Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego z nieregularnymi formami+

Odmiana rzeczowników rosyjskich rodzaju męskiego z nieregularnymi formami