Formy krótkie przymiotników rosyjski

Rosyjski online z Kasią i Kostkiem – zapraszamy!

W języku rosyjskim większość przymiotników jakościowych posiada  formę krótką (oprócz przymiotników utworzonych od czasowników, np.: умелый, бывалый; oraz przymiotników oznaczających kolor, np.: черный, сиреневый). Krótka forma przymiotników oznacza cechę, którą przedmiot posiada właśnie w tym momencie, np.: строгая учительницаучительница строга, молодой пареньпарень молод, круглое лицолицо кругло. W zdaniach krótkie formy przymiotnika pełnią wyłącznie funkcję orzecznika. Krótkie formy przymiotników nie odmieniają się przez przypadki i maja tylko kategorie rodzaju oraz liczby. W języku rosyjskim krótkie formy przymiotnika używane są bardzo często.

Tworzenie krótkich form przymiotników rosyjskich | Образование кратких форм им. прилагательных

Forma krótka rodzaju męskiego równa się tematowi przymiotnika w formie pełnej, np.: молодоймолод, красивыйкрасив. Formę krótką rodzaju żeńskiego oraz nijakiego tworzymy przy pomocy końcówek rodzajowych а/-я oraz -о/-е. Formę krótką liczby mnogiej tworzymy przez odrzucenie ostatniej samogłoski od formy pełnej przymiotnika w liczbie mnogiej, np.: молоды́е – мо́лоды, горя́чие – горячи́.

Tworzenie krótkiej formy od przymiotników zakończonych na spółgłoskę po samogłosce lub zakończonych na -рый/-лый:

Полная форма

Краткая форма

Мужской род Женский род Средний род Мн.ч.
Молод|о́й Мо́лод Молода́ Мо́лодо Мо́лоды
Горя́ч|ий Горя́ч* Горяча́ Горячо́ Горячи́
Све́ж|ий Свеж* Свежа́ Свежо́ Свежи́
Хоро́ш|ий Хоро́ш* Хороша́ хорошо́ Хороши́
До́бр|ый Добр Добра́ До́бро Добры́
По́дл|ый Подл Подла́ По́дло По́длы

Warto zapamiętać:
w formach krótkich przymiotników po spółgłoskach szypiących (ж, ш, ч, щ) znaku miękkiego [ь] nie piszemy!

Przy tworzeniu formy krótkiej rodzaju męskiego od przymiotników zakończonych na кий po spółgłosce, typu легкий, крепкий; występuje zjawisko samogłoski ruchomej о:

Полная форма Краткая форма, мужской род
Кре́пкий Кре́пок
Лёгкий Лёгок
Бли́зкий Бли́зок

Przy tworzeniu formy krótkiej rodzaju męskiego od przymiotników zakończonych na кий/-ный/-ной po spółgłoskach sypiących oraz й, typu горький, бедный, больной; występuje zjawisko samogłoski ruchomej е:

Полная форма Краткая форма, мужской род
Го́рький Го́рек
Бе́дный Бе́ден
Больно́й Бо́лен
Дру́жный Дру́жен
Гре́шный Гре́шен

Od przymiotników typu длинный, ценный, krótką formę przymiotnika tworzymy w sposób następujący:

Полная форма

Краткая форма

Мужской род Женский род Средний род Мн.ч.
Дли́нный Дли́нен Длинна́ Длинно́ Длинны́
Це́нный Це́нен Ценна́ Ценно́ Ценны́

Język rosyjski jest bogaty “w wyjątki”, dotyczy to również zasad tworzenia krótkich form przymiotników. W celu sprawdzenia poprawności utworzonych form polecam korzystanie ze słownika.

 

Użycie form krótkich przymiotników rosyjskich

Jak było już wspomniane wcześniej, krótka forma przymiotników jest używana dla określenia cechy, którą przedmiot posiada właśnie w tym momencie. Niżej podaję kilka przykładów użycia krótkich form przymiotników w języku rosyjskim:

богат (кем? чем?) Край богат людьми добрыми, нефтью и газом
болен (чем?) Егор болен свинкой
вежлив (с кем?) Саша был вежлив с девушками.
внимателен (к кому) Он был предельно внимателен к человеку
горд (чем?) Но был горд своим поступком
готов (к чему?) Готов к труду и обороне
груб (с кем?) Отец был очень груб со своей сестрой
знаменит (чем?) Чарли Чаплин знаменит своим мастерством
0 Komentarzy

Dodaj odpowiedź

Ta strona wykorzystuje Akismet w celu ograniczenia spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są komentarze.

©2019 Rosyjski.pro - Nauka języka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie
lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz podanych danych?

lub

Create Account