Zawód po rosyjsku

Drogi Użytkowniku!

Witamy Cię na kolejnej lekcji języka rosyjskiego dla początkujących od Rosyjki.pro. Dziś nauczysz się jak poprawnie określić nazwy zawodów po rosyjsku. 

Kim jestem z zawodu po rosyjsku

Dostrzeżesz jakiego tempa nabiera twoja nauka języka rosyjskiego od podstaw, gdy zorientujesz się, że potrafisz poprawnie określić kim jesteś z zawodu na kilka sposobów, gdy poprawnie zapytasz o zawód rozmówcy. Z nami poznasz także wiele nazw zawodów po rosyjsku.

Gdzie pracuję po rosyjsku

Nasz kurs języka rosyjskiego online pomoże Ci także określić miejsce pracy w połączeniu z odpowiednim przyimkiem.

W wersji płatnej kursu rosyjskiego dla początkujących ćwiczenia są przewidziane dla każdej nowej jednostki leksykalno-gramatycznej.

Профессия - Zawód po rosyjsku

Przeczytaj dialogi:  
Я юри́ст, а мой брат инжене́р. Jestem prawnikiem, a mój brat jest inżynierem.
*- Юра, кто ты? *-Jura, kim jesteś?
Я учени́к. – Jestem uczniem.
А кто твой па́па? – A kim jest twój tata?
Мой па́па води́тель. – Mój tata jest kierowcą.

Użycie i odmiana czasownika работать po rosyjsku

Koniugacja (odmiana) czasownika pracować – работать
я рабо́таю мы рабо́таем
ты рабо́таешь  вы рабо́таете
он / она́ /оно́ рабо́тает  они рабо́тают

 

Кем* (кто?) рабо́тает?
*stosujemy tu formę narzędnika
Jako kto (kto?) pracuje?
Кем он /она́ рабо́тает? Jako kto on /ona pracuje?
Она́ рабо́тает учи́телем. Ona pracuje jako nauczyciel.

Kim jesteś z zawodu? Nazwy zawodów po rosyjsku.

Кто ты по профе́ссии? Kim jesteś z zawodu?
По профе́ссии я актёр. Z zawodu jestem aktorem.
Я актёр. Jestem aktorem.

 

Профе́ссия Zawód
актёр aktor
актри́са aktorka
Фе́рмер rolnik
Архите́ктор architekt
Худо́жник artysta
адвока́т  adwokat
ба́рмен barman
библиоте́карь bibliotekarz
био́лог biolog
певе́ц piosenkarz 
хи́мик chemik
компози́тор kompozytor
бухга́лтер księgowy
моделье́р projektant
диза́йнер designer
диплома́т dyplomata
экономи́ст ekonomista
банки́р bankowiec
писа́тель pisarz
учи́тель nauczyciel
бизнесме́н biznesmen
перево́дчик  tłumacz
журнали́ст dziennikarz
моря́к marynarz
меха́ник mechanik
врач lekarz
вое́нный żołnierz
музыка́нт muzyk
рабо́чий robotnik
фи́зик fizyk
лётчик pilot
поэ́т poeta 
поли́тик polityk
профе́ссор profesor
программи́ст  programista 
секрета́рь sekretarz
официа́нт kelner
официа́нтка kelnerka
спортсме́н sportowiec
продаве́ц, продавщи́ца sprzedawca
космона́вт kosmonauta
швея́ krawcowa
фото́граф fotograf
хиру́рг chirurg
строи́тель budowniczy

Место работы. Miejsce pracy po rosyjsku.

Где (кто?) рабо́тает? Gdzie (kto?) pracuje?
Где ты рабо́таешь? Gdzie pracujesz?
Я рабо́таю Pracuję
в авторемо́нтной мастерской w warsztacie samochodowym 
в библиоте́ке w bibliotece
в больни́це w szpitalu
в гости́нице w hotelu
в кафе́ w kawiarni
в магази́не w sklepie
в парикма́херской w salonie fryzjerskim
в поликли́нике w przychodni
в рестора́не w restauracji
в теа́тре w teatrze
в университе́те na uniwersytecie
в ба́ре w barze
в де́тском саду w przedszkolu
в о́фисе w biurze
в шко́ле szkole
на фа́брике w fabryce
на ша́хте w kopalni
на по́чте na poczcie

Zapoznaj się z przykładem określania zawodu w dialogu.

А́ня кто ты по профе́ссии?

По профе́ссии я фармаце́вт. А ты кем рабо́таешь?

Я рабо́таю врачо́м в ме́стной поликли́нике.

***

А́ня кто твой друг?

Он программи́ст. А твой друг кем рабо́тает?

Мой друг рабо́тает фото́графом.

***

О́ля кто ты по профе́ссии?

Я хиру́рг. А ты кто?

Я хи́мик.  

Kurs języka rosyjskiego z Kasią i Kostkiem już na Ciebie czekaJeszcze nigdy nauka języka rosyjskiego w domu nie była taka przyjemna.

Kliknij “Lubię to” lub udostępnij! Będzie nam bardzo miło, dziękujemy!

Autor: Konstanty Martyniuk

Trener języka rosyjskiego, absolwent slawistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Tłumacz języka rosyjskiego, współtwórca serwisu Rosyjski.pro. Odpowiedzialny za stronę techniczną, SEO oraz kwestie merytoryczne dotyczące portalu – audio, wideo, testy i quizy.

0 Komentarzy

Dodaj odpowiedź

Ta strona wykorzystuje Akismet w celu ograniczenia spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są komentarze.

©2019 Rosyjski.pro - Nauka języka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie
lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz podanych danych?

lub

Create Account