Bezokolicznik w języku rosyjskim | Инфинитив

Bezokolicznik w języku rosyjskimBezokolicznik w języku rosyjskim

Bezokolicznik (неопределённая форма глагола lub инфинитив łac. infinitivus — «nieokreślony»). Bezokolicznik w języku rosyjskim określa czynność lub stan bez uwzględnienia trybu, czasu, osoby oraz liczby.

Bezokolicznik — nieodmienna forma czasownika, której są właściwe tylko stałe kategorie gramatyczne: aspekt (dokonany/niedokonany), przechodni/nieprzechodni, zwrotny/niezwrotny oraz koniugacja*.

*Koniugację czasownika określamy według bezokolicznika w przypadku gdy końcówka w formie osobowej nie jest pod akcentem.

W języku rosyjskim rozróżniamy trzy formy bezokolicznika:

1) Bezokoliczniki zakończone na sufiks -ть, (sufiks -ть jest czasem rozpatrywany jako końcówka, np. w szkole podstawowej). Sufiks -ть mają czasowniki, temat których kończy się na samogłoskę, np.: чита́-ть, писа́-ть, гуля́-ть. W języku rosyjskim istnieje również kilka czasowników, z tematami zakończonymi na spółgłoskę с lub з, po których występuje sufiks -ть, np.: клас-ть, лез-ть, крас-ть.

2) Bezokoliczniki zakończone na sufiks -ти, (sufiks -ти jest czasem rozpatrywany jako końcówka, np. w szkole podstawowej). Sufiks -ти mają czasowniki, których temat kończy się na spółgłoskę, np.: нес-ти́, вез-ти́, ид-ти́.

W języku rosyjskim zakończenie -ти jest zawsze pod akcentem, z wyjątkiem bezokoliczników z prefiksem (przedrostkiem) вы- (w czasownikach oznaczających czynność dokonaną): нести́вы́нести, везти́вы́везти.

3) Bezokoliczniki zakończone na -чь, typu печь, течь, стеречь stanowią bardzo nieliczną grupę czasowników w języku rosyjskim. W przypadku tych czasowników zakończenie -чь nie jest sufiksem, lecz należy do rdzenia wyrazu. Podczas odmiany tych czasowników występuje wymiana spółgłosek ч-к, ч-г, np.: печь – пёк, стеречь – стерёг.

W zdaniu bezokolicznik może występować w funkcji:

1) Podmiotu
2) Orzeczenia złożonego
3) Dopełnienia
4) Przydawki
5) Okolicznika

Czasowniki rosyjskie Nauka rosyjskiego

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przewiń do góry