Przepraszam po rosyjsku+

Przepraszam po rosyjsku. Zwroty grzecznościowe po rosyjsku