Zaimki dzierżawcze

Zaimki przymiotne w języku rosyjskim

Zaimki przymiotne w języku rosyjskim | Местоимения-прилагательные Do tej grupy należą: wszystkie zaimki dzierżawcze, zaimki wskazujące (prawie wszystkie zaimki tej kategorii) wszystkie zaimki określone, cztery zaimki pytające i względne: какой, каков, который, чей, zaimki nieokreślone pochodne od какой, который, чей: какой-нибудь, чей-то i inne, zaimki przeczące: никакой, ничей. Podobnie jak przymiotniki, zaimki przymiotne odmieniają się przez płeć, liczbę i przypadki, …

Zaimki przymiotne w języku rosyjskim Read More »