Bezokolicznik w języku rosyjskimBezokolicznik w języku rosyjskim

Bezokolicznik (неопределённая форма глагола lub инфинитив łac. infinitivus — «nieokreślony»). Bezokolicznik w języku rosyjskim określa czynność lub stan bez uwzględnienia trybu, czasu, osoby oraz liczby.

Bezokolicznik — nieodmienna forma czasownika, której są właściwe tylko stałe kategorie gramatyczne: aspekt (dokonany/niedokonany), przechodni/nieprzechodni, zwrotny/niezwrotny oraz koniugacja*.

*Koniugację czasownika określamy według bezokolicznika w przypadku gdy końcówka w formie osobowej nie jest pod akcentem.

W języku rosyjskim rozróżniamy trzy formy bezokolicznika:

1) Bezokoliczniki zakończone na sufiks -ть, (sufiks -ть jest czasem rozpatrywany jako końcówka, np. w szkole podstawowej). Sufiks -ть mają czasowniki, temat których kończy się na samogłoskę, np.: чита́-ть, писа́-ть, гуля́-ть. W języku rosyjskim istnieje również kilka czasowników, z tematami zakończonymi na spółgłoskę с lub з, po których występuje sufiks -ть, np.: клас-ть, лез-ть, крас-ть.

2) Bezokoliczniki zakończone na sufiks -ти, (sufiks -ти jest czasem rozpatrywany jako końcówka, np. w szkole podstawowej). Sufiks -ти mają czasowniki, których temat kończy się na spółgłoskę, np.: нес-ти́, вез-ти́, ид-ти́.

W języku rosyjskim zakończenie -ти jest zawsze pod akcentem, z wyjątkiem bezokoliczników z prefiksem (przedrostkiem) вы(w czasownikach oznaczających czynność dokonaną): нести́вы́нести, везти́вы́везти.

3) Bezokoliczniki zakończone na -чь, typu печь, течь, стеречь stanowią bardzo nieliczną grupę czasowników w języku rosyjskim. W przypadku tych czasowników zakończenie -чь nie jest sufiksem, lecz należy do rdzenia wyrazu. Podczas odmiany tych czasowników występuje wymiana spółgłosek ч-к, ч-г, np.: печь – пёк, стеречь – стерёг.

W zdaniu bezokolicznik może występować w funkcji:

1) Podmiotu
2) Orzeczenia złożonego
3) Dopełnienia
4) Przydawki
5) Okolicznika

Czasowniki rosyjskie Nauka rosyjskiego

0 Komentarzy

Dodaj odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie

©2018 Rosyjski.pro - Nauka języka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz podanych danych?

lub

Create Account