[rev_slider alias=”seller_main”]

I koniugacja czasowników rosyjskichI koniugacja czasowników rosyjskich

Znajomość z czasownikiem rosyjskim radzę rozpocząć od II koniugacji

Nauka rosyjskiego online z Kasią i Kostkiem – zapraszamy!

W języku rosyjskim istnieją dwie koniugacje – I oraz II. Różnią się one między sobą samogłoskami w końcówkach form osobowych czasownika. Jeśli końcówka czasownika jest akcentowana, to koniugację określamy według niej. Czasowniki pierwszej koniugacji mają następujące końcówki:

I спряжение
Ед.ч.Мн.ч.
1 лицо-у(-ю)1лицо-ем
2 лицое́шь (-ёшь)
2 лицо-ете
3 лицо-ет3 лицоу́т(-ю́т)

W przypadku, gdy końcówka jest akcentowana, спряжение określamy według końcówki 2 osoby liczby pojedynczej: жмёшь — I спряжение, lub 3 лица мн.ч.: жмут – I спряжение.

Warto zapamiętać:
w przypadku czasowników z akcentowaną końcówka w formie osobowej nie należy używać инфинитив w celu określenia koniugacji!

Niestety, w większości czasowników w formach osobowych akcent nie pada na końcówkę. W takim przypadku koniugację czasownika określamy według bezokolicznika (na koniugację wskazuje samogłoska znajdująca się przed sufiksem bezokolicznika – np.: жа́ть – I спряж., дели́ть – II спряж.).

Teraz wyjaśnienie dlaczego znajomość z czasownikiem rosyjskim warto rozpocząć od II koniugacji.

Do I koniugacji w języku rosyjskim należą wszystkie czasowniki, które nie należą do drugiej koniugacji.

Zdecydowanie wyraziściej przedstawia się klasyfikacja czasowników II koniugacji czasowników rosyjskich – do drugiej koniugacji należą czasowniki инфинитив których jest zakończony na -ить (oprócz wyjątków: брить, стелить, зиждиться, зыбиться należą do I koniugacji) oraz 11 wyjątków na -ать, -еть (należących do II koniugacji). Więcej o tym przeczytasz tutaj

Warto pamiętać, że czasowniki utworzone metodą prefiksalną należą to tej samej koniugacji co czasowniki, od których zostały utworzone (np.: писа́ть-написа́ть-выписа́ть etc. należą do I koniugacji).

I koniugacja czasowników rosyjskich – wzory odmiany

Odmiana czasowników rosyjskich I koniugacji zakończonych na -ать lub -ять typu делать, влиять

Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący.

Делать

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
Яде́ла|юМыде́ла|ем
Тыде́ла|ешьВыде́ла|ете
Он/Она/Оноде́ла|етОниде́ла|ют

Влиять

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
Явлия́|юМывлия́ |ем
Тывлия́ |ешьВывлия́ |ете
Он/Она/Оновлия́ |етОнивлия́ |ют

Podczas odmiany czasowników rosyjskich często występuje zjawisko wymiany spółgłosek w temacie:

Wymiana w temaciePrzykłady
за-жЛиза́ть – ли́жу, ли́жешь, ли́жет и тд.
ка-чПла́кать – пла́чу, пла́чешь, пла́чет и тд.
са-шПляса́ть – пляшу́, пля́шешь, пля́шет и тд.
ха-шМаха́ть – машу́, ма́шешь, ма́шет и тд.
ма-млДрема́ть – дремлю́, дре́млешь, дре́млет и тд.

Warto zapamiętać:
w języku rosyjskim u poszczególnych czasowników I koniugacji zakończonych na -ать lub -ять podczas odmiany występuję zmiana tematu, np: е́хать – е́ду, е́дешь, е́дет и тд.

Odmiana czasowników rosyjskich I koniugacji zakończonych na -авать typu вставать, поддаваться

Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący.
Вставать

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
Явста|юМывста|ём
Тывста|ёшьВывста|ёте
Он/Она/Оновста|ётОнивста|ют

Поддаваться

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
Яподда|юсьМыподда |ёмся
Тыподда|ёшьсяВыподда |ётесь
Он/Она/Оноподда |ётсяОниподда |ются

Warto zapamiętać:
Podczas odmiany czasowników rosyjskich zakończonych na -авать typu вставать, поддаваться, узнавать, продаваться, etc., w końcówkach osobowych zawsze piszemy literę ё.

Odmiana czasowników rosyjskich I koniugacji zakończonych na -овать lub евать typu ночевать, радоваться

Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący.

Ночевать

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
Яночу́|юМыночу́|ем
Тыночу́|ешьВыночу́|ете
Он/Она/Ононочу́|етОниночу́|ют

Радоваться

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
Яра́ду|юсьМыра́ду|емся
Тыра́ду|ешьсяВыра́ду |етесь
Он/Она/Онора́ду|етсяОнира́ду |ются

Odmiana czasowników rosyjskich I koniugacji zakończonych na -ыть lub ить typu шить, выть

Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący.

Выть

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
Яво́|юМыво́|ем
Тыво́|ешьВыво́|ете
Он/Она/Оново́|етОниво́|ют

Warto zapamiętać:
Jeśli występuje wymiana samogłosek ы->о, to akcent zawsze pada na O, np.: ныть – но́ю, скрыться – скро́юсь.

Шить

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
Яшь|ю́Мышь |ём
Тышь|ёшьВышь |ёте
Он/Она/Оношь |ётОнишь |ю́т

Inne jednosylabowe czasowniki na -ить, np.: пить, лить, вить, są odmieniane podobnie jak w/w.

Odmiana czasowników rosyjskich I koniugacji zakończonych na -оть lub уть typu наколоть, надуться

Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący.

Наколоть

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯНакол|ю́МыНако́л|ем
ТыНако́л|ешьВыНако́л|ете
Он/Она/ОноНако́л|етОниНако́л|ют

Надууться

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯНаду́|юсьМыНаду́|емся
ТыНаду́|ешьсяВыНаду́|етесь
Он/Она/ОноНаду́|етсяОниНаду́|ются

Odmiana czasowników rosyjskich I koniugacji zakończonych na -еть typu худеть, греться

Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący.

Худеть

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯХуде́|юМыХуде́|ем
ТыХуде́|ешьВыХуде́|ете
Он/Она/ОноХуде́|етОниХуде́|ют

Греться

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯГре́|юсьМыГре́|емся
ТыГре́|ешьсяВыГре́|етесь
Он/Она/ОноГре́|етсяОниГре́|ются

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0:00
0:00
Scroll to Top
Przewiń do góry