zaimki

Zaimki dzierżawcze w języku rosyjskim

Zaimki dzierżawcze w języku rosyjskim | Притяжательные местоимения Притяжательные местоимения: мой, твой, наш, ваш, свой, его́, её, их. муж. и ср. род ж.р. мн.ч.* муж. и ср. род ж.р. мн.ч. И. мой, моё моя́ мои́ наш, на́ше на́ша на́ши Р. моего́ мое́й мои́х на́шего на́шей на́ших Д. моему́ мое́й мои́м на́шему на́шей на́шим В. И. …

Zaimki dzierżawcze w języku rosyjskim Read More »

Zaimki liczebne w języku rosyjskim

Zaimki liczebne w języku rosyjskim | Местоимения-числительные Do tej małej grupy należą: zaimek pytający ско́лько, zaimek wskazujący сто́лько, zaimki nieokreślone не́сколько, сто́лько-то, ско́лько-нибудь i inne. Zaimki liczebne odmieniają się tylko przez przypadki. Podobnie jak liczebniki w именительного i винительного падежа wymagają odpowiedniej formy rzeczownika, np.:  rzeczownika w родительном падеже мн.ч.: не́сколько домов, сто́лько-то квартир. W pozostałych …

Zaimki liczebne w języku rosyjskim Read More »

Zaimki pytające i względne

Zaimki pytające i względne: какой, каков, который, чей; nieokreślone – pochodne od какой, который, чей: какой-нибудь, чей-то; przeczące никакой, ничей | Вопросительные, относительные, неопределенные, отрицательные местоимения муж. и ср. род ж.р. мн.ч.* муж. и ср. род ж.р. мн.ч. И. чей, чьё чья чьи како́й, како́е кака́я каки́е Р. чьего́ чьей чьих како́го како́й каки́х Д. …

Zaimki pytające i względne Read More »