Liczebniki porządkowe rosyjskieLiczebniki porządkowe rosyjskie

Liczebniki porządkowe rosyjskie – tworzenie.

Rosyjski online z Kasią i Kostkiem – zapraszamy!

Liczebniki porządkowe w języku rosyjskim tworzymy od tematu liczebników głównych. Oczywiście nie obeszło się bez wyjątków: первый, второй, третий, четвертый oraz сороковой*.

* Liczebnik сороковой został utworzony od сорок (czterdzieści), który generalnie wyróżnia się z tłumu liczebników i ma ciekawe pochodzenie. Otóż, początkowo rzeczownik rodzaju męskiego сорокъ (starorosyjski), oznaczał «worek o określonej objętości zawierający 40 skórek sobolich», czyli początkowo ów wyraz był używany jako specyficzna miara drogich futer/skórek. Później rzeczownik сорок zastąpił liczebnik четыредесят i sam stał się liczebnikiem.

Liczebniki porządkowe proste w języku rosyjskim tworzymy według schematu: liczebnik główny + końcówka przymiotnika -ый/-ой

Оди́н Два Три Четы́ре Пять Шесть Семь Во́семь Де́вять
Пе́рвый Второ́й Тре́тий Четверты́й Пя́тый Шесто́й Седьмо́й Восьмо́й девя́тый

Tak samo jak пятый tworzymy liczebniki od 10 do 30, z tym, że trzeba pamiętać, że części liczebników zestawionych (od 21) piszemy oddzielnie: двадцать первый, тридцать восьмой.

Liczebniki второй, шестой, седьмой, восьмой zawsze mają akcentowaną końcówkę -ой.

Liczebniki złożone w języku rosyjskim zawierające десятки, сотни и тысячи tworzymy według schematu: liczebnik główny w dopełniaczu+ десятый/сотый/тысячный.

Со́рок Пятьдеся́т Шестьдеся́т Се́мьдесят Во́семьдесят
Сороково́й Пятидеся́тый Шестидеся́тый Семидеся́тый Восьмидеся́тый

oraz

Девяно́сто Сто Две́сти Три́ста Четы́реста
Девяно́стый Со́тый Дву́хсо́тый Трёхсо́тый Четырёхсо́тый

Jak wspomniano wcześniej, сороковой odróżnia się od reszty liczebników.

W języku rosyjskim liczebniki porządkowe od 200 do 900 oraz złożone mają dwa akcenty – akcent główny i poboczny.

Пя́тьсо́т Ше́стьсо́т Се́мьсо́т Во́семьсо́т Де́вятьсо́т Две ты́сячи Три миллио́на
Пяти́со́тый Шести́со́тый Семи́со́тый Восьми́со́тый Девяти́со́тый Дву́хты́сячный Трёхмиллио́нный

Liczebniki porządkowe rosyjskie – odmiana

W języku rosyjskim liczebniki porządkowe proste i złożone odmieniamy tak samo jak przymiotniki twardotematowe za wyjątkiem liczebnika третий, który odmieniamy jak przymiotnik dzierżawczy typu кошачий. Odmianę obrazują poniższe tablice:

Мужской род и средний род Женский род Множественное число
Именительный Второ́й м.р. Второ́е ср.р. Втора́я Вторы́е
Родительный Второ́го Второ́й Вторы́х
Дательный Второ́му Второ́й Вторы́м
Винительный Второ́й м.р.неодуш. Второ́го м.р.одуш. Второ́е ср.р. Втору́ю Вторы́е – неодуш. Вторы́х – одуш.
Творительный Вторы́м Второ́й Вторы́ми
Предложный О второ́м О второ́й О вторы́х
Мужской род и средний род Женский род Множественное число
Именительный Тре́тий м.р. Тре́тье ср.р. Тре́тья Тре́тьи
Родительный Тре́тьего Тре́тьей Тре́тьих
Дательный Тре́тьему Тре́тьей Тре́тьим
Винительный Тре́тий м.р.неодуш. Тре́тьего м.р.одуш. Тре́тье ср.р. Тре́тью Тре́тьи – неодуш. Тре́тьих – одуш.
Творительный Тре́тьим Тре́тьей Тре́тьими
Предложный О тре́тьем О тре́тьей О тре́тьих

Odmiana liczebników porządkowych zestawionych

  Мужской род и средний род Женский род Множественное число
Именительный Две́сти со́рок пя́тый м.р. Две́сти со́рок пя́тое ср.р. Две́сти со́рок пя́тая Две́сти со́рок пя́тые
Родительный Две́сти со́рок пя́того Две́сти со́рок пя́той Две́сти со́рок пя́тых
Дательный Две́сти со́рок пя́тому Две́сти со́рок пя́той Две́сти со́рок пя́тым
Винительный Две́сти со́рок пя́тый м.р.неодуш. Две́сти со́рок пя́того м.р. – одуш.Две́сти со́рок пя́тое ср.р. Две́сти со́рок пя́тую Две́сти со́рок пя́тые – неодуш. Две́сти со́рок пя́тых – одуш.
Творительный Две́сти со́рок пя́тым Две́сти со́рок пя́той Две́сти со́рок пя́тыми
Предложный О две́сти со́рок пя́том О две́сти со́рок пя́той О две́сти со́рок пя́тых

Warto zapamiętać:
W języku rosyjskim w liczebnikach porządkowych zestawionych odmieniamy tylko ostatni człon: триста двадцать пятого, триста двадцать пятым. В две тысячи одиннадцатом году.

komentarze 3
  1. […] główna  Liczebniki porządkowe w języku rosyjskim: tworzenie i odmiana […]

  2. Andrzej Krempiński 6 lat temu

    Witam!

    Czy mianownik: trzecie liceum, będzie brzmiał третий лицей?

    Pozdrawiam A.K.

Dodaj odpowiedź

Ta strona wykorzystuje Akismet w celu ograniczenia spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są komentarze.

©2019 Rosyjski.pro - Nauka języka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie
lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz podanych danych?

lub

Create Account