II koniugacja czasowników w języku rosyjskim | Второе спряжение

Czasowniki II koniugacji w języku rosyjskim

W języku rosyjskim istnieją dwie koniugacje – I oraz II, które różnią się między sobą samogłoskami w końcówkach.  Do II koniugacji zaliczane są czasowniki zakończone na -и-ть, np.: учить, жарить, говорить.

II koniugacja

L. p.

L. m.

1os.

-у(-ю)

1os.

-им

2os.

-ишь

2os.

-ите

3os.

-ит

3os.

-ат(-ят)

W przypadku, gdy końcówka jest akcentowana, koniugację określamy według końcówki 2 osoby liczby pojedynczej: стучишь, кричишь II koniugacja, lub 3 osoby liczby mnogiej: стучат, кипятII koniugacja.

Niestety, w większości czasowników w formach osobowych akcent nie pada na końcówkę. W takim przypadku koniugację czasownika określamy według bezokolicznika (na koniugację wskazuje samogłoska znajdująca się przed sufiksem bezokolicznika – np.: жать – I kon., делить – II kon.)

UWAGA! Koniugację czasownika określamy według bezokolicznika TYLKO w przypadku gdy końcówka w formie osobowej nie jest pod akcentem!

Do II koniugacji w języku rosyjskim należą te czasowniki z nieakcentowanymi końcówkami, u których:

1) bezokolicznik jest zakończony na -и-ть (чистить, пылесосить, тратить и др.),  oprócz czasowników брить, стелить, зиждиться и зыбиться

2) wyjątki:

a) 7 czasowników, których bezokolicznik jest zakończony na -е-ть (зависеть, видеть, ненавидеть, обидеть, смотреть, тер­петь, вертеть)

b) 4 czasowniki, których bezokolicznik jest zakończony na -а-ть (гнать, держать, слышать, ды­шать)


Pozostałe czasowniki z nieakcentowanymi końcówkami osobowymi należą do pierwszej koniugacji.

Warto pamiętać, że czasowniki utworzone metodą prefiksalną należą to tej samej koniugacji co czasowniki, od których zostały utworzone, np.: учить-научить-выучить etc. należą do drugiej koniugacji.

***

Przykłady odmian czasowników II koniugacji w języku rosyjskim:

Odmiana czasowników rosyjskich II koniugacji zakończonych na -ить typu делить, вариться

Odmiana czasowników rosyjskich II koniugacji zakończonych na -тить, дить, зить, сить, здить, стить typu платить, переводить, возиться, гасить, ездить, простить

Odmiana wyjątków na -еть: зависеть, видеть, ненавидеть, обидеть, смотреть, тер­петь, вертеть

Odmiana wyjątków na -ать: гнать, держать, слышать, ды­шать

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie

©2015 Nauka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz podanych danych?