Zaimki przymiotne rosyjskie

Zaimki przymiotne rosyjskie | Местоимения-прилагательныеZaimki przymiotne rosyjskie

Do tej grupy należą:

  • wszystkie zaimki dzierżawcze,
  • zaimki wskazujące (prawie wszystkie zaimki tej kategorii)
  • wszystkie zaimki określone,
  • cztery zaimki pytające i względne: какой, каков, который, чей,
  • zaimki nieokreślone pochodne od какой, который, чей: какой-нибудь, чей-то i inne.
  • zaimki przeczące: никакой, ничей
  • Zaimki w języku rosyjskim

Podobnie jak przymiotniki, zaimki przymiotne w języku rosyjskim odmieniają się przez płeć, liczbę i przypadki, dostosowują się do rzeczowników do których się odnoszą.
Do wyjątków zaliczamy zaimki dzierżawcze её i его użyte w liczbie pojedynczej, oraz их w liczbie mnogiej. To są wyrazy niezmienne. Na przykład:

Именительный падеж, ед.ч.: её, его, их дом, квартира, молоко
Родительный падеж её, его, их дома, квартиры, молока
Дательный падеж её, его, их дому, квартире, молоку
Винительный падеж её, его, их дом, квартиру, молоко
Творительный падеж её, его, их домом, квартирой, молоком
Предложный падеж (об) её, его, их доме, квартире, молоке

Именительный падеж, мн.ч.: её, его, их дома, квартиры, молоко etc.

Zaimki како́в, тако́в odmieniają się przez rodzaje i liczby.

Na przykład: Каков вопрос, таков ответ; какова уборка, такова чистота etc.

Zaimki dzierżawcze w języku rosyjskim | Притяжательные местоимения

Притяжательные местоимения: мой, твой, наш, ваш, свой, его́, её, их.

муж. и ср. родж.р.мн.ч.*муж. и ср. родж.р.мн.ч.
И.мой, моёмоя́мои́наш, на́шена́шана́ши
Р.моего́мое́ймои́хна́шегона́шейна́ших
Д.моему́мое́ймои́мна́шемуна́шейна́шим
В.И. или Р.**мою́И. или Р.И. или Р.на́шуИ. или Р.
Т.мои́ммое́ймои́мина́шимна́шейна́шими
П.о моёмо мое́йо мои́хо на́шихо на́шейо на́ших

* Liczba mnoga jest wspólna dla wszystkich rodzajów.

** Именительный падеж w przypadku, jeśli zaimek występuje w związku wyrazowym z rzeczownikiem nieżywotnym, w przypadku żywotnego – родительный падеж: Во всем я виню (кого?) нашего брата. Водитель поцарапал (что?) мой пикап.

тот, этот, такой

муж. и ср. родж.р.мн.ч.*муж. и ср. родж.р.мн.ч.
И.тот, э́тот/то, э́тота, э́тате, э́титако́й, тако́етака́ятаки́е
Р.того́, э́тоготой, э́тойтех, э́тихтако́готако́йтаки́х
Д.тому́, э́томутой, э́тойтем, э́тимтако́мутако́йтаки́м
В.И. или Р.**ту, э́туИ. или Р.**И. или Р.**таку́юИ. или Р.**
Т.тем, э́тимтой, э́тойте́ми, э́тимитаки́мтако́йтаки́ми
П.о том, об э́томо той, об э́тойо тех, об э́тихо та́кихо тако́йо таки́х

* Liczba mnoga jest wspólna dla wszystkich rodzajów.
**Именительный падеж w przypadku, jeśli zaimek występuje w związku wyrazowym z rzeczownikiem nieżywotnym, w przypadku żywotnego – родительный падеж: Я поставлю на (кого?) этого жеребца. Полицейские выбили (что?) то окно.

Przydatne informacje:
Różnica między тот и э́тот. Э́тот – polski odpowiednik ten, тот – polski odpowiednik tamten. Этот чай остыл – Ta herbata wystygła. Та машина проехала на красный – Tamten samochód przejechał na czerwonym.

