Rzeczowniki należące do I deklinacji | Имена существительные первого склоненияI, II, III Deklinacja w języku rosyjskim

Nauka rosyjskiego online z Kasią i Kostkiem – zapraszamy!

Do pierwszej deklinacji w języku rosyjskim należą:

1) rzeczowniki rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej z końcówką а (-я) w mianowniku np.: страна, мама, земля, армия;
2) rzeczowniki rodzaju męskiego liczby pojedynczej oznaczające osobę z końcówką а (-я) w mianowniku np.: папа, дядя, юноша, Ваня.
3) rzeczowniki rodzaju ogólnego z końcówką а (-я) w mianowniku np.: ябеда, плакса, соня;

Rzeczowniki należące do I deklinacji w przypadkach zależnych liczby pojedynczej mają następujące końcówki:

одушевленное, ед.ч. неодушевленное, ед.ч. одушевленное, ед.ч. одушевленное, ед.ч.
Именительный Ма́м-а Земл-я́ Юнош-а Ва́н-я
Родительный Ма́м Земл-и́ Юнош-и Ва́н-и
Дательный Ма́м Земл-е́ Юнош-е Ва́н-е
Винительный Ма́м-у Зе́мл-ю Юнош-у Ва́н-ю
Творительный Ма́м-ой (-ою) Земл-ёй (-ёю) Юнош-ей (-ею) Ва́н-ей
Предложный О ма́м О земл-е́ Об ю́нош-е О Ва́н-е

W liczbie mnogiej mają następujące końcówki:

одушевленное, мн.ч. неодушевленное, мн.ч. одушевленное, мн.ч. одушевленное, мн.ч.
Именительный Ма́м Зе́мл-и Юнош-и Ва́н-и
Родительный Ма́м Земе́ль Юнош-ей Ва́н-ей
Дательный Ма́м-ам Зе́мл-ям Юнош-ам Ва́н-ям
Винительный Ма́м Зе́мл-и Юнош-ей Ва́н-ей
Творительный Ма́м-ами Зе́мл-ями Юнош-ами Ва́н-ями
Предложный О ма́м-ах О зе́млях Об ю́нош-ах О Ва́н-ях

Rzeczowniki należące do I deklinacji z końcówką ия w mianowniku np.: армия, Мария w dopełniaczu, celowniku oraz miejscowniku mają końcówkęи.

одушевленное, ед.ч. одушевленное, ед.ч. неодушевленное, ед.ч.
Именительный Мари́-я Ма́рь-я Арми-я
Родительный Мари́-и Ма́рь-и Арми-и
Дательный Мари́-и Ма́рь-и Арми-и
Винительный Мари́-ю Ма́рь-ю Арми-ю
Творительный Мари́-ей (-ею) Ма́рь-ей Арми-ей
Предложный О Мари́-и О Ма́рь-и Об а́рми-и

Przy odmianie rzeczowników oznaczających imię żeńskie należy uważać na formę ья и ия: МарьяМария, НатальяНаталия.

Należy pamiętać, że w języku rosyjskim rzeczowniki należące do pierwszej deklinacji z końcówką ея w mianowniku liczby pojedynczej np.: аллея, галерея, идея; są odmieniane według typu земля, воля.

неодушевленное, ед.ч. неодушевленное, ед.ч.
Именительный Алле́-я Земл-я́
Родительный Алле́-и Земл-и́
Дательный Алле́-е Земл-е́
Винительный Алле́-ю Зе́мл-ю
Творительный Алле́ей (-ею) Земл-ёй (-ёю)
Предложный Об алле́-е О земл-е́

W liczbie mnogiej mają następujące końcówki:

неодушевленноемн.ч. неодушевленноемн.ч.
Именительный Алле́-и Зе́мл-и
Родительный Алле́-ей Земе́ль
Дательный Алле́-ям Зе́мл-ям
Винительный Алле́-и Зе́мл-и
Творительный Алле-ями Зе́мл-ями
Предложный Об алле́-ях О зе́млях

Warto zapamiętać:
w języku rosyjskim forma biernika rzeczownika żywotnego rodzaju żeńskiego jest taka jak dopełniacza, natomiast jeśli rzeczownik rodzaju żeńskiego jest nieżywotny – forma biernika jest taka sama jak mianownika. Dotyczy to tylko liczby mnogiej.

