Zawód po rosyjsku

Zawód po rosyjsku

Zawód po rosyjsku

Drogi Użytkowniku!

Witamy Cię na kolejnej lekcji języka rosyjskiego dla początkujących od Rosyjki.pro. Dziś nauczysz się jak poprawnie określić nazwy zawodów po rosyjsku. 

Kim jestem z zawodu po rosyjsku

Dostrzeżesz jakiego tempa nabiera twoja nauka języka rosyjskiego od podstaw, gdy zorientujesz się, że potrafisz poprawnie określić kim jesteś z zawodu na kilka sposobów, gdy poprawnie zapytasz o zawód rozmówcy. Z nami poznasz także wiele nazw zawodów po rosyjsku.

Gdzie pracuję po rosyjsku

Nasz kurs języka rosyjskiego online pomoże Ci także określić miejsce pracy w połączeniu z odpowiednim przyimkiem.

W wersji płatnej kursu rosyjskiego dla początkujących ćwiczenia są przewidziane dla każdej nowej jednostki leksykalno-gramatycznej.

Профессия - Zawód po rosyjsku

Przeczytaj dialogi: 
Я юри́ст, а мой брат инжене́р.Jestem prawnikiem, a mój brat jest inżynierem.
*- Юра, кто ты?*-Jura, kim jesteś?
– Я учени́к.– Jestem uczniem.
– А кто твой па́па?– A kim jest twój tata?
– Мой па́па води́тель.– Mój tata jest kierowcą.

Użycie i odmiana czasownika работать po rosyjsku

Koniugacja (odmiana) czasownika pracować – работать
я рабо́таюмы рабо́таем
ты рабо́таешь вы рабо́таете
он / она́ /оно́ рабо́тает они рабо́тают

 

Кем* (кто?) рабо́тает?
*stosujemy tu formę narzędnika
Jako kto (kto?) pracuje?
Кем он /она́ рабо́тает?Jako kto on /ona pracuje?
Она́ рабо́тает учи́телем.Ona pracuje jako nauczyciel.

Kim jesteś z zawodu? Nazwy zawodów po rosyjsku.

Кто ты по профе́ссии?Kim jesteś z zawodu?
По профе́ссии я актёр.Z zawodu jestem aktorem.
Я актёр.Jestem aktorem.

 

Профе́ссия Zawód
актёрaktor
актри́саaktorka
Фе́рмерrolnik
Архите́кторarchitekt
Худо́жникartysta
адвока́т adwokat
ба́рменbarman
библиоте́карьbibliotekarz
био́логbiolog
певе́цpiosenkarz 
хи́микchemik
компози́торkompozytor
бухга́лтерksięgowy
моделье́рprojektant
диза́йнерdesigner
диплома́тdyplomata
экономи́стekonomista
банки́рbankowiec
писа́тельpisarz
учи́тельnauczyciel
бизнесме́нbiznesmen
перево́дчик tłumacz
журнали́стdziennikarz
моря́кmarynarz
меха́никmechanik
врачlekarz
вое́нныйżołnierz
музыка́нтmuzyk
рабо́чийrobotnik
фи́зикfizyk
лётчикpilot
поэ́тpoeta 
поли́тикpolityk
профе́ссорprofesor
программи́ст programista 
секрета́рьsekretarz
официа́нтkelner
официа́нткаkelnerka
спортсме́нsportowiec
продаве́ц, продавщи́цаsprzedawca
космона́втkosmonauta
швея́krawcowa
фото́графfotograf
хиру́ргchirurg
строи́тельbudowniczy

Место работы. Miejsce pracy po rosyjsku.

Где (кто?) рабо́тает?Gdzie (kto?) pracuje?
Где ты рабо́таешь?Gdzie pracujesz?
Я рабо́таюPracuję
в авторемо́нтной мастерскойw warsztacie samochodowym 
в библиоте́кеw bibliotece
в больни́цеw szpitalu
в гости́ницеw hotelu
в кафе́w kawiarni
в магази́неw sklepie
в парикма́херскойw salonie fryzjerskim
в поликли́никеw przychodni
в рестора́неw restauracji
в теа́треw teatrze
в университе́теna uniwersytecie
в ба́реw barze
в де́тском садуw przedszkolu
в о́фисеw biurze
в шко́леszkole
на фа́брикеw fabryce
на ша́хтеw kopalni
на по́чтеna poczcie

Zapoznaj się z przykładem określania zawodu w dialogu.

– А́ня кто ты по профе́ссии?

– По профе́ссии я фармаце́вт. А ты кем рабо́таешь?

– Я рабо́таю врачо́м в ме́стной поликли́нике.

***

– А́ня кто твой друг?

– Он программи́ст. А твой друг кем рабо́тает?

– Мой друг рабо́тает фото́графом.

***

– О́ля кто ты по профе́ссии?

– Я хиру́рг. А ты кто?

– Я хи́мик.  

Kurs języka rosyjskiego z Kasią i Kostkiem już na Ciebie czekaJeszcze nigdy nauka języka rosyjskiego w domu nie była taka przyjemna.

Kliknij “Lubię to” lub udostępnij! Będzie nam bardzo miło, dziękujemy!

Skomentuj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0:00
0:00
Scroll to Top
Przewiń do góry