Imiesłów przysłówkowy w języku rosyjskim | ДеепричастиеImiesłów przysłówkowy w języku rosyjskim

Imiesłów przysłówkowy w języku rosyjskim – specjalna nieodmienna forma czasownika w języku rosyjskim określająca dodatkowe działanie przy działaniu głównym. Ta część mowy łączy w sobie cechy czasownika (typ, przechodniość i zwrotność) i przysłówka (niezmienność, oznacza okoliczności). Imiesłów przysłówkowy odpowiada na pytania что делая?, что сделав?, как?, когда?, почему? W języku rosyjskim rozróżniamy dwa rodzaje imiesłowów przysłówkowych:

  • Imiesłowów przysłówkowy współczesny (несовершенного вида) – oznacza niezakończone działanie dodatkowe, które odbywa się równocześnie z działaniem wyrażonym przez czasownik.
  • Imiesłowów przysłówkowy uprzedni (совершенного вида) – oznacza zakończone działanie dodatkowe, które zwykle kończy się przed działaniem wyrażonym przez czasownik.

Tworzenie imiesłowów przysłówkowych współczesnych w języku rosyjskim

Tę część mowy tworzymy od tematu czasowników niedokonanych czasu teraźniejszego przy pomocy przyrostków -а/-я:

инфинитив temat czasownika + przyrostek деепричастие
читать они читают чита + я читая
журчать они журчат журч + а журча
сидеть они сидят сид + я сидя

Warto zapamiętać:
jeśli czasownik ma przyrostek -ва, np. признавать, to imiesłów przysłówkowy jest tworzony od tematu инфинитива: Признавать – признава + я – признавая, уставать – устава + я – уставая.

Nie od wszystkich czasowników można utworzyć деепричастие:

1) Od czasowników bezokolicznik których kończy się na -чь, np. стеречь, беречь.

2) Od jednosylabowych czasowników, np. бить, шить, вить

3) Od czasowników z przyrostkiem -ну, np.: сохнуть, мокнуть

4) Od czasowników w temacie których zachodzą wymiany końcowych spółgłosek, np.: чесать – чешу, махать – машу.  

Tworzenie imiesłowów przysłówkowych uprzednich w języku rosyjskim

Tę część mowy tworzymy od tematu czasowników dokonanych czasu przeszłego przy pomocy przyrostków -в/-вши/-ши. Przyrostki -в/-вши są używane jeśli temat kończy się na spółgłoskę, natomiast jeśli temat kończy się na samogłoskę, używamy -ши.   

инфинитив temat czasownika + przyrostek деепричастие
прочитать прочитал прочита + в прочитав
подумать подумал подума + вши подумавши
принести принес принес + ши принесши

Warto zapamiętać:
forma imiesłowów przysłówkowych z przyrostkiem -вши/ши (nie mówimy o utworzonych od czasowników zwrotnych) jest uważana za przestarzałą, np. zamiast подумавши lepiej użyć formy подумав, zamiast принесши – принеся. 

Od czasowników zwrotnych imiesłowy przysłówkowe w języku rosyjskim są tworzone przy pomocy przyrostku -вши:

инфинитив temat czasownika + przyrostek деепричастие
наесться наелся нае + вши + сь наевшись
задуматься задумался задума + вши + сь задумавшись
купиться купился купи + вши + сь купившись

Od niektórych czasowników imiesłowy przysłówkowe uprzednie są tworzone od tematu czasu przyszłego i przyrostków -а/-я:

инфинитив temat czasownika + przyrostek деепричастие
придти они придут прид + я придя
прочесть они прочтут прочт + я прочтя
найти они найдут найд + я найдя

Warto zapamiętać, że nie od wszystkich czasowników można utworzyć imiesłowy przysłówkowe uprzednie.

0 Komentarzy

Dodaj odpowiedź

Ta strona wykorzystuje Akismet w celu ograniczenia spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są komentarze.

©2019 Rosyjski.pro - Nauka języka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie
lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz podanych danych?

lub

Create Account