Forma czasu przeszłego czasowników zakończonych na -чь, typu печь, обжечься

Temat Progress:

Forma czasu przeszłego czasowników rosyjskich zakończonych na -чь, typu печь, обжечься

W tworzeniu form czasowników w czasie pгzeszłym zakończonych na -чь występują następujące zjawiska:
1) Wymiana spółgłosek w temacie ч-г oraz ч-к, np.: стере́чь – стерёг, печь – пёк.
2) “Wypadanie” samogłoski we wszystkich formach czasu przeszłego czasownika жечь oraz pochodnych, oprócz ед.ч. м.р. np.: подже́чь – поджёг (ед.ч. м.р.), подожгла́ ( ед.ч. ж.р.), подожгло́ ( ед.ч. ср.р.), подожгли́ (мн.ч.).
3) W czasownikach pochodnych od жечь, utworzonych za pomocą prefiksów zakończonych na spółgłoskę, przy odmianie we wszystkich formach oprócz ед.ч. м.р. dodajemy przedrostek -o po prefiksie, np.: подже́чь – поджёг (ед.ч. м.р.), подожгла́ ( ед.ч. ж.р.), подожгло́ (ед.ч. ср.р.), подожгли́ (мн.ч.).

Przykłady tworzenia formy czasu przeszłego czasowników zakończonych -чь w języku rosyjskim:

ИнфинитивПрошедшее время м.р. (я, ты, он)Прошедшее время ж.р. (я, ты, она)Прошедшее время ср.р. (я, ты, оно)Прошедшее время мн.ч. (мы, вы, они)
Печь
ПёкПекла́Пекло́Пекли́
Обже́чьсяОбжёгсяОбожгла́сьОбожгло́сьОбожгли́сь

W języku rosyjskim, w odróżnieniu od języka polskiego, w formach czasu przeszłego nie występują końcówki osobowe, trzeba więc zawsze używać zaimków osobowych, np.: Kupiliśmy bilety do kina – Мы купили билеты в кино. Czytaliście ostatni Newsweek? – Вы читали последний Newsweek?

Przewiń do góry