Przymiotniki jakościowe w języku rosyjskim | Качественные прилагательные в русском языке

Przymiotniki jakościowe w języku rosyjskim

W języku rosyjskim przymiotniki jakościowe wskazują na cechy, właściwości lub jakości przedmiotów oraz osób, cechy te  mogą być o różnym natężeniu, co gramatycznie wyraża się poprzez stopniowanie przymiotników. 

Przymiotniki jakościowe najczęściej  oznaczają: formę, rozmiar, smak, kolor, temperaturę, jakość, cechy, rozmiar etc.

Główne cechy przymiotników jakościowych w języku rosyjskim to:
1) Istnienie pełnej oraz krótkiej formy, np.: молодо́й человек человек мо́лод, молода́я натурщица – натурщица молода́, молоды́е люди люди мо́лоды
2) Wyższy oraz najwyższy stopień porównania, np.: добый добрее добрейший – самый добрый, добрее всех
3) Możliwość tworzenia przysłówków zakończonych na -о, -е, np.: хороший хорошо, излишний – излишне, лучший лучше
4) Możliwość tworzenia rzeczowników abstrakcyjnych, np.: синий си­нева синь, гордый – гордость, красивый – красота
5) Możliwość tworzenia ciągów synonimicznych oraz par antonimicznych, np.: грустный печальный невесёлый; добрый – злой, грустный – весёлый
6) Możliwość łączenia się z przysłówkami miary i stopnia очень вкусный, чрезвычайно важный

Dodatkowe informacje dotyczące przymiotników jakościowych

Stopniowanie przymiotników w języku rosyjskim| Степени сравнения прилагательных

Formy pełne i krótkie przymiotników jakościowych | Краткая и полная форма прилагательных

Odmiana przymiotników rosyjskich jakościowych twardotematowych typu вкусный, худой 

 мужской и средний родженский родмн.ч.
И.Вку́сный, худо́й м.р.Вку́сная, худа́яВку́сные, худы́е
Вку́сное, худо́е ср.р.
Р.Вку́сного, худо́гоВку́сной, худо́йВку́сных, худы́х
Д.Вку́сному, худо́муВку́сной, худо́йВку́сным, худы́м
В.И. или Р.*Вку́сную, худу́юИ. или Р.*
Т.Вку́сным, худы́м**Вку́сной, худо́йВку́сными, худы́ми
П.О вку́сном, худо́м**О вку́сной, худо́йО вку́сных, худы́х

Przymiotniki jakościowe w języku rosyjskim miękkotematowe typu синий – odmiana

 мужской и средний родженский родмн.ч.
И.Си́ний м.р.Си́няяСи́ние
Си́нее ср.р.
Р.Си́негоСи́нейСи́них
Д.Си́немуСи́нейСи́ним
В.И. или Р.*Си́нююИ. или Р.*
Т.Си́ним**Си́нейСи́ними
П.О си́нем**О си́нейО си́них

Odmiana rosyjskich przymiotników jakościowych z tematem na ж, ш oraz г, к, х typu хороший, дорогой, тонкий

 мужской и средний родженский родмн.ч.
И.Хоро́ший, дорого́й, то́нкийХоро́шая, дорога́я, то́нкаяХоро́шие, дороги́е, то́нкие
Хоро́шее, дорого́е, то́нкое
Р.Хоро́шего, дорого́го, то́нкогоХоро́шей, дорого́й, то́нкойХоро́ших, дороги́х, то́нких
Д.Хоро́шему, дорого́му, то́нкомуХоро́шей, дорого́й, то́нкойХоро́шим, дороги́м, то́нким
В.И. или Р.*Хоро́шую, дорогу́ю, то́нкуюИ. или Р.*
Т.Хоро́шим, дороги́м, то́нким**Хоро́шей, дорого́й, то́нкойХоро́шими, дороги́ми, то́нкими
П.О хоро́шем, дорого́м, то́нком**О хоро́шей, дорого́й, то́нкойО хоро́ших, дороги́х, то́нких

* W bierniku liczby pojedynczej lub mnogiej końcówka przymiotnika zależy od rzeczownika, z którym tworzy związek wyrazowy, a mianowicie od kategorii żywotności/nieżywotności, np.:  купить вкусные яблоки (rzeczownik nieżywotny – końcówka jak w mianowniku), пригласить дорогих гостей (rzeczownik żywotny – końcówka jak w dopełniaczu)
** W odróżnieniu od języka polskiego – w języku rosyjskim końcówki narzędnika i miejscownika l.p. rodzaju męskiego i nijakiego różnią się. 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0:00
0:00
Scroll to Top
Przewiń do góry