czas przyszły złożony czasowników rosyjskich

Czas przyszły czasowników rosyjskich

Czas przyszły czasowników rosyjskich – forma prosta Czasowniki dokonane w języku rosyjskim W języku rosyjskim formę czasu przyszłego prostego czasowników tworzymy od tematu czasowników czasu przyszłego prostego za pomocą tych samych końcówek, co formy czasu teraźniejszego czasowników niedokonanych. Brzmi to trochę skomplikowanie, ale tak naprawdę nie jest, a więc, po kolei: 1) Temat czasu przyszłego …

Czas przyszły czasowników rosyjskich Read More »