liczebniki główne

Odmiana liczebników тысяча, миллион, миллиард, odmiana liczebników zestawowych

7. Liczebnik тысяча odmieniamy jak rzeczowniki I deklinacji, миллион, миллиард — odmieniamy jak rzeczowniki II deklinacji typu дом. Porównaj: ты́сяча — ку́ча, ты́сячи — ку́чи, ты́сяче — ку́че, etc .; миллио́н{ø} — дом{ø}, миллио́на — до́ма etc. 8.   Podczas odmiany liczebników zestawowych w języku rosyjskim odmieniamy każdy wyraz: Именительный Две ты́сячи пятьсо́т се́мьдесят три (кота́) …

Odmiana liczebników тысяча, миллион, миллиард, odmiana liczebników zestawowych Read More »

Odmiana liczebników od пятидесяти do восьмидесяти, od двухсот do девятисот

5. Podczas odmiany liczebników złożonych od пятидесяти do восьмидесяти występują zmiany w obu częściach liczebnika, odmieniają się one według III deklinacji rzeczowników. Именительный Пятьдеся́т, се́мьдесят (кото́в) Родительный Пяти́десяти, семи́десяти (кото́в) Дательный Пяти́десяти, семи́десяти (кота́м) Винительный Пятьдеся́т, се́мьдесят (кото́в) Творительный Пятью́десятью, семью́десятью (кота́ми) Предложный (О) пяти́десяти, семи́десяти (кота́х) 6.Podczas odmiany liczebników złożonych w języku rosyjskim od …

Odmiana liczebników od пятидесяти do восьмидесяти, od двухсот do девятисот Read More »

Odmiana liczebników od пяти do двадцати oraz liczebnik тридцать

3. Liczebniki od пяти do двадцати oraz liczebnik тридцать w języku rosyjskim odmieniamy jak rzeczowniki trzeciej deklinacji typu степь, мышь. Именительный Семь, пятна́дцать, три́дцать (кото́в) Родительный Семи́, пятна́дцати, тридцати́ (кото́в) Дательный Семи́, пятна́дцати, тридцати́ (кота́м) Винительный Семь, пятна́дцать, три́дцать (кото́в) Творительный Семью́, пятна́дцатью, тридцатью́ (кота́ми) Предложный (0) семи́, пятна́дцати, тридцати́ (кота́х) 4. Liczebniki сорок, девяносто, …

Odmiana liczebników od пяти do двадцати oraz liczebnik тридцать Read More »