Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju żeńskiego typu степь, мышь+

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju żeńskiego typu степь, мышь