Odmiana liczebników głównych rosyjskich

Odmiana liczebników głównych rosyjskichOdmiana liczebników głównych rosyjskich

1. Liczebnik один w języku rosyjskim odmieniamy jak zaimek wskazujący этот

Мужской род

Средний род

Женский род

Множественное число

Именительный

Оди́н (кот)Одно́ (окно́)Одна́ (река́)Одни́ (коты́)

Родительный

Одного́ (кота́)Одного́ (окна́)Одно́й (реки́)Одни́х (кото́в)

Дательный

Одному́ (коту́)Одному́ (окну́)Одно́й (реке́)Одни́м (кота́м)

Винительный

Оди́н (дом)
Одного (кота́)
Одно́ (окно́)Одну́ (реку́)Одни́ (дома́)
Одни́х (кото́в)

Творительный

Одни́м (кото́м)Одни́м (окно́м)Одно́й (реко́й)Одни́ми (кота́ми)

Предложный

(Об)одно́м (коте́)(Об) одно́м (окне́)(Об) одно́й (реке́)(Об) одни́х (кота́х)

2. W języku rosyjskim liczebniki główne два, три, четыре odmieniamy w sposób następujący:

Именительный

Два, три, четы́ре (кота́)

Родительный

Двух, трёх, четырёх (кото́в)

Дательный

Двум, трём, четырём (кота́м)

Винительный

Два, три, четы́ре (до́ма) Двух, трёх, четырёх (кото́в)

Творительный

Двумя́, тремя́, четырьмя́ (кота́ми)

Предложный

(0) двух, трёх, четырёх (кота́х)

3. Liczebniki od пяти do двадцати oraz liczebnik тридцать w języku rosyjskim odmieniamy jak rzeczowniki trzeciej deklinacji typu степь, мышь.

Именительный

Семь, пятна́дцать, три́дцать (кото́в)

Родительный

Семи́, пятна́дцати, тридцати́ (кото́в)

Дательный

Семи́, пятна́дцати, тридцати́ (кота́м)

Винительный

Семь, пятна́дцать, три́дцать (кото́в)

Творительный

Семью́, пятна́дцатью, тридцатью́ (кота́ми)

Предложный

(0) семи́, пятна́дцати, тридцати́ (кота́х)

4. Liczebniki сорок, девяносто, сто w języku rosyjskim mają tylko dwie formy: w mianowniku oraz bierniku — сорок, девяносто, сто, w pozostałych przypadkach — сорока, девяноста, ста.

Именительный

Со́рок, девяно́сто, сто (кото́в)

Родительный

Сорока́, девяно́ста, ста (кото́в)

Дательный

Сорока́, девяно́ста, ста (кота́м)

Винительный

Со́рок, девяно́сто, сто (кото́в)

Творительный

Сорока́, девяно́ста, ста (дома́ми)

Предложный

(0) сорока́, девяно́ста, ста (кота́х)

5. W języku rosyjskim podczas odmiany liczebników złożonych od пятидесяти do восьмидесяти występują zmiany w obu częściach liczebnika, odmieniają się one według III deklinacji rzeczowników.

Именительный

Пятьдеся́т, се́мьдесят (кото́в)

Родительный

Пяти́десяти, семи́десяти (кото́в)

Дательный

Пяти́десяти, семи́десяти (кота́м)

Винительный

Пятьдеся́т, се́мьдесят (кото́в)

Творительный

Пятью́десятью, семью́десятью (кота́ми)

Предложный

(О) пяти́десяти, семи́десяти (кота́х)

6.Podczas odmiany liczebników złożonych w języku rosyjskim od двухсот do девятисот również występują zmiany w obu częściach liczebnika, z tym, że pierwsza część jest odmieniana jak odpowiadający mu liczebnik główny, natomiast druga część jak rzeczownik w liczbie mnogiej.

Именительный

Две́сти, четы́реста, девятьсо́т (кото́в)

Родительный

Двухсо́т, четырёхсот, девятисо́т (кото́в)

Дательный

Двумста́м, четырёмстам, девятиста́м (кота́м)

Винительный

Две́сти, четы́реста, девятьсо́т (кото́в)

Творительный

Двумяста́ми, четырьмя́ста́ми, девятью́ста́ми (кота́ми)

Предложный

(0) двухста́х, четырёхстах, девятиста́х (кота́х)

7. Liczebnik тысяча w języku rosyjskim odmieniamy jak rzeczowniki I deklinacji, миллион, миллиард — odmieniamy jak rzeczowniki II deklinacji typu дом.

Porównaj: ты́сяча — ку́ча, ты́сячи — ку́чи, ты́сяче — ку́че, etc .; миллио́н{ø} — дом{ø}, миллио́на — до́ма etc.

8. Podczas odmiany liczebników zestawowych w języku rosyjskim odmieniamy każdy wyraz:

Именительный

Две ты́сячи пятьсо́т се́мьдесят три (кота́)

Родительный

Двух ты́сяч пятисо́т семи́десяти трёх (кото́в)

Дательный

Двум ты́сячам пятиста́м семи́десяти трём (кота́м)

Винительный

Две ты́сячи пятьсо́т се́мьдесят три (кото́в)

Творительный

Двумя́ ты́сячами пятью́ста́ми семью́десятью тремя́ (кота́ми)

Предложный

(0) двух ты́сячах пятиста́х семи́десяти трёх (кота́х)

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0:00
0:00
Scroll to Top
Przewiń do góry