luty 2015

Zaimki rzeczowne rosyjskie

Zaimki rzeczowne rosyjskie | Местоимения-существительные Do tej grupy należą: wszystkie zaimki osobowe, zwrotne: себя, pytano-względne: кто, что, nieokreślone: некто, нечто, кто-то, что-то и др., przeczące: никто, ничто. Zaimki w języku rosyjskim W języku rosyjskim cechy morfologiczne tych zaimków są podobne do cech morfologicznych rzeczowników. Posiadają rodzaj, liczbę i przypadek. Oprócz tego zaimki osobowe posiadają niezmienną [...]

Zaimki rzeczowne rosyjskie Read More »

Zaimki przymiotne rosyjskie

Zaimki przymiotne rosyjskie | Местоимения-прилагательные Do tej grupy należą: wszystkie zaimki dzierżawcze, zaimki wskazujące (prawie wszystkie zaimki tej kategorii) wszystkie zaimki określone, cztery zaimki pytające i względne: какой, каков, который, чей, zaimki nieokreślone pochodne od какой, который, чей: какой-нибудь, чей-то i inne. zaimki przeczące: никакой, ничей Zaimki w języku rosyjskim Podobnie jak przymiotniki, zaimki przymiotne

Zaimki przymiotne rosyjskie Read More »

Zaimki liczebne i przysłowne w języku rosyjskim

Zaimki liczebne i przysłowne w języku rosyjskim Zaimki liczebne w języku rosyjskim | Местоимения-числительные Zaimki w języku rosyjskim Do tej małej grupy zaimków w języku rosyjskim należą: zaimek pytający ско́лько, zaimek wskazujący сто́лько, zaimki nieokreślone не́сколько, сто́лько-то, ско́лько-нибудь i inne. Rosyjskie zaimki liczebne odmieniają się tylko przez przypadki. Podobnie jak liczebniki w именительного i винительного

Zaimki liczebne i przysłowne w języku rosyjskim Read More »

0:00
0:00
Scroll to Top
Przewiń do góry