kurs podstawowy języka rosyjskiego

Transport miejski po rosyjsku cz. 1

Transport miejski - kurs języka rosyjskiego Drogi Użytkowniku! Witamy Cię na kolejnej lekcji języka rosyjskiego dla początkujących od Rosyjki.pro. Dziś nauczysz się jak mówić o transporcie po rosyjsku. W tej części pokażemy Ci jak określać miejsce i ruch. Gramatyka rosyjski to podstawa Nauka języka rosyjskiego musi opierać się na solidnych podstawach gramatycznych. Dlatego poświęcamy uwagę …

Transport miejski po rosyjsku cz. 1 Read More »

Transport miejski po rosyjsku cz. 2 – autobusy

Transport miejski - nauka rosyjskiego online Drogi Użytkowniku! Witamy Cię na kolejnej lekcji języka rosyjskiego dla początkujących od Rosyjki.pro. Dziś nauczysz się jak mówić o transporcie po rosyjsku. W tej lekcji dowiesz się jakie są rodzaje środków transportu i jak po rosyjsku określić przystanek, na którym dany środek transportu się zatrzymuje.  Przykłady zastosowania leksyki w …

Transport miejski po rosyjsku cz. 2 – autobusy Read More »

Liczebniki porządkowe po rosyjsku dla początkujących

Liczebniki porządkowe po rosyjsku dla początkujących Drogi Użytkowniku! Witamy Cię na kolejnej lekcji języka rosyjskiego dla początkujących od Rosyjki.pro. Dziś Twojej uwadze polecamy liczebniki porządkowe w języku rosyjskim. Zastosowanie dla nich znajdziesz przy – określaniu daty, określaniu roku, określaniu pięter w domu itp. W naszym kursie rosyjskiego online podajemy poprawne wzorce liczebników porządkowych dla rodzaju męskiego, żeńskiego …

Liczebniki porządkowe po rosyjsku dla początkujących Read More »

Moja rodzina

Moja rodzina. Моя семья. Człownkowie rodziny. Чле́ны семьи́. Stopień pokrewieństwa. Сте́пень родства́. Wiek członków rodziny. Во́зраст чле́нов семьи́. Младе́нец, грудно́й ребёнок дошко́льный во́зраст шко́льник подро́сток молодо́й несовершенноле́тний совершенноле́тний взро́слый пожило́й в прекло́нном во́зрасте Słowniczek в декре́тном о́тпуске – na urlopie wychowawczym в настоя́щее вре́мя - obecnie выпускно́й экза́мен – egzamin końcowy дома́шние обя́занности – obowiązki …

Moja rodzina Read More »

Określanie narodowości

Określanie narodowości. Определе́ние национа́льной принадле́жности Zapamiętaj! Кто ты по национа́льности? Я по́лька. Я живу́ в По́льше (Предло́жный п.). Я поля́к. Я из По́льши (Роди́тельный п.). Кто ты по национа́льности? Я по́лька. Я живу́ в По́льше. Кто он по национа́льности? Он венгр. Он живёт в Ве́нгрии. Кто она́ по национа́льности? Она́ шве́дка. Она́ живёт в Шве́ции. …

Określanie narodowości Read More »

Czasownik mieszkać

Czasownik mieszkać - жить Ед.ч. Мн.ч. 1 лицо живу 1 лицо живём 2 лицо живёшь 2 лицо живёте 3 лицо живёт 3 лицо живут - Где ты живёшь? - Я живу́ в Варша́ве. –  И́ра, ты живёшь в Ло́дзи? – Да, а ты где? –  А я в Кра́кове. - Отку́да ты? - Я из Варша́вы. А ты? …

Czasownik mieszkać Read More »

Starszy czy młodszy? Porównywanie wieku

Starszy czy młodszy? Ста́рше и́ли моло́же? Кто? Именительный п.             ста́рше/ моло́же Кого́? Родительный п.             на ско́лько лет? Я Ты Он Она́ Вы Они́ Сестра́ Подру́га А́ня Па́вел Тебя́ Его́ Её Вас Их Сестры́ Подру́ги А́ни Па́вла 1 год 2, 3, 4 го́да 5, …

Starszy czy młodszy? Porównywanie wieku Read More »

Ja mam, ty masz… Konstrukcja wyrażająca posiadanie

Ja mam, ty masz. У меня́ есть. У тебя́ есть. У кого́?               есть Кто? Что? У меня́ тебя́ него́ неё нас вас них Адама Ве́ры брат сестра́ ма́ма па́па ба́бушка де́душка дом маши́на кни́га су́мка Potwierdzenie i zaprzeczenie. Подтвержде́ние и опроверже́ние. Potwierdzenie Zaprzeczenie У меня́ есть кто, что? …

Ja mam, ty masz… Konstrukcja wyrażająca posiadanie Read More »

Określanie wieku

Określanie wieku. Определе́ние во́зраста Кому? сколько лет Мне Тебе́ Ему́/Ей Нам Вам Им   Ма́ме Па́пе Сестре́ Брату Ба́бушке Де́душке Тёте Дя́де 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101 ….. год 2, 3, 4, 22, 33, 34…   года  5, 6, 7 ... 20, 25-30, 45, 56, 67,…   лет Słuchaj, a …

Określanie wieku Read More »

Kim jesteś. Nazwy zawodów

Kim jesteś. Nazwy zawodów Nazwy zawodów. Назва́ния профе́ссий adwokat – адвока́т Aktor – актёр Aktorka – актри́са architekt – архите́ктор artysta – худо́жник bankowiec – банки́р barman – ба́рмен bibliotekarz – библиоте́карь biolog – био́лог biznesmen – бизнесме́н budowniczy - строи́тель chemik – хи́мик chirurg – хиру́рг designer – диза́йнер dyplomata – диплома́т dziennikarz – …

Kim jesteś. Nazwy zawodów Read More »