Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskimOdmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego z nieregularnymi formami

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu – лев, рот, ковёр

W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskim [kreseczką] zostały oznaczone miejsca akcentu. Należy pamiętać o tym, że akcent w języku rosyjskim jest ruchomy – mimo iż sprawia sporo kłopotów, to trzeba starać się go opanować, gdyż poza wpływem na estetykę wymowy, w komunikacji mogą pojawić się nieporozumienia – w niektórych przypadkach miejsce akcentu zmienia znaczenie wyrazu lub formę gramatyczną.

одуш., ед.ч. неодуш., ед.ч. неодуш., ед.ч. одуш., мн.ч. неодуш., мн.ч. неодуш., мн.ч.
Именительный Лев Рот Ковёр Львы́ Рты Ковры́
Родительный Льва Рта Ковра́ Льво́в Ртов Ковро́в
Дательный Льву Рту Ковру́ Льва́м Ртам Ковра́м
Винительный Льва Рот Ковёр Льво́в Рты Ковры́
Творительный Львом Ртом Ковро́м Льва́ми Рта́ми Ковра́ми
Предложный О льве О рте О ковре́ О льва́х О ртах О ковра́х

Podczas odmiany rzeczowników typu лев, рот, ковёр, występuje pojawienie się znaku miękkiego lub “wypadnięcie” liter ё/-о: лев – льва, рот – рта; ковёр – ковра.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu – наём

  неодушевленное, ед.ч. неодушевленное, мн.ч.
Именительный Наём На́ймы
Родительный Найма́ Наймо́в
Дательный Найму́ Найма́м
Винительный Наём На́ймы
Творительный Наймо́м Найма́ми
Предложный О найме́ О найма́х

Podczas odmiany rzeczowników typu наём (-ём przed samogłoską) występuje zamiana ё na й: наём – найма.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu брат, мастер

  одушевленное, ед.ч. одушевленное, ед.ч. одушевленное, мн.ч. одушевленное, мн.ч.
Именительный Брат Ма́стер Бра́тья Мастера́
Родительный Бра́та Ма́стера Бра́тьев Мастеро́в
Дательный Бра́ту Ма́стеру Бра́тьям Мастера́м
Винительный Бра́та Ма́стера Бра́тьев Мастеро́в
Творительный Бра́том Ма́стером Бра́тьями Мастера́ми
Предложный О бра́те О ма́стере О бра́тьях О мастера́х 

Warto zapamiętać:
1) Wszystkie przedstawione w tym artykule rzeczowniki rodzaju męskiego należą do wyjątków, jedyny sposób nauczyć się prawidłowo odmieniać takie rzeczowniki to czytanie i zapamiętywanie wyrazów oraz praca ze słownikiem. 
2) Tak jak брат odmieniają się następujące wyrazy: стул, зуб, ком, кол i inne. 
3) Tak jak мастер odmieniają się następujące wyrazy: директор, профессор, администратор (i inne podobne nazwy zawodów), паспорт, ордер, глаз, бок, век, шёлк i inne. 
4) w języku rosyjskim forma biernika rzeczownika żywotnego rodzaju męskiego jest taka jak dopełniacza, natomiast jeśli rzeczownik rodzaju męskiego jest nieżywotny – forma biernika jest taka sama jak mianownika. Dotyczy to liczby pojedynczej oraz liczby mnogiej. 

Rzeczowniki żywotne i nieżywotne w języku rosyjskim
Odmiana rzeczowników rosyjski Odmiana przez przypadki rosyjski

Autor: Konstanty Martyniuk

Trener języka rosyjskiego, absolwent slawistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Tłumacz języka rosyjskiego, współtwórca serwisu Rosyjski.pro. Odpowiedzialny za stronę techniczną, SEO oraz kwestie merytoryczne dotyczące portalu – audio, wideo, testy i quizy.

0 Komentarzy

Dodaj odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie

©2019 Rosyjski.pro - Nauka języka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz podanych danych?

lub

Create Account