Czas przyszły czasowników rosyjskich

Czas przyszły czasowników rosyjskich

Czas przyszły czasowników rosyjskich – forma prosta

Czasowniki dokonane w języku rosyjskim

W języku rosyjskim formę czasu przyszłego prostego czasowników tworzymy od tematu czasowników czasu przyszłego prostego za pomocą tych samych końcówek, co formy czasu teraźniejszego czasowników niedokonanych. Brzmi to trochę skomplikowanie, ale tak naprawdę nie jest, a więc, po kolei:

1) Temat czasu przyszłego prostego równa się tematowi czasu teraźniejszego czasowników w języku rosyjskim. Tu jest artykuł o tym jak wyodrębnić temat czasu teraźniejszego. Na przykład: починят, принесёшь – czasowniki dokonane, wyodrębniamy temat czasu teraźniejszego odrzucając końcówki osobowe czasownika , w rezultacie mamy tematy почин” “принес.

2) Końcówki form czasu teraźniejszego to:

I спряжениеII спряжение
1 лицо ед.ч.-у/-ю*-у-/ю*
2 лицо ед.ч.-ешь/-ёшь**-ишь
3 лицо ед.ч.-ет/-ёт**-ит
1 лицо мн.ч.-ем/-ём-им
2 лицо мн.ч.-ете/-ёте-ите
3 лицо мн.ч.-ут/-ют*-ат/-ят*

* W przypadku czasowników twardotematowych w końcówkach piszemy samogłoski -а, -у, natomiast w przypadku czasowników miękkotematowych piszemy samogłoski –ю, -я

** Jeśli końcówka czasownika I koniugacji w 2 лице ед.ч., 3 лице ед.ч., 1 лице мн.ч., 2 лице мн.ч. jest pod akcentem, to piszemy, jeśli nie pod akcentem to , np.: прочита́ешь, прочита́ет, прочита́ем, прочита́ете; наврёшь, наврёт, наврём, наврёте.

Teraz, gdy już wiemy z czego się “składa” forma czasu przyszłego prostego, możemy ową formę z łatwością utworzyć:

I спряжениеII спряжение
1 лицо ед.ч.Принесу́Починю́
2 лицо ед.ч.ПринесёшьПочи́нишь
3 лицо ед.ч.ПринесётПочи́нит
1 лицо мн.ч.ПринесёмПочи́ним
2 лицо мн.ч.ПринесётеПочи́ните
3 лицо мн.ч.Принесу́тПочи́нят

Czas przyszły czasowników rosyjskich – forma złożona

Czasowniki niedokonane w języku rosyjskim

Formę czasu przyszłego czasowników niedokonanych tworzymy według schematu: forma osobowa czasu przyszłego czasownika pomocniczego быть oraz инфинитив odmienianego czasownika. Utworzymy czas przyszły od czasownika читать:

ЛицоГлагол pomocniczyИнфинитив odmienianego czasownika
1 лицо ед.ч.Бу́дучита́ть
2 лицо ед.ч.Бу́дешьчита́ть
3 лицо ед.ч.Бу́детчита́ть
1 лицо мн.ч.Бу́демчита́ть
2 лицо мн.ч.Бу́детечита́ть
3 лицо мн.ч.Бу́дутчита́ть

Czasowniki rosyjskie Nauka rosyjskiego

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0:00
0:00
Scroll to Top
Przewiń do góry