Rodzaj żeński rzeczowników rosyjskich | женский род существительных в русском языке

Rodzaj żeński rzeczowników rosyjskich

W języku rosyjskim do rodzaju żeńskiego (женский род) należą:

1) rzeczowniki z końcówką -а, -я w именительном падеже typu песня, парта, Валя;
2) część rzeczowników z tematem zakończonym na miękką spółgłoskę [oprócz й]мозоль, ночь, степь, боль;
3) rzeczowniki odprzymiotnikowe z końcówką ая, –яя w mianowniku np.: столовая, передняя;
4)
rzeczowniki z końcówką  -ия w именительном падеже typu станция, нация;
5)
rzeczowniki z końcówką  -ия, -ея w именительном падеже typu 
армия, колея;

Rodzaj żeński – r.ż. | Женский род – ж.р. 

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego w języku rosyjskim

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju żeńskiego typu песня, женщина

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju żeńskiego  typu песня, женщина

W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju żeńskiego [kreseczką] zostały oznaczone miejsca akcentu. Należy pamiętać o tym, że akcent w języku rosyjskim jest ruchomy – mimo iż sprawia sporo kłopotów, to trzeba starać się go opanować, gdyż poza wpływem na estetykę wymowy, w komunikacji mogą pojawić się nieporozumienia – w niektórych przypadkach miejsce akcentu zmienia znaczenie wyrazu lub formę gramatyczną. 

 одушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйЖе́нщинаПе́сняЖе́нщиныПе́сни
РодительныйЖе́нщиныПе́сниЖе́нщинПе́сен
ДательныйЖе́нщинеПе́снеЖе́нщинамПе́сням
ВинительныйЖе́нщинуПе́снюЖе́нщинПе́сни
ТворительныйЖе́нщинойПе́снейЖе́нщинамиПе́снями
ПредложныйО же́нщинеО пе́снеО же́нщинахО пе́снях

Warto zapamiętać:
w języku rosyjskim forma biernika rzeczownika żywotnego rodzaju żeńskiego jest taka jak dopełniacza, natomiast jeśli rzeczownik rodzaju żeńskiego jest nieżywotny – forma biernika jest taka sama jak mianownika. Dotyczy to tylko liczby mnogiej. 

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego żywotne i nieżywotne w języku rosyjskim

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego typu собака, нога, муха

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju żeńskiego typu собака, нога, муха

W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju żeńskiego [kreseczką] zostały oznaczone miejsca akcentu. Należy pamiętać o tym, że akcent w języku rosyjskim jest ruchomy – mimo iż sprawia sporo kłopotów, to trzeba starać się go opanować, gdyż poza wpływem na estetykę wymowy, w komunikacji mogą pojawić się nieporozumienia – w niektórych przypadkach miejsce akcentu zmienia znaczenie wyrazu lub formę gramatyczną. 

 одушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйСоба́каНога́Соба́киНо́ги
РодительныйСоба́киНоги́Соба́кНог
ДательныйСоба́кеНоге́Соба́камНога́м
ВинительныйСоба́куНо́гуСоба́кНо́ги
ТворительныйСоба́койНого́йСоба́камиНога́ми
ПредложныйО cоба́кеО ноге́О соба́кахО нога́х

Warto zapamiętać:
W języku rosyjskim rzeczownik нога w bierniku liczby pojedynczej ma formę но́гу (akcent pada na –о-).  

одушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.
ИменительныйМу́хаМу́хи
РодительныйМу́хиМух
ДательныйМу́хеМу́хам
ВинительныйМу́хуМух
ТворительныйМу́хойМу́хами
ПредложныйО му́хеО му́хах

Warto zapamiętać:
1) Po г, к, х nigdy nie piszemy ы, tylko .

2) w języku rosyjskim forma biernika rzeczownika żywotnego rodzaju żeńskiego jest taka jak dopełniacza, natomiast jeśli rzeczownik rodzaju żeńskiego jest nieżywotny – forma biernika jest taka sama jak mianownika. Dotyczy to tylko liczby mnogiej. 

