Zaimki przymiotne rosyjskie

Zaimki przymiotne rosyjskie | Местоимения-прилагательные Do tej grupy należą: wszystkie zaimki dzierżawcze, zaimki wskazujące (prawie wszystkie zaimki tej kategorii) wszystkie zaimki określone, cztery zaimki pytające i względne: какой, каков, который, чей, zaimki nieokreślone pochodne od какой, который, чей: какой-нибудь, чей-то i inne. zaimki przeczące: никакой, ничей Zaimki w języku rosyjskim Podobnie jak przymiotniki, zaimki przymiotne [...]

Zaimki przymiotne rosyjskie Read More »