I koniugacja

Odmiana czasowników I koniugacji zakończonych na -еть typu худеть, греться

Odmiana czasowników I koniugacji w języku rosyjskim zakończonych na -еть typu худеть, греться Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący. W przypadku odmiany czasowników na -еть odrzucamy tylko końcówkę -ть: владе|ть – владею, владеешь, вдадеет. Худеть Лицо Единственное число Лицо Множественное число Я Худе́|ю Мы Худе́|ем Ты Худе́|ешь Вы Худе́|ете Он/Она/Оно Худе́|ет Они Худе́|ют Греться Лицо Единственное число …

Odmiana czasowników I koniugacji zakończonych na -еть typu худеть, греться Read More »

Odmiana czasowników I koniugacji zakończonych na -оть lub -уть typu наколоть, надуться

Odmiana czasowników I koniugacji w języku rosyjskim zakończonych na -оть lub –уть typu наколоть, надуться Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący. W przypadku czasowników zakończonych na -оть występuje wypadnięcie litery -o, np. наколоть – наколю, перемолоть – перемолю. W przypadku czasowników zakończonych na -уть litera -у nie znika podczas odmiany, np. дуть – дуть, обуть – обую. Наколоть …

Odmiana czasowników I koniugacji zakończonych na -оть lub -уть typu наколоть, надуться Read More »

Odmiana czasowników I koniugacji zakończonych na -ыть lub -ить typu шить, выть

Odmiana czasowników I koniugacji w języku rosyjskim zakończonych na -ыть lub –ить typu шить, выть Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący. W języku rosyjskim istnieją jednosylabowe czasowniki zakończone na -ыть/-ить należące do I koniugacji – бить, вить, мыть, шить и т.д. Również pochodne utworzone przy pomocy przedrostków: убить, вымыть, привить, подшить.   Выть Лицо Единственное число Лицо …

Odmiana czasowników I koniugacji zakończonych na -ыть lub -ить typu шить, выть Read More »

Odmiana czasowników I koniugacji zakończonych na -овать lub -евать typu ночевать, радоваться

Odmiana czasowników I koniugacji w języku rosyjskim zakończonych na -овать lub –евать typu ночевать, радоваться Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący. Podczas odmiany czasowników zakończonych na -овать lub -евать występuje wymiana przyrostka i końcówki na -у/-ю, po czym dodajemy końcówkę osobową czasownika: ночевать — ноч-евать — ноч+у — ночу + ю/ешь/ет/ем/ете/ют. Ночевать Лицо Единственное число Лицо Множественное …

Odmiana czasowników I koniugacji zakończonych na -овать lub -евать typu ночевать, радоваться Read More »

Odmiana czasowników I koniugacji zakończonych na -авать typu вставать, поддаваться

Odmiana czasowników I koniugacji w języku rosyjskim zakończonych na -авать typu вставать, поддаваться Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący. Вставать Лицо Единственное число Лицо Множественное число Я вста|ю Мы вста|ём Ты вста|ёшь Вы вста|ёте Он/Она/Оно вста|ёт Они вста|ют Поддаваться Лицо Единственное число Лицо Множественное число Я подда|юсь Мы подда |ёмся Ты подда|ёшься Вы подда |ётесь …

Odmiana czasowników I koniugacji zakończonych na -авать typu вставать, поддаваться Read More »

Odmiana czasowników I koniugacji zakończonych na -ать lub -ять typu делать, влиять

Odmiana czasowników I koniugacji w języku rosyjskim zakończonych na -ать lub -ять typu делать, влиять Czas teraźniejszy, przyszły prosty, tryb oznajmujący. Делать Лицо Единственное число Лицо Множественное число Я де́ла|ю Мы де́ла|ем Ты де́ла|ешь Вы де́ла|ете Он/Она/Оно де́ла|ет Они де́ла|ют Влиять Лицо Единственное число Лицо Множественное число Я влия́|ю Мы влия́ |ем Ты влия́ |ешь Вы …

Odmiana czasowników I koniugacji zakończonych na -ать lub -ять typu делать, влиять Read More »