I koniugacja czasowników rosyjskichI koniugacja czasowników rosyjskich

Znajomość z czasownikiem rosyjskim radzę rozpocząć od II koniugacji

Nauka rosyjskiego online z Kasią i Kostkiem – zapraszamy!

W języku rosyjskim istnieją dwie koniugacje – I oraz II. Różnią się one między sobą samogłoskami w końcówkach form osobowych czasownika. Jeśli końcówka czasownika jest akcentowana, to koniugację określamy według niej. Czasowniki pierwszej koniugacji mają następujące końcówki:

I спряжение
Ед.ч. Мн.ч.
1 лицо -у(-ю) 1лицо -ем
2 лицо е́шь (-ёшь)
2 лицо -ете
3 лицо -ет 3 лицо у́т(-ю́т)

W przypadku, gdy końcówka jest akcentowana, спряжение określamy według końcówki 2 osoby liczby pojedynczej: жмёшь — I спряжение, lub 3 лица мн.ч.: жмут – I спряжение.

Warto zapamiętać:
w przypadku czasowników z akcentowaną końcówka w formie osobowej nie należy używać инфинитив w celu określenia koniugacji!

Niestety, w większości czasowników w formach osobowych akcent nie pada na końcówkę. W takim przypadku koniugację czasownika określamy według bezokolicznika (na koniugację wskazuje samogłoska znajdująca się przed sufiksem bezokolicznika – np.: жа́ть – I спряж., дели́ть – II спряж.).

Teraz wyjaśnienie dlaczego znajomość z czasownikiem rosyjskim warto rozpocząć od II koniugacji.

Do I koniugacji w języku rosyjskim należą wszystkie czasowniki, które nie należą do drugiej koniugacji.

Zdecydowanie wyraziściej przedstawia się klasyfikacja czasowników II koniugacji czasowników rosyjskich – do drugiej koniugacji należą czasowniki инфинитив których jest zakończony na -ить (oprócz wyjątków: брить, стелить, зиждиться, зыбиться należą do I koniugacji) oraz 11 wyjątków na -ать, -еть (należących do II koniugacji). Więcej o tym przeczytasz tutaj

Warto pamiętać, że czasowniki utworzone metodą prefiksalną należą to tej samej koniugacji co czasowniki, od których zostały utworzone (np.: писа́ть-написа́ть-выписа́ть etc. należą do I koniugacji).

I koniugacja czasowników rosyjskich – wzory odmiany

Odmiana czasowników rosyjskich I koniugacji zakończonych na -ать lub -ять typu делать, влиять

Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący.

Делать

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я де́ла Мы де́ла|ем
Ты де́ла|ешь Вы де́ла|ете
Он/Она/Оно де́ла|ет Они де́ла|ют

Влиять

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я влия́|ю Мы влия́ |ем
Ты влия́ |ешь Вы влия́ |ете
Он/Она/Оно влия́ |ет Они влия́ |ют

Podczas odmiany czasowników rosyjskich często występuje zjawisko wymiany spółgłosek w temacie:

Wymiana w temacie Przykłady
за Лиза́ть – ли́жу, ли́жешь, ли́жет и тд.
ка-ч Пла́кать – пла́чу, пла́чешь, пла́чет и тд.
са-ш Пляса́ть – пляшу́, пля́шешь, пля́шет и тд.
ха-ш Маха́ть – машу́, ма́шешь, ма́шет и тд.
ма-мл Дрема́ть – дремлю́, дре́млешь, дре́млет и тд.

Warto zapamiętać:
w języku rosyjskim u poszczególnych czasowników I koniugacji zakończonych na -ать lub -ять podczas odmiany występuję zmiana tematu, np: е́хать – е́ду, е́дешь, е́дет и тд.

Odmiana czasowników rosyjskich I koniugacji zakończonych na -авать typu вставать, поддаваться

Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący.
Вставать

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я вста|ю Мы вста|ём
Ты вста|ёшь Вы вста|ёте
Он/Она/Оно вста|ёт Они вста|ют

Поддаваться

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я подда|юсь Мы подда |ёмся
Ты подда|ёшься Вы подда |ётесь
Он/Она/Оно подда |ётся Они подда |ются

Warto zapamiętać:
Podczas odmiany czasowników rosyjskich zakończonych na -авать typu вставать, поддаваться, узнавать, продаваться, etc., w końcówkach osobowych zawsze piszemy literę ё.

Odmiana czasowników rosyjskich I koniugacji zakończonych na -овать lub евать typu ночевать, радоваться

Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący.

Ночевать

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я ночу́|ю Мы ночу́|ем
Ты ночу́|ешь Вы ночу́|ете
Он/Она/Оно ночу́|ет Они ночу́|ют

Радоваться

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я ра́ду|юсь Мы ра́ду|емся
Ты ра́ду|ешься Вы ра́ду |етесь
Он/Она/Оно ра́ду|ется Они ра́ду |ются

Odmiana czasowników rosyjskich I koniugacji zakończonych na -ыть lub ить typu шить, выть

Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący.

Выть

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я во́|ю Мы во́|ем
Ты во́|ешь Вы во́|ете
Он/Она/Оно во́|ет Они во́|ют

Warto zapamiętać:
Jeśli występuje wymiana samogłosek ы->о, to akcent zawsze pada na O, np.: ныть – но́ю, скрыться – скро́юсь.

Шить

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я шь|ю́ Мы шь |ём
Ты шь|ёшь Вы шь |ёте
Он/Она/Оно шь |ёт Они шь |ю́т

Inne jednosylabowe czasowniki na -ить, np.: пить, лить, вить, są odmieniane podobnie jak w/w.

Odmiana czasowników rosyjskich I koniugacji zakończonych na -оть lub уть typu наколоть, надуться

Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący.

Наколоть

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я Накол|ю́ Мы Нако́л|ем
Ты Нако́л|ешь Вы Нако́л|ете
Он/Она/Оно Нако́л|ет Они Нако́л|ют

Надууться

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я Наду́|юсь Мы Наду́|емся
Ты Наду́|ешься Вы Наду́|етесь
Он/Она/Оно Наду́|ется Они Наду́|ются

Odmiana czasowników rosyjskich I koniugacji zakończonych na -еть typu худеть, греться

Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący.

Худеть

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я Худе́|ю Мы Худе́|ем
Ты Худе́|ешь Вы Худе́|ете
Он/Она/Оно Худе́|ет Они Худе́|ют

Греться

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я Гре́|юсь Мы Гре́|емся
Ты Гре́|ешься Вы Гре́|етесь
Он/Она/Оно Гре́|ется Они Гре́|ются
0 Komentarzy

Dodaj odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie

©2019 Rosyjski.pro - Nauka języka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz podanych danych?

lub

Create Account