Zaimki rosyjskie | Местоимение

Zaimki rosyjskie
Zaimek to niezależna część mowy, która wskazuje na przedmioty, cechy lub ilość, ale ich nie nazywają. Cechy gramatyczne zaimków w języku rosyjskim różnią się w zależności od tego jaką część mowy zastępuje zaimek w tekście. Zaimki rosyjskie zastępujące przysłówki są nieodmienne, natomiast zaimki zastępujące rzeczowniki, przymiotniki lub liczebniki należą do odmiennych. Właśnie dlatego w języku rosyjskim są nazywane “местоимения-существительные”, “местоимения-прилагательные” иместоимения-числительные”.

Cechy morfologiczne zaimków w języku rosyjskim

zaimki w języku rosyjskim

Rodzaje zaimków rosyjskich według znaczenia

W języku rosyjskim można wyodrębnić 9 rodzajów zaimków wg znaczenia:

1. Zaimki osoboweЛичныея, ты, он, она, оно, мы, вы, они. Zaimki osobowe w języku rosyjskim wskazują na uczestników dialogu (я, ты, мы, вы), osoby nie uczestniczące w rozmowie oraz przedmioty (он, она, оно, они).

2. Zaimki zwrotneВозвратное: себя. Ten zaimek oznacza siebie samego lub przedmiot, na który się zwraca jego własna czynność (Марта себя очень любит, поэтому ничего для себя не жалеет).

3. Zaimki dzierżawczeПритяжательныемой, твой, ваш, наш, свой, его, ее, их. Zaimki dzierżawcze rosyjskie wskazują na przynależność przedmiotu do innej osoby lub innego przedmiotu (Это мой рюкзак. его характеристики очень классные).

4. Zaimki wskazująceУказательные: этот, тот, такой, таков, столько, сей (przestarzałe), оный (przestarzałe). Te zaimki wskazują na cechę lub ilość przedmiotów.

5. Zaimki określoneОпределительныесам, самый, весь, всякий, каждый, любой, другой, иной, всяк (przestarzałe), всяческий (przestarzałe). Zaimki określone rosyjskie wskazują na cechę przedmiotu.

6. Zaimki pytająceВопросительныекто, что, какой, который, чей, сколько. Zaimki pytające to specjalne słowa pytające, wskazujące na osoby, przedmioty, cechy i ilość.

7. Zaimki względneОтносительные: takie same jak w przypadku pytających, w zdaniu występują jako wyrazy spójnikowe. Zaimek względny odnosi się zawsze do rzeczownika, który stoi najbliżej niego w zdaniu.

8. Zaimki przecząceОтрицательные: никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей. W języku rosyjskim zaimki przeczące oznaczają brak przedmiotu lub cechy.

9. Zaimki nieokreśloneНеопределенные: некто, нечто, некоторый, некий, несколько, jak również wszystkie zaimki, utworzone od zaimków pytających z przedrostkiem кое- lub przyrostkami -то, -либо, -нибудь.

Zaimki wg odmiany w języku rosyjskim

1. Zaimki rzeczowne w języku rosyjskim | Местоимения-существительные

2. Zaimki przymiotne w języku rosyjskim | Местоимения-прилагательные

3. Zaimki liczebne i przysłowne w języku rosyjskim | Местоимения-числительные/наречия

Nauka rosyjskiego

0 Komentarzy

Dodaj odpowiedź

Ta strona wykorzystuje Akismet w celu ograniczenia spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są komentarze.

©2019 Rosyjski.pro - Nauka języka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie
lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz podanych danych?

lub

Create Account