II koniugacja czasowników w języku rosyjskimII koniugacja czasowników w języku rosyjskim

Rosyjski online z Kasią i Kostkiem – zapraszamy!

W języku rosyjskim istnieją dwie koniugacje – I oraz II, które różnią się między sobą samogłoskami w końcówkach. Do II koniugacji zaliczane są czasowniki zakończone na -и-ть, np.: учи́ть, жа́рить, говори́ть.

II спряжение
Ед.ч. Мн.ч.
1 лицо -у(-ю) 1лицо -им
2 лицо и́шь
2 лицо -ите
3 лицо -ит 3 лицо а́т(-я́т)

W przypadku, gdy końcówka jest akcentowana, koniugację określamy według końcówki 2 osoby liczby pojedynczej: стучи́шь, кричи́шь — II спряжение, lub 3 osoby liczby mnogiej: стуча́т, кипя́т – II спряжение.

Niestety, w większości czasowników w formach osobowych akcent nie pada na końcówkę. W takim przypadku koniugację czasownika określamy według bezokolicznika (na koniugację wskazuje samogłoska znajdująca się przed sufiksem bezokolicznika – np.: жа́ть – I kon., дели́ть – II kon.)

Warto zapamiętać:
Koniugację czasownika określamy według bezokolicznika tylko w przypadku gdy końcówka w formie osobowej nie jest pod akcentem!

Do II koniugacji w języku rosyjskim należą te czasowniki z nieakcentowanymi końcówkami, u których:

1) инфинитив jest zakończony na ить (чистить, пылесосить, тратить и др.), oprócz czasowników брить, стелить, зиждиться oraz зыбиться

2) wyjątki:

a) 7 czasowników, których bezokolicznik jest zakończony na еть (зависеть, видеть, ненавидеть, обидеть, смотреть, тер­петь, вертеть)

b) 4 czasowniki, których bezokolicznik jest zakończony na ать (гнать, держать, слышать, ды­шать)

Pozostałe czasowniki z nieakcentowanymi końcówkami osobowymi należą do pierwszej koniugacji.

Warto pamiętać, że czasowniki utworzone metodą prefiksalną należą to tej samej koniugacji co czasowniki, od których zostały utworzone, np.: учить-научить-выучить etc. należą do drugiej koniugacji.

II koniugacja czasowników w języku rosyjskim – wzory odmiany

Odmiana czasowników II koniugacji w języku rosyjskim zakończonych na -ить typu делить, вариться

Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący.

Делить

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я Дел|ю Мы Де́л|им
Ты Де́л|ишь Вы Де́л|ите
Он/Она/Оно Де́л|ит Они Де́л|ят

Вариться

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я Вар|ю́сь Мы Ва́р|имся
Ты Ва́р|ишься Вы Ва́р|итесь
Он/Она/Оно Ва́р|ится Они Ва́р|ятся

Odmiana czasowników II koniugacji w języku rosyjskim zakończonych na -ить, -дить, -зить, -сить, -здить, -стить typu платить, переводить, возиться, гасить, ездить, простить

Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący.

Платить

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я Плач|у́ Мы Пла́т|им
Ты Пла́т|ишь Вы Пла́т|ите
Он/Она/Оно Пла́т|ит Они Пла́т|ят

Переводить

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я Перевож|у́ Мы Перево́д|им
Ты Перево́д|ишь Вы Перево́д|ите
Он/Она/Оно Перево́д|ит Они Перево́д|ят

Warto zapamiętać:
Czasownik победить nie posiada formy 1 лица ед.ч.

Гасить

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я Гаш|у́ Мы Га́с|им
Ты Га́с|ишь Вы Га́с|ите
Он/Она/Оно Га́с|ит Они Га́с|ят

Возиться

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я Вож|у́сь Мы Во́з|имся
Ты Во́з|ишься Вы Во́з|итесь
Он/Она/Оно Во́з|ится Они Во́з|ятся

Ездить

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я Езж|у Мы Езд|им
Ты Езд|ишь Вы Езд|ите
Он/Она/Оно Езд|ит Они Езд|ят

Проститься

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я Прощ|у́сь Мы Прост|и́мся
Ты Прост|и́шься Вы Прост|и́тесь
Он/Она/Оно Прост|и́тся Они Прост|я́тся

Podsumowanie: W przypadku w/w typów czasowników występują wymiany spółgłosek т-ч; д-ж; с-ш; з-ж; зд-зж w 1 лицу ед.ч.

