Jak już wspominałem wcześniej, w języku rosyjskim istnieje tylko jedenaście liczebników zbiorowych: оба, обе, двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро и десятеро. Najczęściej są używane оба, обе, двое, трое, четверо oraz семеро (np. w bajkach: семеро козлят, семеро храбрецов, мудрецов итд.). Zaczniemy od najczęściej występujących оба, обе.

W języku rosyjskim liczebniki оба, обе od reszty liczebników zbiorowych różnią się tym, że posiadają kategorię rodzaju, a w związku z tym nie łączą się z rzeczownikami posiadającymi tylko liczbę mnogą. Liczebnik оба łączy się z rzeczownikami rodzaju męskiego i nijakiego, np.: оба окна, оба парня, оба слона; liczebnik обе łączy się z rzeczownikami rodzaju żeńskiego, np.: обе подруги, обе тигрицы, обе красавицы.

Именительный Оба Обе
Родительный Обо́их Обе́их
Дательный Обо́им Обе́им
Винительный Оба, обо́их Обе, обе́их
Творительный Обо́ими Обе́ими
Предложный Об обо́их Об обе́их

Warto zapamiętać:
w винительном падеже formy оба, обе używamy w połączeniu z rzeczownikami nieżywotnymi, np.: виню (кого? что?) оба случая (случай – м.р.), обе ситуации (ситуация – ж.р.).
Formy обоих, обеих używane są w połączeniu z rzeczownikami żywotnymi, np.: уволить (кого? что?) обоих водителей (водитель –м.р.), обеих учительниц (учительница – ж.р.).

Wybiegając naprzód dodam, że w języku rosyjskim kategoria żywotności przejawia się również w przypadku liczebników prostych 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Odmiana liczebników zbiorowych w języku rosyjskim na przykładzie słów: двое, четверо

Według typu odmiany двое odmienia się liczebnik трое, natomiast reszta liczebników zbiorowych jest odmieniana według typu четверо.

Именительный Дво́е Че́тверо
Родительный Двои́х Четверы́х
Дательный Двои́м Четверы́м
Винительный Дво́е, двои́х Че́тверо, четверы́х
Творительный Двои́ми Четверы́ми
Предложный О двои́х О четверы́х

Warto zapamiętać:

1) Liczebniki zbiorowe w połączeniu z rzeczownikami nieżywotnymi występują tylko w formie mianownika i biernika, np.: трое суток (именительный или винительный) – через (кого? что?) трое суток. W dopełniaczu, celowniku, narzędniku oraz miejscowniku występują liczebniki główne. Przykład odmiany liczebników głównych w języku rosyjskim.

2) W języku rosyjskim liczebniki zbiorowe łączą się z:

– rzeczownikami żywotnymi oznaczającymi osoby rodzaju męskiego, np.: двое мужчин, трое студентов, семеро учеников;

– rzeczownikami дети, люди oraz oznaczającymi nazwy potomków zwierząt, np.: двое детей, трое людей, семеро козлят;

– rzeczownikami występującymi tylko w liczbie mnogiej, np.: двое саней, трое качелей, трое суток;

– zaimkami osobowymi w formie liczby mnogiej, np.: не было их обеих, нас обоих оштрафовали.

3) W винительном падеже formy двое, трое, семеро etc. używamy w połączeniu z rzeczownikami nieżywotnymi, np.: виню (кого? что?) двое суток, трое ворот.
Formy двоих, троих, четверых etc. używane są w połączeniu z rzeczownikami żywotnymi, np.: уволить (кого? что?) двоих водителей, троих друзей, семерых товарищей.

Odmiana liczebników полтора, полторы, полтораста

Полтора́ + м.р. Полторы́ + ж.р. Полтора́ста
Именительный Полтора́ Полторы́ Полтора́ста
Родительный Полу́тора Полу́тораста
Дательный Полу́тора Полу́тораста
Винительный Полтора́ Полторы́ Полтора́ста
Творительный Полу́тора Полу́тораста
Предложный О полу́тора О полу́тораста
0 Komentarzy

Dodaj odpowiedź

Ta strona wykorzystuje Akismet w celu ograniczenia spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są komentarze.

©2019 Rosyjski.pro - Nauka języka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie
lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz podanych danych?

lub

Create Account