Zaimki rzeczowne rosyjskie | Местоимения-существительныеZaimki rzeczowne rosyjskie

Do tej grupy należą:

 • wszystkie zaimki osobowe,
 • zwrotne: себя,
 • pytano-względne: кто, что,
 • nieokreślone: некто, нечто, кто-то, что-то и др.,
 • przeczące: никто, ничто.
 • Zaimki w języku rosyjskim

W języku rosyjskim cechy morfologiczne tych zaimków są podobne do cech morfologicznych rzeczowników. Posiadają rodzaj, liczbę i przypadek. Oprócz tego zaimki osobowe posiadają niezmienną cechę osoby.

Rodzaj

Zaimki jak i rzeczowniki nie zmieniają rodzaju. Czasem przynależność do rodzaju jest wyrażona końcówką, np.: ононаоно, zdarza się również, że zaimki nie posiadają cech wskazujących na rodzaj. W języku rosyjskim rodzaj zaimka często może być określony z kontekstu. Pomóc w tym mogą przymiotniki w liczbie pojedynczej oraz czasowniki w formie czasu przeszłego, na przykład: кто-то позвонил – мужской род (ktoś zadzwonił), что-то вкусное – средний род (coś smacznego). Dzięki kontekstowi wiemy, że zaimek кто jest rodzaju męskiego, zaimek что – rodzaju nijakiego. Zaimki я i ты są rodzaju wspólnego, porównaj: Я уже готов. Я уже готова.

Liczba

Jest to cecha niezmienna zaimków w języku rosyjskim. Я/мы/ты/вы/он/они – to różne słowa. Zaimki rzeczowne nie odmieniają się wg liczby.

Przypadek

Zaimki rosyjskie odmieniają się wg przypadków.
Zapamiętaj:

 • Zaimki себя, некого, нечего nie mają formy mianownika.
 • Nieokreślony zaimek некто ma tylko formę mianownika.
 • Nieokreślony zaimek нечто ma formy mianownika i biernika.

Osoba

Zaimki osobowe posiadają formę osoby, ale nie odmieniają się przez nie.

Zaimki osobowe w języku rosyjskim | личные местоимения

W mowie wskazują na obiekt – osobę, o której jest mowa. Zaimki 1. (я i мы) oraz 2. (ты i вы) osoby określają uczestników mowy. Zaimki 3. osoby (он, она, оно i они) wskazują na osoby, które w mowie nie uczestniczą.

Zaimki osobowe w języku rosyjskim odmieniają się przez osoby i liczby, zaimki 3. osoby liczby pojedynczej także przez przypadki i rodzaje.

  я́ ты он/оно она мы вы они
И. я ты он/оно́ она́ мы вы они́
Р. меня́ тебя́ его́/него́ её/неё нас вас их/них
Д. мне тебе́ ему́/нему́ ей/ней нам вам им/ним
В. меня́ тебя́ его́/него́ её/неё вас вас их/них
Т. мной/мно́ю тобо́й/ тобо́ю им/ним е́ю/не́ю/ ней на́ми ва́ми и́ми/ни́ми
П. обо мне о тебе́ о нём о ней о нас о вас о них

Dodatkowe informacje:

 • Z uwagi na brak form męskoosobowej i niemęskoosobowej w języku rosyjskim zaimek они jest odpowiednikiem polskich zaimków oni i one.
 • W języku rosyjskim podczas odmiany zaimków 3. osoby występuje spółgłoska н- na początku zaimków, jeśli przed nimi znajduje się przyimek, np.: рассказать о нем, думать о ней, работать с ними. Spółgłoski н- nie dodajemy, jeśli w celowniku przed zaimkiem znajduje się przyimek благодаря, согласно, навстречу, подобно, наперекор, вопреки: благодаря ей, навстречу ему.

Zaimki zwrotne i wzajemne w języku rosyjskim| Возвратное местоимение себя и взаимное местоимение друг друга

W mowie wskazują kierunek działania na obiekt.
Zaimek zwrotny себя oraz wzajemny друг друга nie mają formy mianownika.

  себя́ друг дру́га
И.
Р. себя́ друг дру́га
Д. себе́ друг дру́гу
В. себя́ друг дру́га
Т. собо́й/ собо́ю друг дру́гом
П. о себе́ о друг дру́ге

Dodatkowe informacje:

