Formy krótkie przymiotników rosyjskich | Краткая форма прилагательных в русском языке

Formy krótkie przymiotników rosyjski

W języku rosyjskim większość przymiotników jakościowych posiada  formę krótką (oprócz przymiotników utworzonych od czasowników, np.: умелый, бывалый; oraz przymiotników oznaczających kolor, np.: черный, сиреневый). Krótka forma przymiotników oznacza cechę, którą przedmiot posiada właśnie w tym momencie, np.: строгая учительницаучительница строга, молодой пареньпарень молод, круглое лицолицо кругло. W zdaniach krótkie formy przymiotnika pełnią wyłącznie funkcję orzecznika. Krótkie formy przymiotników nie odmieniają się przez przypadki i maja tylko kategorie rodzaju oraz liczby. W języku rosyjskim krótkie formy przymiotnika używane są bardzo często. 

Tworzenie krótkich form przymiotników rosyjskich | Образование кратких форм им. прилагательных

Forma krótka rodzaju męskiego równa się tematowi przymiotnika w formie pełnej, np.: молодоймолод, красивыйкрасив. Formę krótką rodzaju żeńskiego oraz nijakiego tworzymy przy pomocy końcówek rodzajowych а/-я oraz -о/-е. Formę krótką liczby mnogiej tworzymy przez odrzucenie ostatniej samogłoski od formy pełnej przymiotnika w liczbie mnogiej, np.: молоды́е – мо́лоды, горя́чие – горячи́.

Tworzenie krótkiej formy od przymiotników zakończonych na spółgłoskę po samogłosce lub zakończonych na -рый/-лый:

Полная форма

Краткая форма

Мужской родЖенский родСредний родМн.ч.
Молод|о́йМо́лодМолода́Мо́лодоМо́лоды
Горя́ч|ийГоря́ч*Горяча́Горячо́Горячи́
Све́ж|ийСвеж*Свежа́Свежо́Свежи́
Хоро́ш|ийХоро́ш*Хороша́хорошо́Хороши́
До́бр|ыйДобрДобра́До́броДобры́
По́дл|ыйПодлПодла́По́длоПо́длы

Warto zapamiętać:
w formach krótkich przymiotników po spółgłoskach szypiących (ж, ш, ч, щ) znaku miękkiego [ь] nie piszemy! 

Przy tworzeniu formy krótkiej rodzaju męskiego od przymiotników zakończonych na кий po spółgłosce, typu легкий, крепкий; występuje zjawisko samogłoski ruchomej о

Полная формаКраткая форма, мужской род
Кре́пкий Кре́пок
Лёгкий Лёгок
Бли́зкий Бли́зок

Przy tworzeniu formy krótkiej rodzaju męskiego od przymiotników zakończonych na кий/-ный/-ной po spółgłoskach sypiących oraz й, typu горький, бедный, больной; występuje zjawisko samogłoski ruchomej е:

Полная формаКраткая форма, мужской род
Го́рькийГо́рек
Бе́дныйБе́ден
Больно́йБо́лен
Дру́жныйДру́жен
Гре́шныйГре́шен

Od przymiotników typu длинный, ценный, krótką formę przymiotnika tworzymy w sposób następujący:

Полная форма

Краткая форма

Мужской родЖенский родСредний родМн.ч.
Дли́нныйДли́ненДлинна́Длинно́Длинны́
Це́нныйЦе́ненЦенна́Ценно́Ценны́

Język rosyjski jest bogaty “w wyjątki”, dotyczy to również zasad tworzenia krótkich form przymiotników. W celu sprawdzenia poprawności utworzonych form polecam korzystanie ze słownika.

Użycie form krótkich przymiotników rosyjskich

Jak było już wspomniane wcześniej, krótka forma przymiotników jest używana dla określenia cechy, którą przedmiot posiada właśnie w tym momencie. Niżej podaję kilka przykładów użycia krótkich form przymiotników w języku rosyjskim:

богат (кем? чем?) Край богат людьми добрыми, нефтью и газом
болен (чем?) Егор болен свинкой
вежлив (с кем?) Саша был вежлив с девушками.
внимателен (к кому) Он был предельно внимателен к человеку
горд (чем?) Но был горд своим поступком
готов (к чему?) Готов к труду и обороне
груб (с кем?) Отец был очень груб со своей сестрой
знаменит (чем?) Чарли Чаплин знаменит своим мастерством

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0:00
0:00
Scroll to Top
Przewiń do góry