Kurs gramatyki języka rosyjskiego

Kurs gramatyki języka rosyjskiego - ucz się wszystkiego online!

Stało się! Zgodnie z zapowiedziami przedstawiamy Waszej uwadze jeden z działów kursu języka rosyjskiego online Rosyjski.pro. Jest to gramatyka języka rosyjskiego.

Część teoretyczna, czyli wszelkie wyjaśnienia zasad zastosowania, opisy i komentarze opracowane są w języku polskim. Celem takiego podejścia jest przybliżenie zagadnień gramatycznych również osobom, które z nami rozpoczynają naukę języka rosyjskiego. Czytając komentarze gramatyczne w języku ojczystym z pewnością bezpieczniej będą się czuły także osoby, które chcą poznać język rosyjski w celach NIE-filologicznych, a komunikacyjnych. Niezbędne słownictwo związane z gramatyką języka rosyjskiego będzie wprowadzane stopniowo, a jako pomoc posłużą tłumaczenia terminologii na język polski, lub odwrotnie, wypływające nad specjalnie oznaczonym i łatwo zauważalnym słowem.  

Język rosyjski online w naszym zamyśle wymagał szczególnego podejścia i przemyślanego rozmieszczenia zagadnień tak, by w jak największym stopniu przejrzyście zaprezentować materiał. Chcemy, by nasz kurs był jak najbardziej zbliżony do pracy z lektorem. Z godnie z zamysłem każda część mowy została przedstawiona odrębnie. Omówienie każdej części mowy, oprócz komentarza gramatycznego, składa się z interaktywnej prezentacji multimedialnej zawierającej lekcję wideo oraz ćwiczenia. Taka forma podaży materiału pomoże w zrozumieniu i zapamiętaniu prezentowanych treści. Poszczególne działy zakończone są testem zaliczeniowym. By przejść do testów rankingowych należy zdobyć 80 % poprawnych odpowiedzi. Wszystkie testy rankingowe są bezpośrednio powiązane ze słownictwem, użytym w blokach leksykalno-gramatycznych drugiej części naszego kursu języka rosyjskiego. Inaczej mówiąc łączymy ćwiczenia gramatyczne z poszczególnymi tematami, np. „dom”, „charakterystyka człowieka” (takie podejście niektórzy nazywają gramatyką funkcjonalną). Tylko taka praca będzie efektywna i nauka języka rosyjskiego zostanie zwieńczona sukcesem.

Przyjrzyjmy się dokładniej zawartości kursu języka rosyjskiego.
Rzeczowniki rosyjskie są opisane pod względem każdej dotyczącej go kategorii: rodzaju, liczby, deklinacji. Odrębnie zostały omówione kłopotliwe zagadnienia, np. odmiana imion, odmiana imion odojcowskich i inne. Do ciekawych artykułów poświęconych rzeczownikom w języku rosyjskim należy artykuł dotyczący określania rodzaju rzeczowników nieodmiennych.

Przymiotniki w języku rosyjskim również opracowane są holistycznie w zakresie przymiotników jakościowych, względnych, dzierżawczych, stopniowania przymiotników oraz krótkich form przymiotników.

Czasowniki rosyjskie – to zagadnienie zostało opatrzone informacjami wstępnymi wraz z omówieniem kategorii bezokolicznika. Ponadto zostały wyeksplikowane kategorie czasu, trybu, odmiany (koniugacji). W części teoretycznej zostały zawarte także informacje o tym, jak poprawnie określać jeden z podstawowych elementów niezbędnych do poprawnej odmiany czasowników, czyli temat czasowników w języku rosyjskim. Zostały także przygotowane czasowniki dokonane i niedokonane, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie, czasowniki zwrotne i niezwrotne – wraz ze wskazaniem podobieństw i różnic w języku polskim i rosyjskim. Ciekawym zagadnieniem są także różnice w związku rządu niektórych czasowników w języku polskim i rosyjskim.

Szczegółowo zostały opracowane także imiesłowy przysłówkowe i przymiotnikowe. Doświadczenie pokazuje, że tę część mowy warto przećwiczyć ze szczególnym zaangażowaniem. Zachęcamy więc do przerobienia licznych ćwiczeń testowych, które dla Was przygotowaliśmy.

W odrębnej części naszego kursu języka rosyjskiego można zapoznać się z liczebnikami głównymi, porządkowymi, ułamkowymi i zbiorowymi.

Kolejny dział poświęcony jest zaimkom. Można tu przeczytać, posłuchać, obejrzeć lekcję, i potrenować użycie zaimków rzeczownych, przymiotnych, liczebnych i przysłownych.

Tematem zamykającym dział gramatyki jest przysłówek.

Przygotowaliśmy dla Was bogaty, szczegółowo i wielostronnie przedstawiony materiał gramatyczny (pisemne komentarze gramatyczne, nagrania audio, lekcje wideo, ćwiczenia utrwalające, różnorodne testy powtórzeniowe z funkcją natychmiastowego sprawdzania poprawności i możliwością przeglądania testu i zapoznania się z poprawnymi odpowiedziami) daje dobre podstawy do zgłębiania tajników języka rosyjskiego.

Z nami nie ma czasu na nudę! Już dziś zapraszamy do nauki języka rosyjskiego z Rosyjski.pro!

[kleo_testimonials type=”carousel”]

Autor: Konstanty Martyniuk

Trener języka rosyjskiego, absolwent slawistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Tłumacz języka rosyjskiego, współtwórca serwisu Rosyjski.pro. Odpowiedzialny za stronę techniczną, SEO oraz kwestie merytoryczne dotyczące portalu – audio, wideo, testy i quizy.

©2019 Rosyjski.pro - Nauka języka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie
lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz podanych danych?

lub

Create Account