Zaimki określone w języku rosyjskim | Определенные местоимения

сам, са́мый, весь, вся́кий, ка́ждый, ино́й, друго́й, любо́й

муж. и ср. родж.р.мн.ч.*
И.сам, само́са́мый, са́моесама́са́маяса́миса́мые
Р.самого́са́могосамо́йса́мойсами́хса́мых
Д.самому́са́момусамо́йса́мойсами́мса́мым
В.И. или Р.**И. или Р.**саму́са́муюИ. или Р.**И. или Р.**
Т.сами́мса́мымсамо́йса́мойсами́миса́мыми
П.о само́мо са́момо само́йо са́мойо сами́хо са́мых

* Liczba mnoga jest wspólna dla wszystkich rodzajów.

** Именительный падеж w przypadku, jeśli zaimek występuje w związku wyrazowym z rzeczownikiem nieżywotnym, w przypadku żywotnego – родительный падеж: Антон выбрал (кого?) самого красивого щенка. Они выбрали (что?) самый большой букет.

Przydatne informacje:
1) Odpowiednikiem rosyjskiego zaimka сам jest zaimek sam, używamy zaimka сам kiedy chcemy powiedzieć, że zrobiliśmy coś samodzielnie, bez niczyjej pomocy. Я сам испек этот пирог – Sam upiekłem to ciasto.

2) Zaimka самый używamy w dwóch przypadkach:
a) w znaczeniu akurat. Самое время взять пару выходных и выспаться. To akurat najlepszy moment wziąć kilka dni wolnego i wyspać się.
b) do tworzenia stopnia najwyższego przymiotników: самый хороший телефон – najlepszy telefon

муж. и ср. родж.р.мн.ч.*муж. и ср. родж.р.мн.ч.
И.весь, всёвсявсека́ждый, ка́ждоека́ждаяка́ждые
Р.всего́всейвсехка́ждогока́ждойка́ждых
Д.всему́всейвсемка́ждомука́ждойка́ждым
В.И. или Р.**всюИ. или Р.**И. или Р.**ка́ждуюИ. или Р.**
Т.всемвсейвсе́мика́ждымка́ждойка́ждыми
П.обо всёмобо всейобо всехо ка́ждомо ка́ждойо ка́ждых

* Liczba mnoga jest wspólna dla wszystkich rodzajów.

** Именительный падеж w przypadku, jeśli zaimek występuje w związku wyrazowym z rzeczownikiem nieżywotnym, w przypadku żywotnego – родительный падеж: Аня знала (кого?) каждого игрока. Он купил (что?) все книги.

Przydatne informacje:
Rosyjski zaimek весь możemy przetłumaczyć jako cały, wszystko, wszystkie, wszyscy.

Весь день я работал в офисе – Cały dzień pracowałem w biurze. Всё сгорело – Wszystko spłonęło. Все поехали отдыхать на озеро – Wszyscy pojechali odpoczywać nad jezioro.

Zaimki pytające i względne: какой, каков, который, чей; nieokreślone – pochodne od какой, который, чей: какой-нибудь, чей-то; przeczące никакой, ничей | Вопросительные, относительные, неопределенные, отрицательные местоимения

муж. и ср. родж.р.мн.ч.*муж. и ср. родж.р.мн.ч.
И.чей, чьёчьячьикако́й, како́екака́якаки́е
Р.чьего́чьейчьихкако́гокако́йкаки́х
Д.чьему́чьейчьимкако́мукако́йкаки́м
В.И. или Р.**чьюИ. или Р.**И. или Р.**како́юИ. или Р.**
Т.чьимчьейчьи́микаки́мкако́йкаки́ми
П.о чьёмчьейо чьихо како́мо како́йо каки́х

* Liczba mnoga jest wspólna dla wszystkich rodzajów.

** Именительный падеж w przypadku, jeśli zaimek występuje w związku wyrazowym z rzeczownikiem nieżywotnym, w przypadku żywotnego – родительный падеж.

Przydatne informacje:
1) W rosyjskich zaimkach nieokreślonych typu какой-нибудь, чей-то odmienia się tylko pierwszy człon: какого-нибудь, чьего-то; каким-нибудь, чьими-то.
2) Przy odmianie zaimków никако́й, ниче́й z przyimkami, przyimek stawiamy między partykułą przeczącą i zaimkiem: ни о́ какой машине не может быть и речи; ты не подумал ни о́ чьей безопасности.

Nauka rosyjskiego

Skomentuj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0:00
0:00
Scroll to Top
Przewiń do góry