Formy krótkie przymiotników rosyjski | Краткая форма прилагательных

Formy krótkie przymiotników rosyjski

Rosyjski online z Kasią i Kostkiem – zapraszamy!

W języku rosyjskim większość przymiotników jakościowych posiada  formę krótką (oprócz przymiotników utworzonych od czasowników, np.: умелый, бывалый; oraz przymiotników oznaczających kolor, np.: черный, сиреневый). Krótka forma przymiotników oznacza cechę, którą przedmiot posiada właśnie w tym momencie, np.: строгая учительницаучительница строга, молодой пареньпарень молод, круглое лицолицо кругло. W zdaniach krótkie formy przymiotnika pełnią wyłącznie funkcję orzecznika. Krótkie formy przymiotników nie odmieniają się przez przypadki i maja tylko kategorie rodzaju oraz liczby. W języku rosyjskim krótkie formy przymiotnika używane są bardzo często.

Tworzenie krótkich form przymiotników rosyjskich | Образование кратких форм им. прилагательных

Forma krótka rodzaju męskiego równa się tematowi przymiotnika w formie pełnej, np.: молодоймолод, красивыйкрасив. Formę krótką rodzaju żeńskiego oraz nijakiego tworzymy przy pomocy końcówek rodzajowych а/-я oraz -о/-е. Formę krótką liczby mnogiej tworzymy przez odrzucenie ostatniej samogłoski od formy pełnej przymiotnika w liczbie mnogiej, np.: молоды́е – мо́лоды, горя́чие – горячи́.

Tworzenie krótkiej formy od przymiotników zakończonych na spółgłoskę po samogłosce lub zakończonych na -рый/-лый:

Полная форма

Краткая форма

Мужской родЖенский родСредний родМн.ч.
Молод|о́йМо́лодМолода́Мо́лодоМо́лоды
Горя́ч|ийГоря́ч*Горяча́Горячо́Горячи́
Све́ж|ийСвеж*Свежа́Свежо́Свежи́
Хоро́ш|ийХоро́ш*Хороша́хорошо́Хороши́
До́бр|ыйДобрДобра́До́броДобры́
По́дл|ыйПодлПодла́По́длоПо́длы

Warto zapamiętać:
w formach krótkich przymiotników po spółgłoskach szypiących (ж, ш, ч, щ) znaku miękkiego [ь] nie piszemy!

Przy tworzeniu formy krótkiej rodzaju męskiego od przymiotników zakończonych na кий po spółgłosce, typu легкий, крепкий; występuje zjawisko samogłoski ruchomej о:

Полная формаКраткая форма, мужской род
Кре́пкий Кре́пок
Лёгкий Лёгок
Бли́зкий Бли́зок

Przy tworzeniu formy krótkiej rodzaju męskiego od przymiotników zakończonych na кий/-ный/-ной po spółgłoskach sypiących oraz й, typu горький, бедный, больной; występuje zjawisko samogłoski ruchomej е:

Полная формаКраткая форма, мужской род
Го́рькийГо́рек
Бе́дныйБе́ден
Больно́йБо́лен
Дру́жныйДру́жен
Гре́шныйГре́шен

Od przymiotników typu длинный, ценный, krótką formę przymiotnika tworzymy w sposób następujący:

Полная форма

Краткая форма

Мужской родЖенский родСредний родМн.ч.
Дли́нныйДли́ненДлинна́Длинно́Длинны́
Це́нныйЦе́ненЦенна́Ценно́Ценны́

Język rosyjski jest bogaty “w wyjątki”, dotyczy to również zasad tworzenia krótkich form przymiotników. W celu sprawdzenia poprawności utworzonych form polecam korzystanie ze słownika.

 [kleo_divider type=”full|long|double|short” double=”yes|no” position=”center|left|right” text=”” class=”” id=””]

Użycie form krótkich przymiotników rosyjskich

Jak było już wspomniane wcześniej, krótka forma przymiotników jest używana dla określenia cechy, którą przedmiot posiada właśnie w tym momencie. Niżej podaję kilka przykładów użycia krótkich form przymiotników w języku rosyjskim:

богат (кем? чем?) Край богат людьми добрыми, нефтью и газом
болен (чем?) Егор болен свинкой
вежлив (с кем?) Саша был вежлив с девушками.
внимателен (к кому) Он был предельно внимателен к человеку
горд (чем?) Но был горд своим поступком
готов (к чему?) Готов к труду и обороне
груб (с кем?) Отец был очень груб со своей сестрой
знаменит (чем?) Чарли Чаплин знаменит своим мастерством

Dodaj komentarz

Ta strona wykorzystuje Akismet w celu ograniczenia spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są komentarze.

Przewiń do góry