Czasowniki rosyjskieCzasowniki rosyjskie

Czasowniki rosyjskie w wielu aspektach są podobne do czasowników w języku polskim. Przede wszystkim oznaczają one czynność lub stan. W zdaniu pełnią funkcję orzeczenia, mogą jednak występować w funkcji podmiotu, dopełnienia, przydawki i okolicznika. Posiadają kategorie liczby (pojedyncza oraz mnoga), strony (czynna oraz bierna), trybu (oznajmujący, przypuszczający, rozkazujący), czasu, – jako formy wyrażenia trybu oznajmującego (przeszły, teraźniejszy, przyszły).

Bezokolicznik czasownika w języku rosyjskim jest formą nieodmienną, ponadto – określając stan lub czynność nie określa/nie wskazuje osoby, czasu ani trybu. Zakończony jest najczęściej na -ть, -ти, – чь (делать, нести, стеречь). Odpowiada to polskiej formie bezokolicznika zakończonego na -ć: robić, nieść, strzec.

Jako jedna ze stron czasownika /obok czynnej i biernej/, we wszystkich czasach funkcjonuje także strona zwrotna. Czasowniki zwrotne określają one czynność skierowaną na wykonawcę, zakończone są na -сь, -ся. Końcówki -сь, -ся odpowiadają polskiemu się. Porównaj: myć się – мыться.

Czasowniki w języku rosyjskim odmieniają się według dwóch koniugacji. Obie koniugacje najwyraźniej wyróżnia forma 3 osoby l.mn.: dla I koniugacji -ут, -ют (пишут, читают); dla II koniugacji -ат, -ят (спешат, говорят). Należy zaznaczyć, że w obu koniugacjach w 2 os. l.p. po ш piszemy ь (пишешь, говоришь).

W koniugacji czasownika w języku rosyjskim występuje wiele zmian zarówno w temacie jak i końcówkach. W języku rosyjskim jest także spora grupa czasowników nieregularnych.

Wszystkie aspekty czasownika w języku rosyjskim będą omawiane na naszej stronie. Oprócz teoretycznych wiadomości znajdziecie tutaj także wzory odmian oraz podpowiedzi ułatwiające „poskromienie” czasownika w języku rosyjskim.

Bezokolicznik w języku rosyjskim | Инфинитив

Czas czasownika w języku rosyjskim | Время глагола

Tryb czasownika w języku rosyjskim | Наклоние глагола

Odmiana czasowników w języku rosyjskim | Спряжение глаголов

Temat czasowników w języku rosyjskim | Основа глагола

Czasowniki dokonane i niedokonane w języku rosyjskim | Совершенный и несовершенный вид глагола

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie w języku rosyjskim | Переходные и непереходные глаголы

Czasowniki zwrotne i niezwrotne – podobieństwa i różnice  w języku polskim i rosyjskim.

Różnice w związku rządu niektórych czasowników w języku polskim i rosyjskim.

Imiesłów przymiotnikowy w języku rosyjskim | Причастие

Imiesłów przysłówkowy w języku rosyjskim | Деепричастие

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0:00
0:00
Scroll to Top
Przewiń do góry