Rodzaj nijaki rzeczowników rosyjskich | средний род существительных в русском языке.

Rodzaj nijaki rzeczowników rosyjskich

W języku rosyjskim do rodzaju nijakiego (средний род) należą:

1) rzeczowniki z końcówką -о, -е w mianowniku (именительном падеже) np.: окно, поле, море;
2) 10 rzeczowników zakończonych na -мя бремя, время, племя, пламя, стремя, имя, знамя, семя, вымя, темя ;
3) rzeczownik дитя;
4) rzeczowniki nieodmienne zapożyczone zakończone na –o, -e [typu окно, море] np.: ароматное какао, модное пальто, красивое кашне;
5)
rzeczowniki odprzymiotnikowe z końcówką -ое, -ее w mianowniku (именительном падеже) np.: мороженое, подлежащее;
6) rzeczowniki rosyjskie zakończone na -ие, -ье, np.: знание, ущелье; 

Rodzaj nijaki – r.n. | Средний род – ср.р.

Rzeczowniki żywotne i nieżywotne w języku rosyjskim

Odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego w języku rosyjskim

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju nijakiego typu окно, поле

Odmiana rzeczowników w języku rosyjskim rodzaju nijakiego typu – поле, окно

W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju nijakiego w języku rosyjskim [kreseczką] zostały oznaczone miejsca akcentu. Należy pamiętać o tym, że akcent w języku rosyjskim jest ruchomy – mimo iż sprawia sporo kłopotów, to trzeba starać się go opanować, gdyż poza wpływem na estetykę wymowy, w komunikacji mogą pojawić się nieporozumienia – w niektórych przypadkach miejsce akcentu zmienia znaczenie wyrazu lub formę gramatyczną.  

Warto dodać, iż umiejętność prawidłowej odmiany rzeczowników w języku rosyjskim jest niezwykle istotna w nauce języka rosyjskiego. Poprawne wzorce odmiany rzeczowników w języku rosyjskim stanowią bazę dla kolejnych wzorców, a mianowicie dla przymiotników, liczebników oraz zaimków.

 неодушевленное, ед.ч. неодушевленное, ед.ч. неодушевленное, мн.ч. неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйПо́леОкно́Поля́Окна
РодительныйПо́ляОкна́Поле́йОко́н
ДательныйПо́люОкну́Поля́мОкнам
ВинительныйПо́леОкно́Поля́Окна
ТворительныйПо́лемОкно́мПоля́миОкнами
ПредложныйО по́леОб окне́О поля́хОб о́кнах

Warto zapamiętać:
w języku rosyjskim forma biernika rzeczownika żywotnego rodzaju nijakiego jest taka jak dopełniacza, natomiast jeśli rzeczownik rodzaju nijakiego jest nieżywotny – forma biernika jest taka sama jak mianownika. Dotyczy to liczby pojedynczej oraz liczby mnogiej. 

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju nijakiego typu – время, бремя

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju nijakiego typu бремя, время

Tak samo odmieniają się pozostałe 8 rzeczowników rodzaju nijakiego na -мя: стремя, племя, пламя, знамя, темя, семя, имя, вымя. W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju nijakiego w języku rosyjskim [kreseczką] zostały oznaczone miejsca akcentu. 

 неодушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйБре́мяВре́мяВремена́
РодительныйБре́мениВре́мениВремён
ДательныйБре́мениВре́мениВремена́м
ВинительныйБре́мяВре́мяВремена́
ТворительныйБре́менемВре́менемВремена́ми
ПредложныйО бре́мениО вре́мениО времена́х

Warto zapamiętać:
1) rzeczownik бремя nie posiada liczby mnogiej;
2) w języku rosyjskim forma biernika rzeczownika żywotnego rodzaju nijakiego jest taka jak dopełniacza, natomiast jeśli rzeczownik rodzaju nijakiego jest nieżywotny – forma biernika jest taka sama jak mianownika. Dotyczy to liczby pojedynczej oraz liczby mnogiej. 

Odmiana rosyjskiego rzeczownika rodzaju nijakiego – дитя

odmiana rzeczownika rodzaju nijakiego дитя

W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju nijakiego w języku rosyjskim [kreseczką] zostały oznaczone miejsca akcentu.  

 одушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.
ИменительныйДитя́Де́ти
РодительныйДитя́Дете́й
ДательныйДитя́тиДе́тям
ВинительныйДитя́Дете́й
ТворительныйДитя́тей / Дитя́теюДетьми́
ПредложныйО дитя́тиО де́тях

Warto zapamiętać:
1) należy zwrócić uwagę na liczbę mnogą rzeczownika дитя;
2) w języku rosyjskim forma biernika rzeczownika żywotnego rodzaju nijakiego jest taka jak dopełniacza, natomiast jeśli rzeczownik rodzaju nijakiego jest nieżywotny – forma biernika jest taka sama jak mianownika. Dotyczy to liczby pojedynczej oraz liczby mnogiej. 

Odmiana rzeczowników w języku rosyjskim rodzaju nijakiego typu – озеро, небо, перо

Odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego typu - озеро, небо, перо

W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju nijakiego w języku rosyjskim [kreseczką] zostały oznaczone miejsca akcentu. 