 • Zaimki себя́ oraz друг дру́га odpowiadają polskiemu zaimkowi siebie/się, jednak różnią się znaczeniem. Zaimek себя́ w języku rosyjskim oznacza siebie samego i najczęściej występuje w parze z zaimkiem сам: представь себе – wyobraź sobie, сам себе нарисовал – namalował sobie. Natomiast друг дру́га oznacza siebie nawzajem: они прикрывали друг друга – osłaniali się nawzajem.
 • Podczas odmiany zaimka друг дру́га odmienia się tylko drugi człon, np.: друг дру́гу, друг дру́гом. Jeśli zaimek występuje z przyimkiem, to przyimek może znajdować się między członami, np.: друг от друга, друг с другом, lub przed zaimkiem: от друг друга, с друг другом. Ważne: niektóre przyimki w języku rosyjskim, np. благодаря, навстречу, вблизи piszemy tylko przed zaimkiem друг дру́га: Благодаря друг другу они смогли решить множество проблем. Они побежали навстречу друг другу.
 • Podobno pełna lista zaimków wzajemnych w języku rosyjskim (informacja z wiki):
  • друг другу;
  • друг (о, в) друге;
  • один (у, за, на, из, из-под, для) другого;
  • друг (у, за, перед) дружкой;
  • друг (у, за, на, из, из-под, для) друга;
  • друг (с, за, над, под, перед) другом;
  • друг (о, в) друге;
  • один (у, за, на, из, для) другого;
  • один (в, за, на) один;
  • один к одному (другому);
  • один (в, за, на) один;
  • друг (с, за, под, перед) дружкой;
  • друг (у, из, из-под) дружки;
  • друг на дружке;
  • раз за (на) раз[ом];
  • от раза к разу;
  • раз к разу;
  • от случая к случаю;
  • каждый (у, за, на, из, для) каждого;
  • каждый за (над, под, перед) каждым.
  • каждый в каждом;
  • тот (у, в, за, на, из, из-под, для) [э]того;
  • от того к [э]тому;
  • в конце концов; от начала к началу; от первого ко второму; от противного к противному;

Zaimki pytające, względne, nieokreślone oraz przeczące w języku rosyjskim | Вопросительные, относительные, неопределенные и отрицательные местоимения

Do zaimków rzeczownych rosyjskich należą pytano-względne кто, что; zaimki nieokreślone utworzone od кто, что: кое-кто, что-то, что-нибудь i inne; przeczące: никто́, ничто́, не́кого, не́чего. Z uwagi na przedstawiony podział przedstawimy odmianę zaimków кто, что oraz oddzielnie zaimków przeczących.

  кто что
И. кто что
Р. кого́ чего́
Д. кому́ чему́
В. кого́ что
Т. кем чем
П. о ком о чём

Przy odmianie rosyjskich zaimków никто́, ничто́, не́кого, не́чего z przyimkami, przyimek stawiamy między partykułą przeczącą i zaimkiem: спорить не о чем, говорить не с кем, ни на кого не положиться и т.д., dlatego w tabeli poniżej podajemy wzory odmiany zaimków z przyimkiem i bez:

  никто́, ничто́ не́кого, не́чего
bez przyimka z przyimkiem bez przyimka z przyimkiem
И. никто́, ничто́
Р. никого́, ничего́ ни у кого́, ни у чего́ не́кого, не́чего не́ у кого, не́ у чего
Д. никому́, ничему́ ни к кому́, ни к чему́ не́кому, не́чему не́ к кому, не́ к чему
В. никого́, ничто́ ни на кого́, ни на что́ не́кого, не́что не́ на кого, не́ на что
Т. нике́м, ниче́м ни с ке́м, ни с че́м не́кем, не́чем не́ с кем, не́ с чем
П. ни о ко́м, ни о чём не́ о ком, не́ о чем

Jakie możemy wyciągnąć wnioski?

1) Zaimki не́кого, не́чего nie mają formy mianownika.

2) W języku rosyjskim w zaimkach przeczących partykuła не́ jest zawsze akcentowana, partykuła ни – nigdy, np.: Я ни за что́ на свете не поеду в Африку! Тут не́ о чем разговаривать, я ужасно боюсь крокодилов.

3) Przy odmianie zaimków никто́, ничто́, не́кого, не́чего z przyimkami, przyimek stawiamy między partykułą przeczącą i zaimkiem.

Kilka słów odnośnie użycia zaimków nieokreślonych z partykułami кое-, -то, -нибудь, -либо w języku rosyjskim.

Partykuła кое- w zaimkach nieokreślonych ко́е-кто, ко́е-что oznacza “wiem kto to lub co to, ale nie chcę ci powiedzieć”, odpowiadają polskim zaimkom ktoś, coś.

zaimki nieokreślone w języku rosyjskim

ilustracje z rt.com

Partykuły -либо, -нибудь w zaimkach nieokreślonych кто́-либо, что́-нибудь oznaczają “nie interesuje mnie kto to lub co to, jest mi wszystko jedno, liczy się tylko wynik działania”, odpowiadają polskim zaimkom ktokolwiek, cokolwiek, ktoś, coś.

zaimki nieokreślone w języku rosyjskim 2

Partykuła -то w zaimkach nieokreślonych кто́-то, что́-то oznacza “nie jestem pewien kto to lub co to było, zapomniałem – mówiący coś wie o przedmiocie rozmowy”, odpowiadają polskim zaimkom ktoś, coś.

zaimki nieokreślone w języku rosyjskim 3

Nauka rosyjskiego

Autor: Konstanty Martyniuk

Trener języka rosyjskiego, absolwent slawistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Tłumacz języka rosyjskiego, współtwórca serwisu Rosyjski.pro. Odpowiedzialny za stronę techniczną, SEO oraz kwestie merytoryczne dotyczące portalu – audio, wideo, testy i quizy.

0 Komentarzy

Dodaj odpowiedź

Ta strona wykorzystuje Akismet w celu ograniczenia spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są komentarze.

©2019 Rosyjski.pro - Nauka języka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie
lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz podanych danych?

lub

Create Account