительныйМа́рци-юНата́ли-юАрмени́-ю
ТворительныйМа́рци-ейНата́ли-ейАрмени́-ей
Предложныйо Ма́рци-ио Ната́ли-иоб Армени́-и

Imiona dwusylabowe zakończone na ия [я jest nieakcentowane] mogą być odmieniane według reguł  zapisanych w punktach 2 i 3:

ИменительныйЛи́яИя
Ли́яИя
РодительныйЛи́иИи
Ли́иИи
ДательныйЛи́еИе
Ли́иИи
ВинительныйЛи́юИю
Ли́юИю
ТворительныйЛи́ейИей
Ли́ейИей
Предложныйо Ли́еоб Ие
о Ли́иоб Ии

4. Imiona żeńskie z tematem na spółgłoskę miękką odmieniane są w sposób następujący:

ИменительныйЛюбо́вьЭсфи́рьНине́льАйгю́ль
РодительныйЛюбо́в-иЭсфи́р-иНине́л-иАйгю́л-и
ДательныйЛюбо́в-иЭсфи́р-иНине́л-иАйгю́л-и
ВинительныйЛюбо́вьЭсфи́рьНине́льАйгю́ль
ТворительныйЛюбо́в-ьюЭсфи́р-ьюНине́л-ьюАйгю́л-ью
Предложныйо Любо́в-иоб Эсфи́р-ио Нине́л-иоб Айгю́л-и

5. Imiona zakończone na spółgłoski szypiące mogą być odmieniane według w/w typu:

ИменительныйВартану́шКати́шХужГуа́щКара́ч
РодительныйВартану́ш-иКати́ш-иХу́ж-иГуа́щ-иКара́ч-и
ДательныйВартану́ш-иКати́ш-иХу́ж-иГуа́щ-иКара́ч-и
ВинительныйВартану́шКати́шХужГуа́щКара́ч
ТворительныйВартану́ш-ьюКати́ш-ьюХу́ж-ьюГуа́щ-ьюКара́ч-ью
Предложныйо Вартану́ш-ио Кати́ш-ио Ху́ж-ио Гуа́щ-ио Кара́ч-и

Uwaga: tego typu imiona często są nieodmienne.

Artykuł został opracowany na podstawie imena.orgOdmiana przez przypadki rosyjski

Skomentuj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przewiń do góry