Odmiana czasowników I koniugacji zakończonych na -еть typu худеть, греться

Temat Progress:

Odmiana czasowników I koniugacji w języku rosyjskim zakończonych na -еть typu худеть, греться

Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący.

W przypadku odmiany czasowników na -еть odrzucamy tylko końcówkę -ть: владе|ть – владею, владеешь, вдадеет.

Худеть

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯХуде́|юМыХуде́|ем
ТыХуде́|ешьВыХуде́|ете
Он/Она/ОноХуде́|етОниХуде́|ют

Греться

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯГре́|юсьМыГре́|емся
ТыГре́|ешьсяВыГре́|етесь
Он/Она/ОноГре́|етсяОниГре́|ются

Formy nieregularne петь – w przypadku czasowników typu петь występuje wymiana е na о:

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯПо|ю́МыПо|ём
ТыПо|ёшьВыПо|ёте
Он/Она/ОноПо|ётОниПо|ю́т

Formy nieregularne реветь – w przypadku czasowników typu реветь występuje wypadnięcie е:

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯРев|у́МыРев|ём
ТыРев|ёшьВыРев|ёте
Он/Она/ОноРев|ётОниРев|у́т

Formy nieregularne na –ереть, np умереть. Podczas odmiany wypada litera -e, np. тереть – тру, w przypadku jeśli czasownik został utworzony przy pomocy przedrostków zakończonych na spółgłoskę podczas odmiany między przedrostkiem a tematem pojawia się litera -о: отпереть – отопру, стереть – сотру, сотрёшь, сотрёт и т.д.

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯУмр|у́МыУмр|ём
ТыУмр|ёшьВыУмр|ёте
Он/Она/ОноУмр|ётОниУмр|у́т