Odmiana czasowników I koniugacji zakończonych na -овать lub -евать typu ночевать, радоваться

Temat Progress:

Odmiana czasowników I koniugacji w języku rosyjskim zakończonych na -овать lub евать typu ночевать, радоваться

Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący.

Podczas odmiany czasowników zakończonych na -овать lub -евать występuje wymiana przyrostka i końcówki na -у/-ю, po czym dodajemy końcówkę osobową czasownika: ночевать — ноч-евать — ноч+у — ночу + ю/ешь/ет/ем/ете/ют.

Ночевать

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
Яночу́|юМыночу́|ем
Тыночу́|ешьВыночу́|ете
Он/Она/Ононочу́|етОниночу́|ют

Радоваться

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
Яра́ду|юсьМыра́ду|емся
Тыра́ду|ешьсяВыра́ду |етесь
Он/Она/Онора́ду|етсяОнира́ду |ются

Oczywiście nie obeszło się bez wyjątków. Istnieje grupa czasowników na -овать lub -евать w przypadku których nie występuje wymiana -ова/-ева na -у/-ю, np. сомневаться.

Сомневаться

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
Ясомнева́|юсьМысомнева́|емся
Тысомнева́|ешьсяВысомнева́|етесь
Он/Она/Оносомнева́|етсяОнисомнева́|ются