Przymiotniki względne w języku rosyjskim

Przymiotniki względne w języku rosyjskim
Przymiotniki względne w języku rosyjskim | Относительные прилагательные

Odmiana przymiotników względnych | Склонение относительных прилагательных

Odmiana przymiotników względnych twardotematowych typu деревянный, складной

Odmiana przymiotników względnych miękkotematowych typu зимний

Odmiana przymiotników względnych z tematem na ж, ш oraz г, к, х typu чужой, детский

Przymiotniki względne w języku rosyjskim oznaczają stałe cechy i właściwości przedmiotów.

Cechy wyrażane przez przymiotniki względne, mogą przejawiać się przez stosunek do:

1) do materiału, np.: изделие из стекла — стеклянное изделие, дом из камня каменный дом
2) do czynności, np.: матрас, который надувают надувной матрас; машина, которая моет посуду посудомоечная машина
3) do czasu, np.: олимпиада летом летняя олимпиада, норма на деньднев­ная норма
4) do miejsca, np.: площадь при вокзале — привок­зальная площадь, пейзаж города —  городской пейзаж
5) do osoby, np.: общежитие для студентов — студенческое общежитие, комната для детей детская комната
6)  do liczby, np.: ошибка, допущенная дважды, двойная ошибка; цена, большая в три раза тройная цена.

Warto zapamiętać:
Przymiotniki względne w języku rosyjskim
nie posiadają form krótkich; nie tworzą par antonimicznych; nie tworzą przysłówków zakończonych na -о, -е; nie tworzą rzeczowników abstrakcyjnych; nie podlegają stopniowaniu.

Odmiana przymiotników względnych rosyjskich

Odmiana przymiotników względnych twardotematowych typu деревянный, складной w języku rosyjskim

  Мужской и средний род Женский род Множественное число
И. Деревя́нный, складно́й м.р. Деревя́нная, складна́я Деревя́нные, складны́е
Деревя́нное, складно́е ср.р.
Р. Деревя́нного, складно́го Деревя́нной, складно́й Деревя́нных, складны́х
Д. Деревя́ному, складно́му Деревя́нной, складно́й Деревя́нным, складны́м
В. И. или Р.* Деревя́нную, складну́ю И. или Р.*
Т. Деревя́нным, складны́м** Деревя́нной, складно́й Вкусными, складны́ми
П. О деревя́нном, складно́м** О деревя́нной, складно́й О деревя́нных, складны́х

 * W bierniku liczby pojedynczej lub mnogiej końcówka przymiotnika zależy od rzeczownika, z którym tworzy związek wyrazowy, a mianowicie od kategorii żywotności/nieżywotności, np.:  купить золотые кольца (rzeczownik nieżywotny – końcówka jak w mianowniku), купить золотых рыбок (rzeczownik żywotny – końcówka jak w dopełniaczu)
** W odróżnieniu od języka polskiego – w języku rosyjskim końcówki narzędnika i miejscownika l.p. rodzaju męskiego i nijakiego różnią się.

Odmiana przymiotników względnych miękkotematowych typu зимний w języku rosyjskim 

  Мужской и средний род Женский род Множественное число
И. Зи́мний м.р. Зи́мняя Зи́мние
Зи́мнее ср.р.
Р. Зи́мнего Зи́мней Зи́мних
Д. Зи́мнему Зи́мней Зи́мним
В. И. или Р.* Зи́мнюю И. или Р.*
Т. Зи́мним** Зи́мней Зи́мними
П. О зи́мнем** О зи́мней О зи́мних

 * W bierniku liczby pojedynczej lub mnogiej końcówka przymiotnika zależy od rzeczownika, z którym tworzy związek wyrazowy, a mianowicie od kategorii żywotności/nieżywotności, np.:  купить золотые кольца (rzeczownik nieżywotny – końcówka jak w mianowniku), купить золотых рыбок (rzeczownik żywotny – końcówka jak w dopełniaczu)
** W odróżnieniu od języka polskiego – w języku rosyjskim końcówki narzędnika i miejscownika l.p. rodzaju męskiego i nijakiego różnią się.

Odmiana przymiotników względnych z tematem na ж, ш oraz г, к, х typu чужой, детский

  Мужской и средний род Женский род Множественное число
И. Чужо́й, де́тский м.р. Чужа́я, де́тская Чужи́е, де́тские
Чужо́е, де́тское ср.р.
Р. Чужо́го, де́тского Чужо́й, де́тской Чужи́х, де́тских
Д. Чужому, де́тскому Чужо́й, де́тской Чужи́м, де́тским
В. И. или Р.* Чужу́ю, де́тскую И. или Р.*
Т. Чужи́м, де́тским** Чужо́й, де́тской Чужи́ми, де́тскими
П. О чужо́м, де́тском** О чужо́й, де́тской О чужи́х, де́тских

 * W bierniku liczby pojedynczej lub mnogiej końcówka przymiotnika zależy od rzeczownika, z którym tworzy związek wyrazowy, a mianowicie od kategorii żywotności/nieżywotności, np.:  купить золотые кольца (rzeczownik nieżywotny – końcówka jak w mianowniku), купить золотых рыбок (rzeczownik żywotny – końcówka jak w dopełniaczu)
** W odróżnieniu od języka polskiego – w języku rosyjskim końcówki narzędnika i miejscownika l.p. rodzaju męskiego i nijakiego różnią się.

Przymiotniki rosyjski Nauka rosyjskiego

0 Komentarzy

Dodaj odpowiedź

Ta strona wykorzystuje Akismet w celu ograniczenia spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są komentarze.

©2019 Rosyjski.pro - Nauka języka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie
lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz podanych danych?

lub

Create Account