rodzaj żeński

Odmiana imion żeńskich w języku rosyjskim

Odmiana imion żeńskich w języku rosyjskim| Склонение женских имен Podczas odmiany imion żeńskich akcent pada na temat lub końcówkę, w zależności od tego, jakie jest jego miejsce w именительном падеже. 1. Imiona żeńskie zakończone na –а odmieniają się w następujący sposób: Именительный Анн-а Эр-а Асм-а́ Хафиз-а́ Родительный Анн-ы Эр-ы Асм-ы́ Хафиз-ы́ Дательный Анн-е Эр-е Асм-е́ …

Odmiana imion żeńskich w języku rosyjskim Read More »

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego typu Мария, колея

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego w języku rosyjskim Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego  typu Мария, колея W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju żeńskiego [kreseczką] zostały oznaczone miejsca akcentu. Należy pamiętać o tym, że akcent w języku rosyjskim jest ruchomy – mimo iż sprawia sporo kłopotów, to trzeba starać się go opanować, gdyż poza wpływem na estetykę wymowy, …

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego typu Мария, колея Read More »

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego typu суша, девица

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego w języku rosyjskim Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego  typu суша, девица W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju żeńskiego [kreseczką] zostały oznaczone miejsca akcentu. Należy pamiętać o tym, że akcent w języku rosyjskim jest ruchomy – mimo iż sprawia sporo kłopotów, to trzeba starać się go opanować, gdyż poza wpływem na estetykę wymowy, …

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego typu суша, девица Read More »

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego typu горничная, передняя

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego w języku rosyjskim Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego  typu горничная, передняя W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju żeńskiego [kreseczką] zostały oznaczone miejsca akcentu. Należy pamiętać o tym, że akcent w języku rosyjskim jest ruchomy – mimo iż sprawia sporo kłopotów, to trzeba starać się go opanować, gdyż poza wpływem na estetykę wymowy, …

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego typu горничная, передняя Read More »

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego typu Валя, буря

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego w języku rosyjskim Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego  typu Валя, буря W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju żeńskiego [kreseczką] zostały oznaczone miejsca akcentu. Należy pamiętać o tym, że akcent w języku rosyjskim jest ruchomy – mimo iż sprawia sporo kłopotów, to trzeba starać się go opanować, gdyż poza wpływem na estetykę wymowy, …

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego typu Валя, буря Read More »

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego typu гостья, семья

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego w języku rosyjskim Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego  typu гостья, семья W języku rosyjskim rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -ья z akcentem na temacie są odmieniane według wzoru Го́стья, natomiast rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -ья z akcentem na końcówce są odmieniane według wzoru Семья́. W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju żeńskiego …

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego typu гостья, семья Read More »

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego typu степь, мышь

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego w języku rosyjskim Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego  typu степь, мышь W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju żeńskiego [kreseczką] zostały oznaczone miejsca akcentu. Należy pamiętać o tym, że akcent w języku rosyjskim jest ruchomy – mimo iż sprawia sporo kłopotów, to trzeba starać się go opanować, gdyż poza wpływem na estetykę wymowy, …

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego typu степь, мышь Read More »

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego typu собака, нога, муха

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego w języku rosyjskim Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego typu собака, нога, муха W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju żeńskiego [kreseczką] zostały oznaczone miejsca akcentu. Należy pamiętać o tym, że akcent w języku rosyjskim jest ruchomy – mimo iż sprawia sporo kłopotów, to trzeba starać się go opanować, gdyż poza wpływem na estetykę …

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego typu собака, нога, муха Read More »

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego typu песня, женщина

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego  typu песня, женщина W podanych przykładach odmiany rzeczowników rodzaju żeńskiego [kreseczką] zostały oznaczone miejsca akcentu. Należy pamiętać o tym, że akcent w języku rosyjskim jest ruchomy – mimo iż sprawia sporo kłopotów, to trzeba starać się go opanować, gdyż poza wpływem na estetykę wymowy, w komunikacji mogą pojawić się nieporozumienia – …

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego typu песня, женщина Read More »