Zaimki rzeczowne rosyjskie

Zaimki rzeczowne rosyjskie | Местоимения-существительные Do tej grupy należą: wszystkie zaimki osobowe, zwrotne: себя, pytano-względne: кто, что, nieokreślone: некто, нечто, кто-то, что-то и др., przeczące: никто, ничто. Zaimki w języku rosyjskim W języku rosyjskim cechy morfologiczne tych zaimków są podobne do cech morfologicznych rzeczowników. Posiadają rodzaj, liczbę i przypadek. Oprócz tego zaimki osobowe posiadają niezmienną [...]

Zaimki rzeczowne rosyjskie Read More »