 неодушевленное, ед.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйОзероОзёра
РодительныйОзераОзёр
ДательныйОзеруОзёрам
ВинительныйОзероОзёра
ТворительныйОзеромОзёрами
ПредложныйОб о́зереОб озёрах

Warto zapamiętać:
rzeczowniki небо, чудо mają nieregularną odmianę w formach liczby mnogiej: 

неодушевленное, ед.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйНе́боНебеса́
РодительныйНе́баНебёс
ДательныйНе́буНебеса́м
ВинительныйНе́боНебеса́
ТворительныйНе́бомНебеса́ми
ПредложныйО не́беО небеса́х

Warto zapamiętać:
rzeczowniki перо, крыло, дерево i in. mają nieregularną odmianę w formach liczby mnogiej – we wszystkich formach występuje

Падежнеодушевленное, ед.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйПеро́Пе́рья
РодительныйПера́Пе́рьев
ДательныйПеру́Пе́рьям
ВинительныйПеро́Пе́рья
ТворительныйПеро́мПе́рьями
ПредложныйО пере́О пе́рьях

Warto zapamiętać:
w języku rosyjskim forma biernika rzeczownika żywotnego rodzaju nijakiego jest taka jak dopełniacza, natomiast jeśli rzeczownik rodzaju nijakiego jest nieżywotny – forma biernika jest taka sama jak mianownika. Dotyczy to liczby pojedynczej oraz liczby mnogiej.

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju nijakiego typu – мороженое, подлежащее

Odmiana rosyjskich rzeczowników odprzymiotnikowych typu мороженое, подлежащее

W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju nijakiego w języku rosyjskim [kreseczką] zostały oznaczone miejsca akcentu. 

 неодушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйМоро́женоеПодлежа́щееПодлежа́щие
РодительныйМоро́женогоПодлежа́щегоПодлежа́щих
ДательныйМоро́женомуПодлежа́щемуПодлежа́щим
ВинительныйМоро́женоеПодлежа́щееПодлежа́щие
ТворительныйМоро́женымПодлежа́щимПодлежа́щими
ПредложныйО моро́женомО подлежа́щемО подлежа́щих

Warto zapamiętać:
1) rzeczownik мороженое w języku rosyjskim nie posiada formy liczby mnogiej.  Rzeczownik мороженое piszemy przez jedno н, natomiast przymiotnik мороженное zawsze piszemy przez нн np.: Вкусное мороженое (smaczne lody), мороженное мясо (mięso mrożone);
2) w języku rosyjskim forma biernika rzeczownika żywotnego rodzaju nijakiego jest taka jak dopełniacza, natomiast jeśli rzeczownik rodzaju nijakiego jest nieżywotny – forma biernika jest taka sama jak mianownika. Dotyczy to liczby pojedynczej oraz liczby mnogiej. 

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju nijakiego typu – знание, ущелье.

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju nijakiego typu знание, ущелье
неодушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.неодушевленное, мн.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйЗна́ниеУще́льеЗна́нияУще́лья
РодительныйЗна́нияУще́льяЗна́нийУще́лий
ДательныйЗна́ниюУще́льюЗна́ниямУще́льям
ВинительныйЗна́ниеУще́льеЗна́нияУще́лья
ТворительныйЗна́ниемУще́льемЗна́ниямиУще́льями
ПредложныйО зна́нииОб уще́льеО зна́нияхОб уще́льях

Warto zapamiętać:

1) należy zwrócić uwagę na предложный падеж ед.ч. rzeczowników typu знание. W предложном падеже prawidłową końcówką będzie -ии. Należy pamiętać, że w języku rosyjskim podczas odmiany na końcu takich rzeczowników występuje dwie samogłoski – знанию, знание.

2) na szczególną uwagę zasługuje родительный падеж мн.ч. rzeczowników typu ущелье. Takie rzeczowniki w родительном падеже мн.ч. mają końcówkę -ий, np.: нет (чего?) ущелий. Wykluczenia stanowią rzeczowniki платье, верховье, низовье oraz ружьё: платья – платьев, верховье – верховьев, низовье – низовьев; ружья – ружей

3) w języku rosyjskim forma biernika rzeczownika żywotnego rodzaju nijakiego jest taka jak dopełniacza, natomiast jeśli rzeczownik rodzaju nijakiego jest nieżywotny – forma biernika jest taka sama jak mianownika. Dotyczy to liczby pojedynczej oraz liczby mnogiej.

Zapożyczone nieodmienne rzeczowniki rodzaju nijakiego w języku rosyjskim.

Rzeczowniki rosyjskie rodzaju nijakiego nieodmienne zapożyczone
 неодушевленное, ед.ч. неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйКашне́
РодительныйКашне́
ДательныйКашне́
ВинительныйКашне́
ТворительныйКашне́
ПредложныйО кашне́

Warto zapamiętać:
mimo iż rzeczowniki te są nieodmienne, to określające je przymiotniki przyjmują formę wymaganego przez składnie przypadku, np.: Я купил два красивых кашне (szalik) – родительный падеж мн.ч.  Самого модного пальто в магазине не оказалось – родительный падеж ед.ч. 

1 komentarz do “Rodzaj nijaki rzeczowników rosyjskich| Средний род”

  1. Pingback: Wideo - odmieniamy rzeczowniki rosyjskie | Język rosyjski dla Polaków

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0:00
0:00
Scroll to Top
Przewiń do góry