II koniugacja czasowników w języku rosyjskim | Второе спряжение

Czasowniki II koniugacji w języku rosyjskim

W języku rosyjskim istnieją dwie koniugacje – I oraz II, które różnią się między sobą samogłoskami w końcówkach.  Do II koniugacji zaliczane są czasowniki zakończone na ить, np.: учи́ть, жа́рить, говори́ть.

II спряжение
Ед.ч. Мн.ч.
лицо -у(-ю) 1лицо -им
лицо и́шь
2 лицо -ите
лицо -ит 3 лицо а́т(-я́т)

W przypadku, gdy końcówka jest akcentowana, koniugację określamy według końcówki 2 osoby liczby pojedynczej: стучи́шь, кричи́шь — II спряжение, lub 3 osoby liczby mnogiej: стуча́т, кипя́т – II спряжение.

Niestety, w większości czasowników w formach osobowych akcent nie pada na końcówkę. W takim przypadku koniugację czasownika określamy według bezokolicznika (na koniugację wskazuje samogłoska znajdująca się przed sufiksem bezokolicznika – np.: жа́ть – I kon., дели́ть – II kon.)

Warto zapamiętać:
Koniugację czasownika określamy według bezokolicznika tylko w przypadku gdy końcówka w formie osobowej nie jest pod akcentem!

Do II koniugacji w języku rosyjskim należą te czasowniki z nieakcentowanymi końcówkami, u których:

1) инфинитив jest zakończony na ить (чистить, пылесосить, тратить и др.),  oprócz czasowników брить, стелить, зиждиться oraz зыбиться

2) wyjątki:

a) 7 czasowników, których bezokolicznik jest zakończony na еть (зависеть, видеть, ненавидеть, обидеть, смотреть, тер­петь, вертеть)

b) 4 czasowniki, których bezokolicznik jest zakończony na ать (гнать, держать, слышать, ды­шать)

Pozostałe czasowniki z nieakcentowanymi końcówkami osobowymi należą do pierwszej koniugacji.

Warto pamiętać, że czasowniki utworzone metodą prefiksalną należą to tej samej koniugacji co czasowniki, od których zostały utworzone, np.: учить-научить-выучить etc. należą do drugiej koniugacji.

Wzory odmiany czasowników II koniugacji w języku rosyjskim

Odmiana czasowników rosyjskich II koniugacji zakończonych na -ить typu делить, вариться

Odmiana czasowników rosyjskich II koniugacji zakończonych na -тить, –дить, –зить, -сить, –здить, -стить typu платить, переводить, возиться, гасить, ездить, простить

Odmiana wyjątków na -еть: зависеть, видеть, ненавидеть, обидеть, смотреть, тер­петь, вертеть

Odmiana wyjątków na -ать: гнать, держать, слышать, ды­шать

1 komentarz

Napisz komentarz

Skontaktuj się z nami

Nie ma nas teraz w zasięgu klawiatury. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wysyłanie

©2016 Rosyjski.pro - Nauka języka rosyjskiego online. Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?