Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego z nieregularnymi formami

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskimOdmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego z nieregularnymi formami

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu – лев, рот, ковёр

W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskim [kreseczką] zostały oznaczone miejsca akcentu. Należy pamiętać o tym, że akcent w języku rosyjskim jest ruchomy – mimo iż sprawia sporo kłopotów, to trzeba starać się go opanować, gdyż poza wpływem na estetykę wymowy, w komunikacji mogą pojawić się nieporozumienia – w niektórych przypadkach miejsce akcentu zmienia znaczenie wyrazu lub formę gramatyczną.

одуш., ед.ч.неодуш., ед.ч.неодуш., ед.ч.одуш., мн.ч.неодуш., мн.ч.неодуш., мн.ч.
ИменительныйЛевРотКовёрЛьвы́РтыКовры́
РодительныйЛьваРтаКовра́Льво́вРтовКовро́в
ДательныйЛьвуРтуКовру́Льва́мРтамКовра́м
ВинительныйЛьваРотКовёрЛьво́вРтыКовры́
ТворительныйЛьвомРтомКовро́мЛьва́миРта́миКовра́ми
ПредложныйО львеО ртеО ковре́О льва́хО ртахО ковра́х

Podczas odmiany rzeczowników typu лев, рот, ковёр, występuje pojawienie się znaku miękkiego lub “wypadnięcie” liter ё/-о: лев – льва, рот – рта; ковёр – ковра.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu – наём

 неодушевленное, ед.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйНаёмНа́ймы
РодительныйНайма́Наймо́в
ДательныйНайму́Найма́м
ВинительныйНаёмНа́ймы
ТворительныйНаймо́мНайма́ми
ПредложныйО найме́О найма́х

Podczas odmiany rzeczowników typu наём (-ём przed samogłoską) występuje zamiana ё na й: наём – найма.

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego typu брат, мастер

 одушевленное, ед.ч.одушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.одушевленное, мн.ч.
ИменительныйБратМа́стерБра́тьяМастера́
РодительныйБра́таМа́стераБра́тьевМастеро́в
ДательныйБра́туМа́стеруБра́тьямМастера́м
ВинительныйБра́таМа́стераБра́тьевМастеро́в
ТворительныйБра́томМа́стеромБра́тьямиМастера́ми
ПредложныйО бра́теО ма́стереО бра́тьяхО мастера́х 

Warto zapamiętać:
1) Wszystkie przedstawione w tym artykule rzeczowniki rodzaju męskiego należą do wyjątków, jedyny sposób nauczyć się prawidłowo odmieniać takie rzeczowniki to czytanie i zapamiętywanie wyrazów oraz praca ze słownikiem. 
2) Tak jak брат odmieniają się następujące wyrazy: стул, зуб, ком, кол i inne. 
3) Tak jak мастер odmieniają się następujące wyrazy: директор, профессор, администратор (i inne podobne nazwy zawodów), паспорт, ордер, глаз, бок, век, шёлк i inne. 
4) w języku rosyjskim forma biernika rzeczownika żywotnego rodzaju męskiego jest taka jak dopełniacza, natomiast jeśli rzeczownik rodzaju męskiego jest nieżywotny – forma biernika jest taka sama jak mianownika. Dotyczy to liczby pojedynczej oraz liczby mnogiej. 

Rzeczowniki żywotne i nieżywotne w języku rosyjskim
Odmiana rzeczowników rosyjski Odmiana przez przypadki rosyjski

Skomentuj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przewiń do góry