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego żywotne i nieżywotne w języku rosyjskim


Rzeczowniki należące do II deklinacji | Имена существительные второго склонения

Do drugiej deklinacji w języku rosyjskim należą:

1) rzeczowniki rodzaju męskiego liczby pojedynczej z końcówką zerową {ø} w mianowniku np.: дом, хоккей, день;
2) rzeczowniki rodzaju męskiego liczby pojedynczej z końcówką -о (-е) w mianowniku np.: домище, сараишко;
3) rzeczowniki rodzaju nijakiego liczby pojedynczej z końcówką -о (-е) w mianowniku np.: окно, море, ущелье;
4) rzeczownik подмастерье.

Rzeczowniki należące do II deklinacji w przypadkach zależnych liczby pojedynczej mają następujące końcówki:

одушевленное, ед.ч. неодушевленное, ед.ч. неодушевленное, ед.ч. неодушевленное, ед.ч.
Именительный Ко́нь {ø} Дом {ø} Окн-о́ Доми́щ-е
Родительный Кон-я́ До́м-а Окн-а́ Доми́щ-а
Дательный Кон-ю́ До́м-у Окн-у́ Доми́щ-у
Винительный Кон-я́ До́м {ø} Окн-о́ Доми́щ-е
Творительный Кон-ём До́м-ом Окн-о́м Доми́щ-ем
Предложный О кон-е́ О до́м-е Об окн-е́ О доми́щ-е

Rzeczowniki rodzaju męskiego w miejscowniku liczby pojedynczej zazwyczaj mają końcówkę е.

W języku rosyjskim rzeczowniki nieżywotne rodzaju męskiego w miejscowniku (предложный падеж) l.p. mają końcówkę -у (-ю) jeśli rzeczowniki występują w związkach frazeologicznych oznaczających miejsce, stan lub czas np.: на краю гибели; бельмо на глазу; остаться в долгу; вариться в собственном соку; быть на хорошем счету. ALE: работать в поте лица, в солнечном свете; грамматическом строе; в прямом угле, etc.

W liczbie mnogiej rzeczowniki II deklinacji mają następujące końcówki:

одушевленное, мн.ч. неодушевленное, мн.ч. неодушевленное, мн.ч. неодушевленное, мн.ч.
Именительный Ко́н-и Дом-а́ Окн-а Доми́щ-а
Родительный Кон-е́й Дом-о́в Око́н Доми́щ
Дательный Кон-я́м Дом-а́м Окн-ам Доми́щ-ам
Винительный Кон-е́й Дом-а́ Окн-а Доми́щ-а
Творительный Кон-я́ми Дом-а́ми Окн-ами Доми́щ-ами
Предложный О кон-я́х О дом-а́х Об окн-ах О доми́щ-ах

Przy odmianie rzeczowników drugiej deklinacji należy uważać na formę ие oraz ье: сияние – сиянье; учение – ученье.

Rzeczowniki należące do II deklinacji liczby pojedynczej z końcówką ий, ие w mianowniku, w miejscowniku zawsze mają końcówkę и.

одушевленное, ед.ч. неодушевленное, ед.ч. неодушевленное, ед.ч.
Именительный Ге́ний {ø} Сцена́рий {ø} Зда́ни
Родительный Ге́ни-я́ Сцена́ри -я Зда́ни-я
Дательный Ге́ни-ю́ Сцена́ри -ю Зда́ни
Винительный Ге́ни-я́ Сцена́рий {ø} Зда́ни
Творительный Ге́ни-ем Сцена́ри -ем Зда́ни-ем
Предложный О ге́ни-и О сцена́ри-и О зда́ни-и

W liczbie mnogiej rzeczowniki II deklinacji z końcówką ий, ие w mianowniku mają następujące końcówki:

одушевленное, мн.ч. неодушевленное, мн.ч. неодушевленное, мн.ч.
Именительный Ге́нии Сцена́ри-и Зда́ни-я
Родительный Ге́ни-ев Сцена́ри-ев Зда́ни-ев
Дательный Ге́ни-ям Сцена́ри-ям Зда́ни-ям
Винительный Ге́ни-ев Сцена́ри-ии Зда́ни-я
Творительный Ге́ни-ями Сцена́ри-ями Зда́ни-ями
Предложный О ге́ни-ях О сцена́ри-ях О зда́ни-ях

W języku rosyjskim podczas odmiany rzeczowników należących do drugiej deklinacji z końcówką -ей w mianowniku liczby pojedynczej np.: иней, лицей, лакей, соловей; należy pamiętać, że te rzeczowniki są odmieniane według typu конь, бой etc.