Odmiana czasowników II koniugacji w języku rosyjskim zakończonych na -еть: typu зависеть, видеть, ненавидеть, обидеть, смотреть, тер­петь, вертеть

Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący.

Зависеть

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я Зави́ш|у Мы Зави́с|им
Ты Зави́с|ишь Вы Зави́с|ите
Он/Она/Оно Зави́с|ит Они Зави́с|ят

Ненавидеть

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я Ненави́ж|у Мы Ненави́д|им
Ты Ненави́д|ишь Вы Ненави́д|ите
Он/Она/Оно Ненави́д|ит Они Ненави́д|ят

Видеть

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я Ви́ж|у Мы Ви́д|им
Ты Ви́д|ишь Вы Ви́д|ите
Он/Она/Оно Ви́д|ит Они Ви́д|ят

Обидеть

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я Оби́ж|у Мы Оби́д|им
Ты Оби́д|ишь Вы Оби́д|ите
Он/Она/Оно Оби́д|ит Они Оби́д|ят

Смотреть

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я Смотр|ю́ Мы Смо́тр|им
Ты Смо́тр|ишь Вы Смо́тр|ите
Он/Она/Оно Смо́тр|ит Они Смо́тр|ят

Терпеть

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я Терпл|ю́ Мы Те́рп|им
Ты Те́рп|ишь Вы Те́рп|ите
Он/Она/Оно Те́рп|ит Они Те́рп|ят

Вертеть

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я Верч|у́ Мы Ве́рт|им
Ты Ве́рт|ишь Вы Ве́рт|ите
Он/Она/Оно Ве́рт|ит Они Ве́рт|ят

Warto zapamiętać:

1) Podczas odmiany w/w czasowników występuje wymiana spółgłosek w 1 лице ед.ч.: с-ш; д-ж; п-пл; ч-т.

2) W 1 лице ед.ч. piszemy końcówkę -у po twardej spółgłosce oraz ж, щ, ч, щ. Końcówkę piszemy po samogłoskach, znaku miękkim ь oraz miękkich р, л.

3) W 2 лице ед.ч. niezależnie od koniugacji zawsze piszemy znak miękki ь na końcu wyrazu.

Odmiana czasowników II koniugacji w języku rosyjskim zakończonych na -ать: typu гнать, держать, слышать, дышать

Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący.

Гнать

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я Гон|ю́ Мы Го́н|им
Ты Го́н|ишь Вы Го́н|ите
Он/Она/Оно Го́н|ит Они Го́н|ят

Держать

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я Держ|у́ Мы Де́рж|им
Ты Де́рж|ишь Вы Де́рж|ите
Он/Она/Оно Де́рж|ит Они Де́рж|ат

Дышать

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я Дыш|у́ Мы Ды́ш|им
Ты Ды́ш|ишь Вы Ды́ш|ите
Он/Она/Оно Ды́ш|ит Они Ды́ш|ат

Слышать

Лицо Единственное число Лицо Множественное число
Я Слы́ш|у Мы Слы́ш|им
Ты Слы́ш|ишь Вы Слы́ш|ите
Он/Она/Оно Слы́ш|ит Они Слы́ш|ат

Warto zapamiętać:

1) W 1 лице ед.ч. piszemy końcówkę -у po twardej spółgłosce oraz ж, щ, ч, щ. Końcówkę piszemy po samogłoskach, znaku miękkim ь oraz miękkich р, л.

2) Жии zawsze piszemy z и́.

3) W 2 лице ед.ч. niezależnie od koniugacji zawsze piszemy znak miękki ь na końcu wyrazu.

0 Komentarzy

Dodaj odpowiedź

Ta strona wykorzystuje Akismet w celu ograniczenia spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są komentarze.

©2019 Rosyjski.pro - Nauka języka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie
lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz podanych danych?

lub

Create Account