Zaimki rosyjskie | Местоимение

Zaimki rosyjskie
Zaimek to niezależna część mowy, która wskazuje na przedmioty, cechy lub ilość, ale ich nie nazywają. Cechy gramatyczne zaimków w języku rosyjskim różnią się w zależności od tego jaką część mowy zastępuje zaimek w tekście. Zaimki rosyjskie zastępujące przysłówki są nieodmienne, natomiast zaimki zastępujące rzeczowniki, przymiotniki lub liczebniki należą do odmiennych. Właśnie dlatego w języku rosyjskim są nazywane “местоимения-существительные”, “местоимения-прилагательные” и “местоимения-числительные”.

Cechy morfologiczne zaimków w języku rosyjskim

zaimki w języku rosyjskim

Rodzaje zaimków rosyjskich według znaczenia

W języku rosyjskim można wyodrębnić 9 rodzajów zaimków wg znaczenia:

1. Zaimki osoboweЛичные: я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. Zaimki osobowe w języku rosyjskim wskazują na uczestników dialogu (я, ты, мы, вы), osoby nie uczestniczące w rozmowie oraz przedmioty (он, она, оно, они).

2. Zaimki zwrotneВозвратное: себя. Ten zaimek oznacza siebie samego lub przedmiot, na który się zwraca jego własna czynność (Марта себя очень любит, поэтому ничего для себя не жалеет).

3. Zaimki dzierżawczeПритяжательные: мой, твой, ваш, наш, свой, его, ее, их. Zaimki dzierżawcze rosyjskie wskazują na przynależność przedmiotu do innej osoby lub innego przedmiotu (Это мой рюкзак. его характеристики очень классные).

4. Zaimki wskazująceУказательные: этот, тот, такой, таков, столько, сей (przestarzałe), оный (przestarzałe). Te zaimki wskazują na cechę lub ilość przedmiotów.

5. Zaimki określoneОпределительные: сам, самый, весь, всякий, каждый, любой, другой, иной, всяк (przestarzałe), всяческий (przestarzałe). Zaimki określone rosyjskie wskazują na cechę przedmiotu.

6. Zaimki pytająceВопросительные: кто, что, какой, который, чей, сколько. Zaimki pytające to specjalne słowa pytające, wskazujące na osoby, przedmioty, cechy i ilość.

7. Zaimki względneОтносительные: takie same jak w przypadku pytających, w zdaniu występują jako wyrazy spójnikowe. Zaimek względny odnosi się zawsze do rzeczownika, który stoi najbliżej niego w zdaniu.

8. Zaimki przecząceОтрицательные: никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей. W języku rosyjskim zaimki przeczące oznaczają brak przedmiotu lub cechy.

9. Zaimki nieokreśloneНеопределенные: некто, нечто, некоторый, некий, несколько, jak również wszystkie zaimki, utworzone od zaimków pytających z przedrostkiem кое- lub przyrostkami -то, -либо, -нибудь.

Zaimki wg odmiany w języku rosyjskim

1. Zaimki rzeczowne w języku rosyjskim | Местоимения-существительные

2. Zaimki przymiotne w języku rosyjskim | Местоимения-прилагательные

3. Zaimki liczebne i przysłowne w języku rosyjskim | Местоимения-числительные/наречия

Nauka rosyjskiego

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0:00
0:00
Scroll to Top
Przewiń do góry