Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego typu нож, луч

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego w języku rosyjskimOdmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego typu нож, луч

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego typu нож, луч

неодушевленное, ед.ч.неодушевленное, ед.ч.неодушевленное, мн.ч.неодушевленное, мн.ч.
ИменительныйНожЛучНожи́Лучи́
РодительныйНожа́Луча́Ноже́йЛуче́й
ДательныйНожу́Лучу́Ножа́мЛуча́м
ВинительныйНожЛучНожи́Лучи́
ТворительныйНожо́мЛучо́мНожа́миЛуча́ми
ПредложныйО ноже́О луче́О ножа́хО луча́х

Warto zapamiętać:
1) W przypadku rzeczowników rodzaju męskiego z tematem na -ж, -ш, -ч, -щ końcówka -ом/-ем w творительном падеже zależy od akcentu. Jeśli akcent jest na temacie piszemy -eм, jeśli na końcówce –ом.

2) Жи-ши zawsze piszemy z и.

3) Ча-ща zawsze piszemy z а.

4) Чу-щу zawsze piszemy z у.

5) w języku rosyjskim forma biernika rzeczownika żywotnego rodzaju męskiego jest taka jak dopełniacza, natomiast jeśli rzeczownik rodzaju męskiego jest nieżywotny – forma biernika jest taka sama jak mianownika. Dotyczy to liczby pojedynczej oraz liczby mnogiej. Swoją wiedzę możesz sprawdzić na tej stronie.

Rzeczowniki żywotne i nieżywotne w języku rosyjskim
Odmiana rzeczowników rosyjski Odmiana przez przypadki rosyjski

Skomentuj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przewiń do góry