II koniugacja czasowników w języku rosyjskim | Второе спряжение

II koniugacja czasowników w języku rosyjskimII koniugacja czasowników w języku rosyjskim

Rosyjski online z Kasią i Kostkiem – zapraszamy!

W języku rosyjskim istnieją dwie koniugacje – I oraz II, które różnią się między sobą samogłoskami w końcówkach. Do II koniugacji zaliczane są czasowniki zakończone na -и-ть, np.: учи́ть, жа́рить, говори́ть.

II спряжение
Ед.ч.Мн.ч.
1 лицо-у(-ю)1лицо-им
2 лицои́шь
2 лицо-ите
3 лицо-ит3 лицоа́т(-я́т)

W przypadku, gdy końcówka jest akcentowana, koniugację określamy według końcówki 2 osoby liczby pojedynczej: стучи́шь, кричи́шь — II спряжение, lub 3 osoby liczby mnogiej: стуча́т, кипя́т – II спряжение.

Niestety, w większości czasowników w formach osobowych akcent nie pada na końcówkę. W takim przypadku koniugację czasownika określamy według bezokolicznika (na koniugację wskazuje samogłoska znajdująca się przed sufiksem bezokolicznika – np.: жа́ть – I kon., дели́ть – II kon.)

Warto zapamiętać:
Koniugację czasownika określamy według bezokolicznika tylko w przypadku gdy końcówka w formie osobowej nie jest pod akcentem!

Do II koniugacji w języku rosyjskim należą te czasowniki z nieakcentowanymi końcówkami, u których:

1) инфинитив jest zakończony na ить (чистить, пылесосить, тратить и др.), oprócz czasowników брить, стелить, зиждиться oraz зыбиться

2) wyjątki:

a) 7 czasowników, których bezokolicznik jest zakończony na еть (зависеть, видеть, ненавидеть, обидеть, смотреть, тер­петь, вертеть)

b) 4 czasowniki, których bezokolicznik jest zakończony na ать (гнать, держать, слышать, ды­шать)

Pozostałe czasowniki z nieakcentowanymi końcówkami osobowymi należą do pierwszej koniugacji.

Warto pamiętać, że czasowniki utworzone metodą prefiksalną należą to tej samej koniugacji co czasowniki, od których zostały utworzone, np.: учить-научить-выучить etc. należą do drugiej koniugacji.

II koniugacja czasowników w języku rosyjskim – wzory odmiany

Odmiana czasowników II koniugacji w języku rosyjskim zakończonych na -ить typu делить, вариться

Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący.

Делить

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯДел|юМыДе́л|им
ТыДе́л|ишьВыДе́л|ите
Он/Она/ОноДе́л|итОниДе́л|ят

Вариться

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯВар|ю́сьМыВа́р|имся
ТыВа́р|ишьсяВыВа́р|итесь
Он/Она/ОноВа́р|итсяОниВа́р|ятся

Odmiana czasowników II koniugacji w języku rosyjskim zakończonych na -ить, -дить, -зить, -сить, -здить, -стить typu платить, переводить, возиться, гасить, ездить, простить

Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący.

Платить

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯПлач|у́МыПла́т|им
ТыПла́т|ишьВыПла́т|ите
Он/Она/ОноПла́т|итОниПла́т|ят

Переводить

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯПеревож|у́МыПерево́д|им
ТыПерево́д|ишьВыПерево́д|ите
Он/Она/ОноПерево́д|итОниПерево́д|ят

Warto zapamiętać:
Czasownik победить nie posiada formy 1 лица ед.ч.

