Liczebniki porządkowe rosyjskie

Liczebniki porządkowe rosyjskieLiczebniki porządkowe rosyjskie

Liczebniki porządkowe rosyjskie – tworzenie.

Rosyjski online z Kasią i Kostkiem – zapraszamy!

Liczebniki porządkowe w języku rosyjskim tworzymy od tematu liczebników głównych. Oczywiście nie obeszło się bez wyjątków: первый, второй, третий, четвертый oraz сороковой*.

* Liczebnik сороковой został utworzony od сорок (czterdzieści), który generalnie wyróżnia się z tłumu liczebników i ma ciekawe pochodzenie. Otóż, początkowo rzeczownik rodzaju męskiego сорокъ (starorosyjski), oznaczał «worek o określonej objętości zawierający 40 skórek sobolich», czyli początkowo ów wyraz był używany jako specyficzna miara drogich futer/skórek. Później rzeczownik сорок zastąpił liczebnik четыредесят i sam stał się liczebnikiem.

Liczebniki porządkowe proste w języku rosyjskim tworzymy według schematu: liczebnik główny + końcówka przymiotnika -ый/-ой

Оди́нДваТриЧеты́реПятьШестьСемьВо́семьДе́вять
Пе́рвыйВторо́йТре́тийЧетверты́йПя́тыйШесто́йСедьмо́йВосьмо́йдевя́тый

Tak samo jak пятый tworzymy liczebniki od 10 do 30, z tym, że trzeba pamiętać, że części liczebników zestawionych (od 21) piszemy oddzielnie: двадцать первый, тридцать восьмой.

Liczebniki второй, шестой, седьмой, восьмой zawsze mają akcentowaną końcówkę -ой.

Liczebniki złożone w języku rosyjskim zawierające десятки, сотни и тысячи tworzymy według schematu: liczebnik główny w dopełniaczu+ десятый/сотый/тысячный.

Со́рокПятьдеся́тШестьдеся́тСе́мьдесятВо́семьдесят
Сороково́йПятидеся́тыйШестидеся́тыйСемидеся́тыйВосьмидеся́тый

oraz

Девяно́стоСтоДве́стиТри́стаЧеты́реста
Девяно́стыйСо́тыйДву́хсо́тый Трёхсо́тыйЧетырёхсо́тый

Jak wspomniano wcześniej, сороковой odróżnia się od reszty liczebników.

W języku rosyjskim liczebniki porządkowe od 200 do 900 oraz złożone mają dwa akcenty – akcent główny i poboczny.

Пя́тьсо́тШе́стьсо́тСе́мьсо́тВо́семьсо́тДе́вятьсо́тДве ты́сячиТри миллио́на
Пяти́со́тыйШести́со́тыйСеми́со́тыйВосьми́со́тыйДевяти́со́тыйДву́хты́сячныйТрёхмиллио́нный

Liczebniki porządkowe rosyjskie – odmiana

W języku rosyjskim liczebniki porządkowe proste i złożone odmieniamy tak samo jak przymiotniki twardotematowe za wyjątkiem liczebnika третий, który odmieniamy jak przymiotnik dzierżawczy typu кошачий. Odmianę obrazują poniższe tablice:

Мужской род и средний родЖенский родМножественное число
ИменительныйВторо́й м.р. Второ́е ср.р.Втора́яВторы́е
РодительныйВторо́гоВторо́йВторы́х
ДательныйВторо́муВторо́йВторы́м
ВинительныйВторо́й м.р. – неодуш. Второ́го м.р. – одуш. Второ́е ср.р.Втору́юВторы́е – неодуш. Вторы́х – одуш.
ТворительныйВторы́мВторо́йВторы́ми
ПредложныйО второ́мО второ́йО вторы́х
Мужской род и средний родЖенский родМножественное число
ИменительныйТре́тий м.р. Тре́тье ср.р.Тре́тьяТре́тьи
РодительныйТре́тьегоТре́тьейТре́тьих
ДательныйТре́тьемуТре́тьейТре́тьим
ВинительныйТре́тий м.р. – неодуш. Тре́тьего м.р. – одуш. Тре́тье ср.р.Тре́тьюТре́тьи – неодуш. Тре́тьих – одуш.
ТворительныйТре́тьимТре́тьейТре́тьими
ПредложныйО тре́тьемО тре́тьейО тре́тьих

Odmiana liczebników porządkowych zestawionych

 Мужской род и средний родЖенский родМножественное число
ИменительныйДве́сти со́рок пя́тый м.р. Две́сти со́рок пя́тое ср.р.Две́сти со́рок пя́таяДве́сти со́рок пя́тые
РодительныйДве́сти со́рок пя́тогоДве́сти со́рок пя́тойДве́сти со́рок пя́тых
ДательныйДве́сти со́рок пя́томуДве́сти со́рок пя́тойДве́сти со́рок пя́тым
ВинительныйДве́сти со́рок пя́тый м.р. – неодуш. Две́сти со́рок пя́того м.р. – одуш.Две́сти со́рок пя́тое ср.р.Две́сти со́рок пя́туюДве́сти со́рок пя́тые – неодуш. Две́сти со́рок пя́тых – одуш.
ТворительныйДве́сти со́рок пя́тымДве́сти со́рок пя́тойДве́сти со́рок пя́тыми
ПредложныйО две́сти со́рок пя́томО две́сти со́рок пя́тойО две́сти со́рок пя́тых

Warto zapamiętać:
W języku rosyjskim w liczebnikach porządkowych zestawionych odmieniamy tylko ostatni człon: триста двадцать пятого, триста двадцать пятым. В две тысячи одиннадцатом году.

3 komentarze do “Liczebniki porządkowe rosyjskie”

  1. Pingback: Liczebniki ułamkowe w języku rosyjskim | Język rosyjski dla Polaków

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0:00
0:00
Scroll to Top
Przewiń do góry