одушевленное, ед.ч. неодушевленное, ед.ч.
Именительный Солове́й Иней
Родительный Соловь-я́ Ине-я
Дательный Соловь-ю́ Ине
Винительный Соловь-я́ Иней
Творительный Соловь-ём Ине-ем
Предложный О соловь-е́ Об и́не

W liczbie mnogiej mają następujące końcówki:

одушевленное, мн.ч. неодушевленное, мн.ч.
Именительный Соловь-и́ Лице́-и
Родительный Соловь-ёв Лице́-ев
Дательный Соловь-я́м Лице́-ям
Винительный Соловь-и́ Лице́-и
Творительный Соловь-я́ми Лице́-ями
Предложный О соловь-я́х О лице́-ях

Warto zapamiętać:
w języku rosyjskim forma biernika rzeczownika żywotnego rodzaju męskiego lub nijakiego jest taka jak dopełniacza, natomiast jeśli rzeczownik rodzaju męskiego lub nijakiego jest nieżywotny – forma biernika jest taka sama jak mianownika. Dotyczy to liczby pojedynczej oraz liczby mnogiej.

Rzeczowniki żywotne i nieżywotne w języku rosyjskim


Rzeczowniki należące do III deklinacji | Имена существительные третьего склонения

Do trzeciej deklinacji w języku rosyjskim należą rzeczowniki rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej z końcówką zerową {ø} w mianowniku np.: ночь, мать, боль, дочь.

Rzeczowniki należące do III deklinacji, w przypadkach zależnych liczby pojedynczej mają następujące końcówki:

одушевленное, ед.ч. неодушевленное, ед.ч.
Именительный Мышь {ø} Две́рь {ø}
Родительный Мы́ш-и Две́р-и
Дательный Мы́ш-и Две́р-и
Винительный Мышь {ø} Дверь {ø}
Творительный Мы́шь-ю Две́рь-ю
Предложный 0 мы́ш-и 0 две́р-и

Warto zapamiętać:
w rzeczowniku дверь, w przypadku połączenia z przyimkami в oraz на, występuje zmiana akcentu, np.: между комнатами нет две́ри – в двери торчал ключ, на двери висел плакат.

W liczbie mnogiej rzeczowniki należące do III deklinacji mają następujące końcówki:

одушевленное, мн.ч. неодушевленное, мн.ч.
Именительный Мы́ши Две́р-и {ø}
Родительный Мыш-е́й Двер-е́й
Дательный Мыш-а́м Двер-я́м
Винительный Мыш-е́й Две́р-и
Творительный Мыш-а́ми Дверь-ми́
Предложный 0 Мыш-а́х 0 двер-я́х

Podczas odmiany przez przypadki rzeczowników мать oraz дочь występują zmiany w temacie:

одушевленное, ед.ч. одушевленное, ед.ч.
Именительный Мать {ø} Дочь {ø}
Родительный Ма́тер-и До́чер-и
Дательный Ма́тер-и До́чер-и
Винительный Мать {ø} Дочь {ø}
Творительный Ма́терь-ю До́черь-ю
Предложный 0 ма́тери О до́чер-и

W liczbie mnogiej rzeczowniki III deklinacji mają następujące końcówki:

одушевленное, мн.ч. одушевленное, мн.ч.
Именительный Ма́тер-и До́чер-и
Родительный Матер-е́й Дочер-е́й
Дательный Матер-я́м Дочер-я́м
Винительный Матер-е́й Дочер-е́й
Творительный Матер-я́ми Дочер-ьми
Предложный 0 матер-я́х О дочер-я́х

Warto zapamiętać:
w języku rosyjskim forma biernika rzeczownika żywotnego rodzaju żeńskiego jest taka jak dopełniacza, natomiast jeśli rzeczownik rodzaju żeńskiego jest nieżywotny – forma biernika jest taka sama jak mianownika. Dotyczy to tylko liczby mnogiej.

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego żywotne i nieżywotne w języku rosyjskim

1 komentarz

Dodaj odpowiedź

Ta strona wykorzystuje Akismet w celu ograniczenia spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są komentarze.

©2019 Rosyjski.pro - Nauka języka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie
lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz podanych danych?

lub

Create Account