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju żeńskiego  typu степь, мышь

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju żeńskiego typu степь, мышь
 одушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйМышьСтепьМы́шиСте́пи
РодительныйМы́шиСте́пиМыше́йСтепе́й
ДательныйМы́шиСте́пиМыша́мСтепя́м
ВинительныйМышьСтепьМыше́йСте́пи
ТворительныйМы́шьюСте́пьюМыша́миСтепя́ми
ПредложныйО мы́шиО сте́пиО мы́шахО степя́х

Warto zapamiętać:
1) Жи-ши zawsze piszemy z .
2) w języku rosyjskim forma biernika rzeczownika żywotnego rodzaju żeńskiego jest taka jak dopełniacza, natomiast jeśli rzeczownik rodzaju żeńskiego jest nieżywotny – forma biernika jest taka sama jak mianownika. Dotyczy to tylko liczby mnogiej. 

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego  typu гостья, семья

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju żeńskiego typu гостья, семья

W języku rosyjskim rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -ья z akcentem na temacie są odmieniane według wzoru Го́стья, natomiast rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -ья z akcentem na końcówce są odmieniane według wzoru Семья́.
W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju żeńskiego [kreseczką] zostały oznaczone miejsca akcentu. Należy pamiętać o tym, że akcent w języku rosyjskim jest ruchomy – mimo iż sprawia sporo kłopotów, to trzeba starać się go opanować, gdyż poza wpływem na estetykę wymowy, w komunikacji mogą pojawić się nieporozumienia – w niektórych przypadkach miejsce akcentu zmienia znaczenie wyrazu lub formę gramatyczną. 

 одушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйГо́стьяСемья́Го́стьиСе́мьи
РодительныйГо́стьиСемьи́Го́стийСеме́й
ДательныйГо́стьеСемье́Го́стьямСе́мьям
ВинительныйГо́стьюСемью́Го́стийСе́мьи
ТворительныйГо́стьейСемьёйГо́стьямиСе́мьями
ПредложныйО го́стьеО семье́О го́стьяхО се́мьях

Warto zapamiętać:
w języku rosyjskim forma biernika rzeczownika żywotnego rodzaju żeńskiego jest taka jak dopełniacza, natomiast jeśli rzeczownik rodzaju żeńskiego jest nieżywotny – forma biernika jest taka sama jak mianownika. Dotyczy to tylko liczby mnogiej. 

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju żeńskiego  typu Валя, буря

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju żeńskiego typu Валя, буря
W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju żeńskiego [kreseczką] zostały oznaczone miejsca akcentu. Należy pamiętać o tym, że akcent w języku rosyjskim jest ruchomy – mimo iż sprawia sporo kłopotów, to trzeba starać się go opanować, gdyż poza wpływem na estetykę wymowy, w komunikacji mogą pojawić się nieporozumienia – w niektórych przypadkach miejsce akcentu zmienia znaczenie wyrazu lub formę gramatyczną. 
одушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйВа́ляБу́ряВа́лиБу́ри
РодительныйВа́лиБу́риВальБурь
ДательныйВа́леБу́реВа́лямБу́рям
ВинительныйВа́люБу́рюВальБу́ри
ТворительныйВа́лейБу́рейВа́лямиБу́рями
ПредложныйО Ва́леО бу́реО Ва́ляхО бу́рях

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego typu таможня ( po dwóch spółoskach)

неодушевленное, ед.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйТамо́жняТамо́жни
РодительныйТамо́жниТамо́жен
ДательныйТамо́жнеТамо́жням
ВинительныйТамо́жнюТамо́жни
ТворительныйТамо́жнейТамо́жнями
ПредложныйО тамо́жнеО тамо́жнях

Warto zapamiętać:
w języku rosyjskim forma biernika rzeczownika żywotnego rodzaju żeńskiego jest taka jak dopełniacza, natomiast jeśli rzeczownik rodzaju żeńskiego jest nieżywotny – forma biernika jest taka sama jak mianownika. Dotyczy to tylko liczby mnogiej. 

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju żeńskiego  typu горничная, передняя

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju żeńskiego typu горничная, передняя
одушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйГо́рничнаяПере́дняяГо́рничныеПере́дние
РодительныйГо́рничнойПере́днейГо́рничныхПере́дних
ДательныйГо́рничнойПере́днейГо́рничнымПере́дним
ВинительныйГо́рничнуюПере́днююГо́рничныхПере́дние
ТворительныйГо́рничнойПере́днейГо́рничнымиПере́дними
ПредложныйО го́рничнойО пере́днейО го́рничныхО пере́дних