Гасить

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯГаш|у́МыГа́с|им
ТыГа́с|ишьВыГа́с|ите
Он/Она/ОноГа́с|итОниГа́с|ят

Возиться

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯВож|у́сьМыВо́з|имся
ТыВо́з|ишьсяВыВо́з|итесь
Он/Она/ОноВо́з|итсяОниВо́з|ятся

Ездить

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯЕзж|уМыЕзд|им
ТыЕзд|ишьВыЕзд|ите
Он/Она/ОноЕзд|итОниЕзд|ят

Проститься

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯПрощ|у́сьМыПрост|и́мся
ТыПрост|и́шьсяВыПрост|и́тесь
Он/Она/ОноПрост|и́тсяОниПрост|я́тся

Podsumowanie: W przypadku w/w typów czasowników występują wymiany spółgłosek т-ч; д-ж; с-ш; з-ж; зд-зж w 1 лицу ед.ч.

Odmiana czasowników II koniugacji w języku rosyjskim zakończonych na -еть: typu зависеть, видеть, ненавидеть, обидеть, смотреть, тер­петь, вертеть

Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący.

Зависеть

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯЗави́ш|уМыЗави́с|им
ТыЗави́с|ишьВыЗави́с|ите
Он/Она/ОноЗави́с|итОниЗави́с|ят

Ненавидеть

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯНенави́ж|уМыНенави́д|им
ТыНенави́д|ишьВыНенави́д|ите
Он/Она/ОноНенави́д|итОниНенави́д|ят

Видеть

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯВи́ж|уМыВи́д|им
ТыВи́д|ишьВыВи́д|ите
Он/Она/ОноВи́д|итОниВи́д|ят

Обидеть

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯОби́ж|уМыОби́д|им
ТыОби́д|ишьВыОби́д|ите
Он/Она/ОноОби́д|итОниОби́д|ят

Смотреть

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯСмотр|ю́МыСмо́тр|им
ТыСмо́тр|ишьВыСмо́тр|ите
Он/Она/ОноСмо́тр|итОниСмо́тр|ят

Терпеть

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯТерпл|ю́МыТе́рп|им
ТыТе́рп|ишьВыТе́рп|ите
Он/Она/ОноТе́рп|итОниТе́рп|ят

Вертеть

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯВерч|у́МыВе́рт|им
ТыВе́рт|ишьВыВе́рт|ите
Он/Она/ОноВе́рт|итОниВе́рт|ят

Warto zapamiętać:

1) Podczas odmiany w/w czasowników występuje wymiana spółgłosek w 1 лице ед.ч.: с-ш; д-ж; п-пл; ч-т.

2) W 1 лице ед.ч. piszemy końcówkę po twardej spółgłosce oraz ж, щ, ч, щ. Końcówkę piszemy po samogłoskach, znaku miękkim ь oraz miękkich р, л.

3) W 2 лице ед.ч. niezależnie od koniugacji zawsze piszemy znak miękki ь na końcu wyrazu.

Odmiana czasowników II koniugacji w języku rosyjskim zakończonych na -ать: typu гнать, держать, слышать, дышать

Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący.

Гнать

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯГон|ю́МыГо́н|им
ТыГо́н|ишьВыГо́н|ите
Он/Она/ОноГо́н|итОниГо́н|ят

Держать

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯДерж|у́МыДе́рж|им
ТыДе́рж|ишьВыДе́рж|ите
Он/Она/ОноДе́рж|итОниДе́рж|ат

Дышать

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯДыш|у́МыДы́ш|им
ТыДы́ш|ишьВыДы́ш|ите
Он/Она/ОноДы́ш|итОниДы́ш|ат

Слышать

ЛицоЕдинственное числоЛицоМножественное число
ЯСлы́ш|у МыСлы́ш|им
ТыСлы́ш|ишьВыСлы́ш|ите
Он/Она/ОноСлы́ш|итОниСлы́ш|ат

Warto zapamiętać:

1) W 1 лице ед.ч. piszemy końcówkę po twardej spółgłosce oraz ж, щ, ч, щ. Końcówkę piszemy po samogłoskach, znaku miękkim ь oraz miękkich р, л.

2) Жии zawsze piszemy z и́.

3) W 2 лице ед.ч. niezależnie od koniugacji zawsze piszemy znak miękki ь na końcu wyrazu.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0:00
0:00
Scroll to Top
Przewiń do góry