Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego typu кошелёк, валенок, слонёнок, медвежонок, чаёк

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskimOdmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego typu кошелёк, валенок, слонёнок, медвежонок, чаёк

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego typu – кошелёк, валенок

W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskim [kreseczką] zostały oznaczone miejsca akcentu. Należy pamiętać o tym, że akcent w języku rosyjskim jest ruchomy – mimo iż sprawia sporo kłopotów, to trzeba starać się go opanować, gdyż poza wpływem na estetykę wymowy, w komunikacji mogą pojawić się nieporozumienia – w niektórych przypadkach miejsce akcentu zmienia znaczenie wyrazu lub formę gramatyczną.

одушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйМотылёкВа́ленокМотыльки́Ва́ленки
РодительныйМотылька́Ва́ленкаМотылько́вВа́ленков
ДательныйМотыльку́Ва́ленкуМотылька́мВа́ленкам
ВинительныйМотылька́Ва́ленокМотылько́вВа́ленки
ТворительныйМотылько́мВа́ленкомМотылька́миВа́ленками
ПредложныйО мотыльке́О ва́ленкеО мотылька́хО ва́ленках

Podczas odmiany rzeczowników typu мотылёк, валенок, występuje pojawienie się znaku miękkiego lub “wypadnięcie” liter ё/-о: мотылёк – мотылька, кошелёк – кошелька; валенок – валенка, ползунок – ползунка.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu – чаёк (sufiks -ёк po samogłosce)

 неодушевленное, ед.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйЧаёкЧайки́
РодительныйЧайка́Чайко́в
ДательныйЧайку́Чайка́м
ВинительныйЧаёкЧайки́
ТворительныйЧайко́мЧайка́ми
ПредложныйО чайке́О чайка́х

Podczas odmiany rzeczowników typu чаёк, паёк, występuje zamiana ё na й: чаёк – чайка, паёк – пайка.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu слонёнок, медвежонок

 одушевленное, ед.ч.одушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.одушевленное, мн.ч.
ИменительныйСлонёнокМедвежо́нокСлоня́таМедвежа́та
РодительныйСлонёнкаМедвежо́нкаСлоня́тМедвежа́т
ДательныйСлонёнкуМедвежо́нкуСлоня́тамМедвежа́там
ВинительныйСлонёнкаМедвежо́нкаСлоня́тМедвежа́т
ТворительныйСлонёнкомМедвежо́нкомСлоня́тамиМедвежа́тами
ПредложныйО слонёнкеО медвежо́нкеО слоня́тахО медвежа́тах

Warto zapamiętać:
1) podczas tworzenia liczby mnogiej rzeczowników z sufiksami -онок/-ёнок występuje zamiana sufiksów na -ат/-ят: слонёнок – слонят, медвежо́нок – медвежа́т

2) w języku rosyjskim forma biernika rzeczownika żywotnego rodzaju męskiego jest taka jak dopełniacza, dotyczy to liczby pojedynczej oraz liczby mnogiej. 

Rzeczowniki żywotne i nieżywotne w języku rosyjskim
Odmiana rzeczowników rosyjski Odmiana przez przypadki rosyjski

Skomentuj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przewiń do góry