Odmiana rosyjskich imion, imion odojcowskich, nazwisk typu Белая Алла Георгиевна

Odmiana rosyjskich imion, imion odojcowskich, nazwisk
Фами́лияИ́мяО́тчество
ИменительныйБе́лаяАллаГео́ргиевна
РодительныйБе́лойАллыГео́ргиевны
ДательныйБе́лойАллеГео́ргиевне
ВинительныйБе́луюАллуГео́ргиевну
ТворительныйБе́лойАллойГео́ргиевной
ПредложныйО Бе́лойОб АллеО Гео́ргиевне

Warto zapamiętać:
О́тчества odmieniają się jak rzeczowniki typu женщина
Имена́
: Алла według женщина, Мария według армия, Наталья według гостья etc.

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju żeńskiego  typu суша, девица

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju żeńskiego typu суша, девица
одушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйДеви́цаСу́шаДеви́цыСу́ши
РодительныйДеви́цыСу́шиДеви́цСу́ш
ДательныйДеви́цеСу́шеДеви́цамСу́шам
ВинительныйДеви́цуСу́шуДеви́цСу́ши
ТворительныйДеви́цейСу́шейДеви́цамиСу́шами
ПредложныйО деви́цеО су́шеО деви́цахО су́шах

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju żeńskiego  typu Мария, колея

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju żeńskiego typu мария, колея
одушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.одушевленное, мн.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйМари́яКолея́Мари́иКолеи́
РодительныйМари́иКолеи́Мари́йКоле́й
ДательныйМари́иКолее́Мари́ямКолея́м
ВинительныйМари́юКолею́Мари́йКолеи́
ТворительныйМари́ейКолеёйМари́ямиКолея́ми
ПредложныйО Мари́иО колее́О Мари́яхО колея́х

Odmiana rosyjskich imion żeńskich| Склонение женских имен

Rosyjskie imiona żeńskie - odmiana przez przypadki

Podczas odmiany imion żeńskich akcent pada na temat lub końcówkę, w zależności od tego, jakie jest jego miejsce w именительном падеже.

1. Imiona żeńskie zakończone na а odmieniają się w następujący sposób: 

ИменительныйАнн-аЭр-аАсм-а́Хафиз-а́
РодительныйАнн-ыЭр-ыАсм-ы́Хафиз-ы́
ДательныйАнн-еЭр-еАсм-е́Хафиз-е́
ВинительныйАнн-уЭр-уАсм-у́Хафиз-у́
ТворительныйАнн-ойЭр-ойАсм-о́йХафиз-о́й
Предложныйоб Анн-еоб Эр-еоб Асм-е́о Хафиз-е́

Po tak zwanych spółgłoskach szypiących ж, ш, ч, щ oraz г, к, х w dopełniaczu piszemy и:

ИменительныйОльг-аМо́ник-аГолинду́х-аСне́ж-аГайш-а́
РодительныйОльг-иМо́ник-иГолинду́х-иСне́ж-иГайш-и́
ДательныйОльг-еМо́ник-еГолинду́х-еСне́ж-еГайш-е́
ВинительныйОльг-уМо́ник-уГолинду́х-уСне́ж-уГайш-у́
ТворительныйОльг-ойМо́ник-ойГолинду́х-ойСне́ж-ейГайш-о́й
Предложныйоб Ольг-ео Мо́ник-ео Голинду́х-ео Сне́ж-ео Гайш-е́

Jeśli po szypiących występuje nieakcentowane -а,to w narzędniku piszemy -ей, natomiast jeśli akcentowane – to piszemy -ой: Наташей, Гуашей, Ужей, Пашей, ale: Миляушой, Кайшой, Тучой, Морчой, Аружой. Imiona zakończone na , których temat kończy się na ц, w родительном падеже mają końcówkę , natomiast, jeśli w творительном падеже akcent pada na końcówkę piszemy -ой, jeśli na temat -ей:

ИменительныйМили́ц-аЛяу́ц-аКуац-а́
РодительныйМили́ц-ыЛяу́ц-ыКуац-ы́
ДательныйМили́ц-еЛяу́ц-еКуац-е́
ВинительныйМили́ц-уЛяу́ц-уКуац-у́
ТворительныйМили́ц-ейЛяу́ц-ейКуац-о́й
Предложныйо Мили́ц-ео Ляу́ц-ео Куац-е́

2. Imiona zakończone na я (oprócz dłuższych niż dwusylabowe zakończone na ия [я jest nieakcentowane]), odmieniane są w następujący sposób:

ИменительныйОле́с-яДа́рь-яМа́й-яМо́-яПелаге́-я
РодительныйОле́с-иДа́рь-иМа́й-иМо́-иПелаге́-и
ДательныйОле́с-еДа́рь-еМа́й-еМо́-еПелаге́-е
ВинительныйОле́с-юДа́рь-юМа́й-юМо́-юПелаге́-ю
ТворительныйОле́с-ейДа́рь-ейМа́й-ейМо́-ейПелаге́-ей
Предложныйоб Оле́с-ео Да́рь-ео Ма́й-ео Мо́-ео Пелаге́-е

Jeśli akcent pada na końcówkę, to w творительном падеже piszemy ей:

ИменительныйЧечк-я́Ляй-я́Бальхи-я́Гури-я́Шаги-я́
РодительныйЧечк-и́Ляй-и́Бальхи-и́Гури-и́Шаги-и́
ДательныйЧечк-е́Ляй-е́Бальхи-е́Гури-е́Шаги-е́
ВинительныйЧечк-ю́Ляй-ю́Бальхи-ю́Гури-ю́Шаги-ю́
ТворительныйЧечк-ейЛяй-ейБальхи-ейГури-ейШаги-ей
Предложныйо Чечк-е́о Ляй-е́о Бальхи-е́о Гури-е́о Шаги-е́

3. Imiona żeńskie, zakończone na -ия [я jest nieakcentowane], oprócz dwusylabowych typu Ия, Лия, Вия, Бия, w родительном, дательном oraz предложном падежах mają końcówkę :

ИменительныйМа́рци-яНата́ли-яАрмени́-я
РодительныйМа́рци-иНата́ли-иАрмени́-и
ДательныйМа́рци-иНата́ли-иАрмени́-и
ВинительныйМа́рци-юНата́ли-юАрмени́-ю
ТворительныйМа́рци-ейНата́ли-ейАрмени́-ей
Предложныйо Ма́рци-ио Ната́ли-иоб Армени́-и

Imiona dwusylabowe zakończone na -ия [я jest nieakcentowane] mogą być odmieniane według reguł  zapisanych w punktach 2 i 3:

ИменительныйЛи́яИя Ли́яИя
РодительныйЛи́иИи Ли́иИи
ДательныйЛи́еИе Ли́иИи
ВинительныйЛи́юИю Ли́юИю
ТворительныйЛи́ейИей Ли́ейИей
Предложныйо Ли́еоб Ие о Ли́иоб Ии

4. Imiona żeńskie z tematem na spółgłoskę miękką odmieniane są w sposób następujący:

ИменительныйЛюбо́вьЭсфи́рьНине́льАйгю́ль
РодительныйЛюбо́в-иЭсфи́р-иНине́л-иАйгю́л-и
ДательныйЛюбо́в-иЭсфи́р-иНине́л-иАйгю́л-и
ВинительныйЛюбо́вьЭсфи́рьНине́льАйгю́ль
ТворительныйЛюбо́в-ьюЭсфи́р-ьюНине́л-ьюАйгю́л-ью
Предложныйо Любо́в-иоб Эсфи́р-ио Нине́л-иоб Айгю́л-и

5. Imiona zakończone na spółgłoski szypiące mogą być odmieniane według w/w typu:

ИменительныйВартану́шКати́шХужГуа́щКара́ч
РодительныйВартану́ш-иКати́ш-иХу́ж-иГуа́щ-иКара́ч-и
ДательныйВартану́ш-иКати́ш-иХу́ж-иГуа́щ-иКара́ч-и
ВинительныйВартану́шКати́шХужГуа́щКара́ч
ТворительныйВартану́ш-ьюКати́ш-ьюХу́ж-ьюГуа́щ-ьюКара́ч-ью
Предложныйо Вартану́ш-ио Кати́ш-ио Ху́ж-ио Гуа́щ-ио Кара́ч-и

Uwaga: tego typu imiona często są nieodmienne.

2 komentarze do “Rodzaj żeński rzeczowników rosyjskich| Женский род”

  1. Pingback: Wideo - odmieniamy rzeczowniki rosyjskie | Język rosyjski dla Polaków

  2. Pingback: Wideo - odmieniamy rzeczowniki rosyjskie | Język rosyjski dla Polaków

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0:00
0:00
Scroll to Top
Przewiń do góry