27. Gdzie mieszkamy

7,00

Znajdziesz tu:

7 tematów

0 wideo

9 zadań testowych

3 quizy

8 nagrań audio

Znajdziesz tu:

7 tematów

0 wideo

9 zadań testowych

3 quizy

8 nagrań audio
Nauczysz się: określać miejsce zamieszkania – miasto lub wieś i stosować do tego celu właściwe przymiotniki i rzeczowniki; określać odległość miejsca zamieszkania do określonego punktu; nazywać punkty infrastruktury miasta. Poprawne formy artykulacji niezbędnych wyrażeń usłyszysz w nagraniach audio. Słowa i wyrażenia przećwiczysz w interaktywnych zadaniach testowych. Po ukończeniu lekcji będziesz umieć budować wypowiedź o miejscu zamieszkania z uwzględnieniem wskazania miejsca, jego opisu, wskazania szczegółów infrastruktury oraz zalet i wad mieszkania w mieście lub na wsi.

0:00
0:00
Przewiń do góry