formy krótkie przymiotników

Tworzenie krótkich form przymiotników

W języku rosyjskim większość przymiotników jakościowych posiada  formę krótką (oprócz przymiotników utworzonych od czasowników, np.: умелый, бывалый; oraz przymiotników oznaczających kolor, np.: черный, сиреневый). Krótka forma przymiotników oznacza cechę, którą przedmiot posiada właśnie w tym momencie, np.: строгая учительница – учительница строга, молодой парень – парень молод, круглое лицо – лицо кругло. W zdaniach krótkie …

Tworzenie krótkich form przymiotników Read More »

Stopień wyższy prosty

Stopień wyższy prosty | Сравнительная степень Stopień wyższy przymiotnika wskazuje na to, że pewna cecha lub jakość występuje w jednym przedmiocie/osobie bardziej niż w drugim. Stopień wyższy przymiotników w języku rosyjskim możemy tworzyć przy pomocy sufiksów –ее, –ей, –е + temat przymiotnika w stopniu równym. Stopień równy Stopień wyższy До́брый Добре́е, добре́й Све́тлый Светле́е, светле́й …

Stopień wyższy prosty Read More »